Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Adviesrecht ondernemingsraad

Publicatiedatum 8 augustus 2017
Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Bij wat voor besluiten heeft de ondernemingsraad adviesrecht?

corporate governance

Adviesrecht

Het bestuur van de onderneming moet advies vragen aan de ondernemingsraad (OR) voordat bepaalde besluiten worden genomen. De OR kan daardoor het beleid van het bestuur actief toetsen, proberen te beïnvloeden en zo de belangen van de werknemers en de onderneming behartigen.

Het adviesrecht geldt onder andere voor voorgenomen besluiten tot:

 • overdracht van (een deel van) de onderneming;
 • inkrimping, uitbreiding of beëindiging van (een belangrijk deel) van de werkzaamheden;
 • het doen van belangrijke investeringen ten behoeve van de onderneming;
 • benoeming of ontslag van een bestuurder.

Het advies moet worden gevraagd op een zodanig tijdstip dat het advies van wezenlijke invloed kan zijn op het te nemen besluit. Voor de advisering dient de OR vervolgens een redelijke termijn te krijgen. Het verschilt per situatie welke termijn redelijk is.

Om het voorgenomen besluit te kunnen beoordelen, moet de OR over de nodige informatie beschikken. Hiertoe behoren in ieder geval:

 • de motieven voor het besluit;
 • de te verwachten gevolgen van het besluit voor het personeel;
 • de maatregelen die het bestuur in verband met die gevolgen denkt te nemen.

Besluit in afwijking van advies

Op het moment dat – na het (negatieve) advies van de OR of het uitblijven van een advies – het bestuur het besluit neemt, zal het bestuur de OR zo snel mogelijk van dat besluit schriftelijk op de hoogte moeten brengen. Als het bestuur het advies van de OR niet opvolgt, zal het ook moeten uitleggen waarom van het advies is afgeweken.

Als de OR niet om advies is gevraagd, geen advies heeft kunnen uitbrengen, het advies niet (geheel) is gevolgd of als er na het advies van de OR feiten en omstandigheden bekend zijn geworden, die mogelijk tot een ander advies zouden hebben geleid, dan kan de OR tegen het besluit beroep instellen. Hiervoor is vertegenwoordiging door een advocaat nodig.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht, instemmingsrecht, beroepsrecht of de andere bevoegdheden van de ondernemingsraad? Of heeft u andere vragen over medezeggenschap? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder