Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ondernemingsraad: Geldt adviesrecht OR ook bij faillissement?

Publicatiedatum 27 juni 2017
Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Geldt dit adviesrecht ook tijdens het faillissement van de onderneming?

corporate governance

Adviesrecht OR

De ondernemer moet de ondernemingsraad (OR) om advies vragen voordat hij bepaalde belangrijke besluiten neemt. Dit adviesrecht geldt bijvoorbeeld bij het besluit tot verkoop van (een deel van) de onderneming. De OR kan daardoor het beleid van het bestuur actief toetsen, proberen te beïnvloeden en de belangen van de werknemers behartigen.

Faillissement onderneming

Wanneer een onderneming failliet gaat, wordt er een curator aangesteld. De curator behartigt de belangen van de schuldeisers van de onderneming, door zoveel mogelijk geld te verzamelen om de vorderingen van de schuldeisers te kunnen voldoen. Dit kan de curator bijvoorbeeld bereiken door (delen van) de onderneming te verkopen, om een doorstart of voortzetting te bewerkstelligen.

Moet de OR voordat dit besluit wordt genomen ook om advies worden gevraagd? Of moeten tijdens een faillissement de belangen die door het adviesrecht worden beschermd wijken voor de belangen van de schuldeisers van de onderneming?

Adviesrecht OR bij faillissement

De Hoge Raad heeft zich recentelijk over deze vraag uitgelaten. Uit zijn uitspraak blijkt dat de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden (WOR), zoals het vragen van advies aan de OR voor adviesplichtige besluiten, ook tijdens faillissement zo veel mogelijk moeten worden nageleefd.

Waar normaal gesproken de ondernemer verplicht is de WOR na te leven, is tijdens faillissement de curator hiervoor verantwoordelijk. Als de curator de onderneming (gedeeltelijk) wil verkopen in het kader van een doorstart of voortzetting, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen, dan moet hij daarom eerst de OR verzoeken om hierover te adviseren.

Meer informatie

Heeft u vragen over het adviesrecht van de OR? Of wilt u meer weten over de andere verplichtingen uit de WOR die moeten worden nageleefd door de ondernemer of curator? Wij beantwoorden uw vragen graag! Russell Advocaten adviseert zowel ondernemingsraden als ondernemers over medezeggenschap. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Adviesrecht ondernemingsraad

  8 augustus 2017

  Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Bij wat voor besluiten heeft de ondernemingsraad adviesrecht?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Goed bestuur: Het adviesrecht van de ondernemingsraad

  24 maart 2016

  Het bestuur van een bedrijf is verplicht advies te vragen aan de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Om wat voor besluiten gaat het?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Goed bestuur: Het instemmingsrecht van de ondernemingsraad

  26 april 2016

  Het bestuur van een bedrijf heeft de instemming nodig van de ondernemingsraad voor een aantal belangrijke besluiten. Wat als de ondernemingsraad geen instemming verleent?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder