Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Aangezegd in plaats van opgezegd. Wat nu?

Publicatiedatum 27 oktober 2016
Kan een aanzegging gelden als opzegging indien achteraf sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? En zo ja, wat zijn dan de gevolgen van de opzegging? In een noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht is mr. Jan Dop op deze vragen ingegaan.

ontslag

noot

Bij afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer heeft de werkgever een aanzegplicht. Dit houdt in dat hij uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst zijn werknemer schriftelijk moet informeren over (1) het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst én (2) de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet.

Een werkgever kan er soms vanuit gaan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege afloopt, terwijl sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Dit kan bijvoorbeeld komen door:

 • Slechte administratie/onjuist taalgebruik van de arbeidsovereenkomsten.
 • Een verkeerde inschatting van de termijn waarna bepaalde tijdcontracten geconverteerd worden naar een onbepaalde tijdcontract. Door de aanscherping van de ketenregeling wordt het 4e contract voor bepaalde tijd of het verlengde contract waarmee de periode van 2 jaar wordt overschreden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • Onduidelijkheid over opvolgend werkgeverschap bij een overname of doorstart.

Wat gebeurt er wanneer een werkgever in de veronderstelling is dat een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, hij netjes een maand van tevoren aanzegt dat deze niet wordt voortgezet, maar later blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Heeft de aanzegging dan te gelden als opzegging? In de rechtspraak is op deze vraag nog geen eenduidig antwoord geformuleerd.

Aanzegging = opzegging

Sommige rechters gaan ervan uit dat een aanzegging wel kan worden beschouwd als een opzegging. Het is immers een mededeling van de werkgever dat hij de arbeidsovereenkomst niet wenst voor te zetten. In dat geval kan de werknemer binnen twee maanden na de datum waartegen is aangezegd de rechter verzoeken de opzegging te vernietigen. Omdat bij de aanzegging een redelijke grond (die vereist is bij opzegging) ontbreekt, zal een dergelijk verzoek doorgaans worden toegewezen. Indien de werknemer niet naar de rechter stapt, is de arbeidsovereenkomst geëindigd op de aangezegde datum. De korte termijnen geven partijen snel zekerheid, maar dwingen hen ook snel te handelen. Een nadeel voor de werkgever is dat een eenmaal gedane opzegging niet eenzijdig kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een hoge transitievergoeding verschuldigd is.

Aanzegging = geen opzegging

Andere rechters oordelen dat een aanzegging geen opzegging kan worden, omdat de werknemer dan onvoldoende beschermd wordt. Die wordt immers op het verkeerde been gezet en heeft na de datum waartegen opgezegd is slechts twee maanden de tijd om de rechter te verzoeken de opzegging te vernietigen. Als de aanzegging niet kan worden omgezet in een opzegging, loopt de arbeidsovereenkomst door en kan de werknemer doorbetaling van loon en wedertewerkstelling vorderen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over contracten voor bepaalde tijd, de aanzegplicht of opvolgend werkgeverschap? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder