Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Voorkom schade bij het afbreken van onderhandelingen. Gebruik de Letter of Intent.

Publicatiedatum 3 september 2014
Na een jaar met lange besprekingen waarin u veel geïnvesteerd hebt, breekt de tegenpartij de onderhandelingen af. U bent niet alleen de tijd, maar ook het geld kwijt. Bovendien kan de tegenpartij nu met uw goede ideeën aan de haal gaan. Is dit te voorkomen?

onderhandelen contract

Afbreken van onderhandelingen

Wanneer u schade lijdt of winst derft doordat uw tegenpartij onderhandelingen afbreekt, kan deze daarvoor aansprakelijk zijn. In dat geval kunt u in Nederland schadevergoeding vorderen bij de rechter. Andere landen kennen deze zogenoemde precontractuele aansprakelijkheid niet. De rechter zal kijken of de onderhandelingen al zo ver gevorderd waren dat u er gerechtvaardigd op mocht vertrouwen dat de overeenkomst tot stand zou komen. In dat geval is de tegenpartij schadeplichtig. Vervolgens zal de rechter moeten bepalen hoe hoog de schade is die voor vergoeding in aanmerking komt.

In de praktijk biedt dit maar weinig concrete houvast in welke gevallen de afbrekende partij inderdaad schadevergoeding zal moeten betalen en hoe hoog deze zal zijn. Net zoals bij het aangaan van een huwelijk is het daarom vaak beter om vooraf – als de verstandhouding tussen partijen goed is – afspraken te maken, dan rollend over straat te gaan als de onderhandelingen zijn stukgelopen. Dat kan in de vorm van een Letter of Intent (hierna: “LOI”).

Letter of Intent

In een LOI spreken de partijen de intentie uit om samen een bepaald doel te bereiken, vaak het sluiten van een overeenkomst. De LOI kent vele gedaantes en namen zoals “Intentieverklaring”, “Voorovereenkomst”, “Memorandum of Agreement/Understanding” of “Principles of Cooperation”. Partijen kunnen ter reglementering van hun onderhandelingen tal van zaken in een LOI opnemen. Een aantal belangrijke praktische punten zijn:

Exclusiviteit

Partijen kunnen elkaar exclusiviteit verlenen ten aanzien van de onderhandelingen. De deelnemer aan de onderhandelingen is er immers niet bij gebaat als er buiten zijn medeweten om onderhandelingen plaatsvinden met een derde, en de ander uiteindelijk met deze derde contracteert.

Verplichting tot onderhandelen

Voorts is het mogelijk dat afgesproken wordt dat de ene partij aan de andere partij een boete (“break fee”) moet betalen in het geval het gewenste (eind)resultaat niet wordt bereikt. Met een break fee kan worden bereikt dat partijen worden geprikkeld om het doel te bereiken (commitment).

Verdeling van de kosten

In de LOI kunnen partijen ook regelen op welke wijzen de kosten in het voortraject (waaronder die van juridische adviseurs) zullen worden verdeeld. Lopen de onderhandelingen stuk, dan is het duidelijk welke kosten voor wiens rekening komen.

Geheimhouding

Partijen kunnen afspraken maken over de vertrouwelijkheid van bepaalde gegevens. De effectiviteit van een geheimhoudingsbeding kan worden bewerkstelligd door een hoge boete op de overtreding te stellen. De boete kan door een rechter wel worden gematigd, zoals het gerechtshof ’s-Hertogenbosch recent deed, omdat het een boete van EUR 100.000,- “buitensporig en onaanvaardbaar” achtte.

Tot slot

De Letter of Intent biedt de ondernemer een instrument om de onderhandelingen in een vroegtijdig stadium in te kaderen, te structureren en de kosten ervan te begroten. De gevolgen van het (voortijdig) afbreken van de onderhandelingen kunnen worden gekwantificeerd en beboet. Door een LOI aan te gaan kan worden bereikt dat partijen – in een later stadium – niet voor onaangename verassingen komen te staan.

Meer informatie

De specialisten contractenrecht van Russell Advocaten adviseren u graag over het nut van een Letter of Intent en kunnen u helpen met het opstellen van een sluitende LOI zodat u echt vastlegt wat de omvang van schade en aansprakelijkheid bij het afbreken van onderhandelingen zullen zijn. Wilt u meer weten over dit onderwerp of heeft u andere vragen over contracten en onderhandelingen, dan kunt u contact opnemen met mr. drs. Reinier W.L. Russell (reinier.russell@russell.nl).

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

  5 februari 2021

  Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wat verandert er in 2021 voor ondernemers en werkgevers?

  16 december 2020

  Zoals ieder jaar zijn er per 1 januari de nodige wijzigingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste veranderingen voor ondernemers en werkgevers.

  lees verder
  • Aansprakelijkheid

  De gevolgen van een 403-verklaring

  10 december 2020

  Vrijstelling van het publiceren van een jaarrekening van een onderdeel van een concern is mogelijk door een 403-verklaring, waarbij de moedermaatschappij aansprakelijkheid voor de dochter aanvaardt. Nederlandse dochtermaatschappijen met een moeder uit het Verenigd Koninkrijk moeten in verband met Brexit oppassen.

  lees verder
  • Aansprakelijkheid

  Punitive damages: well known in the United States but unrecognized in the Netherlands

  19 oktober 2020

  Hoge schadevergoedingen als straf in Amerikaanse rechtszaken trekken veel aandacht. Maar Nederland kent geen verhoging van de schadevergoeding als straf. Wat betekent dit voor Nederlandse bedrijven die actief zijn in de Verenigde Staten? En voor Amerikaanse bedrijven die schade claimen in Nederland? Priscilla de Leede van Russell Advocaten en Kathleen Hugo van het Amerikaanse advocatenkantoor Mateer Harbert behandelen deze vragen in hun artikel voor Stare Decisis, het tijdschrift van de Young Lawyers Section van Primerus, the World’s Finest Law Firms.

  lees verder