Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ontslag en vervaltermijnen

Publicatiedatum 8 april 2021
Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

vervaltermijn-weblijst.ba18e7-1.jpg

Wanneer een werknemer bezwaar wil maken tegen zijn ontslag of een transitievergoeding wil krijgen, moet hij niet te lang wachten. Dat geldt ook voor de werkgever, die het niet eens is met de weigering van het UWV om een arbeidsovereenkomst te ontbinden. Wie te laat is, verspeelt zijn rechten. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan de rechter de vervaltermijn negeren, bijvoorbeeld als de werkgever eerst verwarring creëert over wie de echte werkgever is, waardoor de werknemer het juiste verzoek te laat indient. Ook een werkgever die bewust naliet om werknemers te informeren over de vervaltermijn van hun recht op transitievergoeding kon zich niet beroepen op die termijn.

Vervaltermijnen

Voor vorderingen die verband houden met het einde van de arbeidsovereenkomsten zijn er vervaltermijnen van twee maanden en van drie maanden.

De vervaltermijn van twee maanden geldt voor:

 • loonvordering bij onregelmatige opzegging.
 • aanvechten opzegging wegens dringende reden, inclusief schadevergoeding
 • verzoek om vernietiging opzegging of om een billijke vergoeding
 • verzoek om herstel arbeidsovereenkomst
 • vordering tot herplaatsing, wanneer binnen 26 weken iemand is aangenomen voor dezelfde of vergelijkbare werkzaamheden. De termijn vangt aan op het moment dat geconstateerd is dat iemand is aangenomen, maar niet later dan 26 weken na het einde van de arbeidsovereenkomst.
 • verzoek tot ontbinding arbeidsovereenkomst, nadat UWV geweigerd heeft de arbeidsovereenkomst te ontbinden wegens bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte van de werknemer.

De vervaltermijnen van drie maanden geldt voor:

 • verzoeken betreffende de transitievergoeding.
 • verzoek om vergoeding wegens schending van de aanzegplicht door de werkgever.

Hoe wordt de vervaltermijn berekend?

In een recente uitspraak heeft de Hoge Raad vastgelegd dat de vervaltermijn eindigt op de dag van de maand die correspondeert met de dag waarop de arbeidsovereenkomst is geëindigd. Het maakt daarbij niet uit of de arbeidsovereenkomst onregelmatig is opgezegd. Eindigt de arbeidsovereenkomst op 28 februari dan is de laatste dag waarop een verzoek om transitievergoeding kan worden ingediend 28 mei. Valt de laatste dag van de termijn niet op een werkdag, dan is de eerstvolgende werkdag de laatste dag. Dus als 28 mei op een zaterdag valt, dan eindigt de termijn op maandag 30 mei.

In mijn noot voor de JAR heb ik uitvoerig uitgelegd, waarom dit een verwarrende keuze is. Het einde van de arbeidsovereenkomst is gekoppeld aan het einde van de maand, dus waarom eindigt de vervaltermijn dan ook niet op de laatste dag van mei, dus de 31e? Maar tot de Hoge Raad anders beslist, zullen we het moeten doen met de huidige rekenmethode.

Tips voor de praktijk

 • Zeg op tegen de laatste dag van de maand en niet per de eerste van de volgende maand.
 • Maak haast met het indienen van verzoeken die te maken hebben met het einde van de arbeidsovereenkomst. Te laat is te laat!
 • Let op de berekening van de vervaltermijnen. Raadpleeg daarvoor een advocaat, want deze regeling staat niet in de wet, maar alleen in de rechtspraak.

Advocaat arbeidsrecht

Heeft u vragen over de vervaltermijnen? Zoekt u als werkgever juridische ondersteuning bij het ontslag van een werknemer? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder