Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Huur/Verhuur: Meer ruimte voor tijdelijke (ver)huur

Publicatiedatum 17 mei 2016

In februari 2016 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt aangenomen, op grond waarvan de mogelijkheden voor het aanbieden van tijdelijke huurcontracten worden uitgebreid. Wat is de stand van zaken nu? En hoe zat het ook al weer?

huur-en-verhuur-social-media.fdf474

Stand van zaken

Inmiddels is het wetsvoorstel doorstroming huurmarkt ook de Eerste Kamer gepasseerd. Op 12 april 2016 is het wetsvoorstel na een stemming aanvaard. Dit betekent dat de wet er gaat komen, en wel op 1 juli 2016.

Wat verandert er?

 • Het wordt mogelijk om een vrije markt woning voor maximaal 2 jaar te verhuren. Een onzelfstandige woonruimte mag u zelfs voor maximaal 5 jaar verhuren. Aan het einde van deze termijn eindigt de huur van rechtswege, zonder dat opzegging nodig is. Wel moet de verhuurder maximaal drie en minimaal een maand van te voren aan de huurder een kennisgeving sturen dat de huurovereenkomst niet wordt voortgezet.
 • Het wordt makkelijker voor de verhuurder om, na afloop van de overeengekomen huurtermijn, ontruiming te eisen wanneer hij zelf de woning weer wil betrekken of een vorige huurder die mogelijkheid wil geven.
 • De diplomatenclausule wordt verruimd, zodat de eigenaar die zijn woning tijdelijk verlaat – bijvoorbeeld vanwege een verblijf in het buitenland – meerdere achtereenvolgende tijdelijke huurders mag hebben. Ook kan hij de termijn van de tijdelijke verhuur tussentijds verlengen.
 • De mogelijkheid voor de verhuurder om de huur te beëindigen als de bewoner niet meer behoort tot de doelgroep waarvoor de woning bestemd is wordt uitgebreid. Ook zijn er meer doelgroepen mogelijk dan voorheen, zoals jongeren, promovendi en grote gezinnen.

De gedachte achter deze wijzingen is dat eigenaren eerder woonruimte te huur zullen aanbieden.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over de Wet doorstroming huurmarkt of heeft u andere vragen met betrekking tot huur of verhuur? Neem dan contact op met Russell Advocaten.

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: het verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte

  Wanneer is sprake van 230a-bedrijfsruimte en wanneer van 290-bedrijfsruimte? Wat betekenen deze termen eigenlijk? En vooral: welke gevolgen heeft dit verschil voor verhuurders en huurders van deze bedrijfsruimte?

  Lees meer

  Wet goed verhuurderschap

  Met een nieuwe wet die per 1 juli van kracht zou moeten worden wil de regering uitbuiting van huurders door malafide verhuurders en bemiddelaars van woonruimte aanpakken. De Wet goed verhuurderschap is echter ook voor bonafide verhuurders van belang omdat er voor alle verhuurders nieuwe verplichtingen komen. Waar moeten verhuurders voortaan rekening mee houden?

  Lees meer

  Circulair bouwen: 3 tips om verlies van uw eigendommen te voorkomen

  Omdat duurzame producten als zonnepanelen en herbruikbare vloeren en muren erg duur kunnen zijn, worden deze steeds vaker verhuurd. Hierdoor kunnen ook mensen en bedrijven met een kleinere beurs investeren in duurzaamheid. Verhuurders van deze duurzame producten lopen echter het risico hun eigendommen te verliezen door juridische regels. Hoe kunnen zij dit risico verkleinen?

  Lees meer

  Juridische Top 2022

  Wat was het belangrijkste en meest interessante juridische nieuws van 2022? Bekijk onze top 10 van berichten uit 2022.

  Lees meer