Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Diplomatenclausule, niet alleen voor diplomaten

Publicatiedatum 18 maart 2019
Een diplomatenclausule biedt extra zekerheid aan verhuurders. Als zij tijdelijk naar het buitenland gaan kunnen zij door de clausule beëindiging van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning afdwingen, zodat zij zelf kunnen terugkeren naar de woning.

huur-en-verhuur - social media

Een diplomatenclausule, ook wel ontruimingsbeding genoemd, kan worden opgenomen in een huurovereenkomst voor woonruimte. Waar moet de verhuurder op letten?

Diplomatenclausule

Een eigenaar of huurder kan tijdens zijn afwezigheid in het buitenland de woning tijdelijk verhuren, totdat hij weer terugkeert naar de woning. Dit wordt ook wel tussenhuur of onderhuur genoemd. Een huurder dient voor onderhuur eerst toestemming te hebben van de verhuurder.

Er wordt dan een (tussen-)huurovereenkomst voor bepaalde tijd gesloten, waarin via de diplomatenclausule wordt vastgelegd, dat de woning na afloop van de overeengekomen tijd moet worden ontruimd. De diplomatenclausule geeft de verhuurder dus een extra opzeggingsgrond. Een verhuurder mag meerdere tussenhuren achter elkaar aangaan en verhuurder en huurder mogen onderling afspreken dat de oorspronkelijk overeengekomen bepaalde tijd kan worden verlengd, bijvoorbeeld als de verhuurder langer in het buitenland blijft.

De verhuurder moet de huurovereenkomst tegen het einde van de afgesproken termijn (en niet eerder) opzeggen. De tijdelijke huurovereenkomst houdt dus niet automatisch op. Om feitelijk te kunnen terugkeren in de woning moet de huurder echter wel instemmen met die opzegging. Anders moet de verhuurder daarvoor toestemming vragen aan de rechter (beëindiging van de huur en ontruiming van de woning vorderen). Zo’n procedure kan lang duren.

Tijdelijke huurovereenkomst

Een alternatief voor de diplomatenclausule is tijdelijke verhuur voor een bepaalde duur van maximaal 2 jaar. In tegenstelling tot de diplomatenclausule kan deze huurovereenkomst niet worden verlengd. De huur hoeft niet te worden opgezegd, maar de verhuurder moet de huurder wel tijdig een bericht sturen over de einddatum van de huur. Dit is maximaal 3 en minimaal 1 maand voor het einde van de huurtermijn. Te vroege of te late berichtgeving heeft ernstige consequenties, namelijk verlenging voor onbepaalde tijd en volledige huurbescherming.

Onze tips

 • Vertrekt u tijdelijk naar het buitenland, schakel dan juridische hulp in voor advies over welk van beide verhuuropties het meest geschikt is in uw situatie.
 • Als u een diplomatenclausule hebt opgenomen, vergeet dan niet om de huurovereenkomst tijdig op te zeggen, deze houdt niet automatisch op.
 • Hebt u een huurovereenkomst voor maximaal 2 jaar afgesloten, dan moet u maximaal 3 maar minimaal 1 maand voor afloop, de einddatum aan de huurder melden.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de diplomatenclausule of de huur voor bepaalde tijd van maximaal 2 jaar? Wilt u dat wij een diplomatenclausule of huurovereenkomst voor u opstellen? Of heeft u andere vragen over huurrecht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Vastgoed en huur

  Huur/Verhuur: Meer ruimte voor tijdelijke (ver)huur

  17 mei 2016

  In februari lieten wij u weten dat de Tweede Kamer het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt had aangenomen, op grond waarvan de mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten zouden worden uitgebreid. Wat is de stand van zaken nu? En hoe zat het ook al weer?

  lees verder
  • Vastgoed en huur

  Coronacrisis: verlenging tijdelijke huurovereenkomst is mogelijk

  16 april 2020

  Quarantaine, ontslag en dubbele diensten in de zorg maken het lastig om tijd of geld voor een nieuwe woning of nieuwe huurders te vinden. Daarom kan een tijdelijk huurcontract ook voor een korte tijd verlengd worden. Wat zijn de voorwaarden?

  lees verder
  • Vastgoed en huur

  Huur/verhuur: Te late huuropzegging niet altijd fataal

  21 juni 2018

  U bent te laat met het opzeggen van de huur. Zit u dan onherroepelijk vast aan de nieuwe huurtermijn die bij winkelvastgoed soms vijf jaar kan zijn?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder