Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Tijdige adviesaanvraag OR bij overname of fusie

Publicatiedatum 3 mei 2018
Voordat een ondernemer besluit tot een fusie of overname dient hij hiervoor de ondernemingsraad tijdig om advies te vragen. Wanneer is de adviesaanvraag tijdig?

corporate- governance - social media

Een ondernemer dient voordat hij besluit tot een fusie of een overname de ondernemingsraad (OR) om advies te vragen. Indien een ondernemer de adviesaanvraag niet tijdig doet, kan hij door de Ondernemingskamer worden verplicht het besluit in te trekken. Het is dus van groot belang dat het adviestraject op de juiste wijze wordt doorlopen en de OR tijdig om advies wordt gevraagd. De grote vraag is wanneer de adviesaanvraag “tijdig” is gedaan.

Niet te vroeg, maar ook niet te laat

Deze vraag blijkt moeilijk te beantwoorden. Aan de ene kant dient het advies nog van ‘wezenlijke invloed’ te kunnen zijn op het te nemen besluit, terwijl aan de andere kant het voorgenomen besluit een zekere ‘concreetheid’ moet hebben. Wanneer is aan beide voorwaarden voldaan?

Concreetheid: niet te vroeg

Voor een ondernemer een besluit ter advisering voor de OR legt, moet hij dit besluit uiteraard onderzoeken en voorbereiden. Een besluit moet ook voldoende gemotiveerd zijn. Op deze manier zorgt hij er voor dat het voorgenomen besluit concreet is.

Wezenlijke invloed: niet te laat

Een ondernemer onderzoekt bij een voorgenomen fusie of overname vaak meerdere mogelijkheden. Indien hij de adviesaanvraag pas indient nadat hij een keuze heeft gemaakt uit de alternatieven, kan dit te laat zijn, maar dit hoeft niet het geval te zijn. Het advies van de OR kan namelijk nog steeds van wezenlijke invloed zijn. Van belang is wel dat de handelingen die de ondernemer in deze voorbereidende fase heeft verricht, omkeerbaar zijn. Daaruit blijkt immers dat de ondernemer ruimte laat voor een ander besluit dan hij zich heeft voorgenomen.

Uit recente beschikkingen van de Ondernemingskamer blijkt dat zodra een ondernemer afspraken met derden heeft gemaakt ter voorbereiding of uitvoering van het voorgenomen besluit, de adviesaanvraag al snel te laat zal zijn. Zo bleek dat de OR in de gelegenheid moet zijn gesteld om advies uit te brengen voor het ondertekenen van een overeenkomst waarin een intentie van een voorgenomen fusie wordt uitgesproken (letter of intent). Een adviesaanvraag kan niet meer van wezenlijke invloed zijn, indien een overeenkomst is gesloten die bindende bepalingen met een boetebeding bevat en/of is opgenomen dat het advies van de OR, indien negatief, opzij wordt geschoven. De adviesaanvraag is daarmee gereduceerd tot een formaliteit.

Ons advies

Indien u als ondernemer van plan bent een besluit te nemen waarvoor de OR in de gelegenheid moet worden gesteld om advies uit te brengen, bevelen wij aan de OR tijdig te betrekken in de voorbereidingen. Ook kunt u een bijzondere geheimhoudingsplicht afspreken bij gevoelige onderhandelingen.

Meer informatie

Wilt u weten of een adviesaanvraag op tijd is ingediend? Of heeft u vragen over het adviesrecht en andere rechten van de ondernemingsraad? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Adviesrecht ondernemingsraad

  8 augustus 2017

  Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Bij wat voor besluiten heeft de ondernemingsraad adviesrecht?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Geldt adviesrecht OR ook bij faillissement?

  27 juni 2017

  Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Geldt dit adviesrecht ook tijdens het faillissement van de onderneming?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Goed bestuur: Het adviesrecht van de ondernemingsraad

  24 maart 2016

  Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Om wat voor besluiten gaat het?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder