Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Opvolgend werkgeverschap komt sneller voor

Publicatiedatum 12 januari 2017
Sinds de invoering van de Wet werk en zekerheid loopt u meer kans dat u als nieuwe werkgever de rechten van werknemers van de oude werkgever moet overnemen. Wat zijn de gevolgen en wanneer kunt u hiermee te maken krijgen?

opvolgen-social-media.1a37ac

Indien een werknemer opeenvolgend voor een nieuwe werkgever (bijna) dezelfde werkzaamheden verricht als voor zijn voormalig werkgever, dan kan de nieuwe werkgever in bepaalde gevallen worden gezien als opvolgend werkgever.

Opvolgend werkgeverschap heeft gevolgen voor de opzegging van contracten voor bepaalde tijd, de proeftijd en de berekening van de opzegtermijn en de transitievergoeding.

Wanneer is er sprake van opvolgend werkgeverschap?

Door de invoering van de Wet werk en zekerheid (hierna: Wwz) wordt er sneller gesproken van opvolgend werkgeverschap. Situaties als een doorstart na een faillissement of een verhuizing van werk door overgang van een concessie (bijvoorbeeld voor busvervoer) vallen nu ook onder deze regeling.

De belangrijkste voorbeelden van opvolgend werkgeverschap zijn nu:

 • Een overname van een (deel van een) onderneming;
 • Een reorganisatie binnen een concern, waardoor werknemers bij een andere onderneming binnen het concern gaan werken;
 • Een doorstart na een faillissement;
 • Bij bedrijven aan wie een opdracht wordt aanbesteed of een concessie wordt verleend en werknemers meeverhuizen met het werk;
 • Een werknemer die achtereenvolgens werk verricht bij verschillende uitzendbureaus;
 • Een werknemer die eerst via een uitzend- of detacheringsovereenkomst werkzaam is bij een werkgever en vervolgens in dienst treedt bij deze werkgever. Let op: payrollconstructies vallen ook onder uitzendovereenkomsten, zo blijkt uit recente arresten van de Hoge Raad.

Gevolgen opvolgend werkgeverschap

Opzegging contract voor bepaalde tijd

Ketenregeling

Bij opvolgend werkgeverschap tellen de contracten bij de oude werkgever mee bij het bepalen van het aantal arbeidsovereenkomsten en de tijd dat de werknemer in dienst is bij de nieuwe werkgever. Dit is van belang voor de toepassing van de ketenregeling, waardoor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan gaan gelden als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst niet van rechtswege afloopt, maar dat de werkgever een ontslagprocedure moet volgen om de arbeidsovereenkomst te kunnen beëindigen.

Ragetlie-regel

Als u als opvolgende werkgever een werknemer die een arbeidsovereenkomst voor onbepaald tijd had een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd geeft, krijgt u te maken met de Ragetlie-regel. Dat betekent dat de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd niet van rechtswege eindigt, maar moet worden opgezegd.

Proeftijd

De opvolgende werkgever mag in een arbeidsovereenkomst geen proeftijdbeding opnemen. Een ontslag met een beroep op de proeftijd is niet geldig. De opvolgende werkgever moet de arbeidsovereenkomst opzeggen door middel van een ontslagprocedure.

Opzegtermijn

Bij de berekening van de opzegtermijn van een arbeidsovereenkomst moet de opvolgende werkgever soms de overeenkomsten bij de vorige werkgever meetellen. Doet hij dit niet, dan moet hij de werknemer een vergoeding betalen ter hoogte van het loon dat zou zijn ontvangen als wel de goede, langere opzegtermijn was gehanteerd.

Transitievergoeding

Bij de berekening van de hoogte van de transitievergoeding tellen de arbeidsovereenkomsten met de oude werkgever die elkaar met tussenpozen van maximaal zes maanden hebben opgevolgd, mee. Indien de vorige werkgever al een transitievergoeding heeft uitbetaald, wordt deze afgetrokken van de door de opvolgend werkgever verschuldigde transitievergoeding. Anders zou de werknemer bevoordeeld worden.

Meer informatie

Door invoering van de Wwz zal het vaker voorkomen dat sprake is van opvolgend werkgeverschap. Wilt u weten of uw situatie valt onder opvolgend werkgeverschap en wat daar de gevolgen van zijn? Of wilt u advies over het opstellen van een arbeidsovereenkomst voor werknemers die u overneemt? Neem dan contact op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder