Esmée Bootsman

Esmée Bootsman adviseert internationale en nationale ondernemers op de terreinen ondernemingsrecht, contracten en corporate litigation. Zij werkt op de sectie bedrijf en recht van Russell Advocaten.

Esmée Bootsman houdt zich vooral bezig met de dagelijkse vragen die op het bureau van een ondernemer / management team terecht komen, zoals contracten in elkaar, contracten uit elkaar, geschillen tussen de verschillende gremia binnen de onderneming (RvT/RvA, OR, PVT) en aansprakelijkheid. Zij schreef haar masterscriptie over de positie en de bescherming van financiers en schuldeisers bij een onderhands akkoord.

En verder…
Esmée houdt van skiën, reizen, uit eten gaan en lezen.

Specialismen

  • Ondernemingsrecht
  • Procesrecht
  • Corporate Litigation

Vaklidmaatschappen

  • Nederlandse Orde van Advocaten
  • Vereniging Jonge Procesadvocaten

Opleiding

  • 2022 Master Ondernemingsrecht, Universiteit Leiden
  • 2021 Master Privaatrecht, Universiteit van Amsterdam
  • 2020 Bachelor Rechtsgeleerdheid, Universiteit van Amsterdam