Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Guus van Lieshout
mr. Guus van Lieshout
advocaat

Guus van Lieshout adviseert als advocaat internationale en nationale ondernemers. Het zwaartepunt van zijn praktijk ligt bij ondernemingsrecht, maar hij houdt zich ook bezig met contracten, (bestuurders)aansprakelijkheid en aandeelhoudersgeschillen. Guus werkt op de sectie ondernemingsrecht van Russell Advocaten.

 

@: guus.vanlieshout@russell.nl
t: 020 - 301 55 55


Ruimtelijke ordening: Bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning: hoe werkt dat?

Publicatiedatum: 22 augustus 2016

Ruimtelijke ordening: Bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning: hoe werkt dat? | Russell Advocaten AmsterdamHet kan voorkomen dat iemand een omgevingsvergunning krijgt waar u het niet mee eens bent. Een in uw directe omgeving afgegeven vergunning kan namelijk ook invloed hebben op uw situatie. Zo kan het café naast uw bedrijfspand toestemming krijgen voor het aanleggen van een terras, waardoor u (extra) overlast hebt, of kunnen uw buren een vergunning krijgen voor een uitbouw, waardoor uw tuin minder zon krijgt. Wat kunt u hiertegen doen?
 

Procedure na aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, wordt deze aanvraag beoordeeld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college kan de vergunning verstrekken of weigeren. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Bij eenvoudige aanvragen volgt het besluit binnen acht weken. Bij complexere aanvragen - bijvoorbeeld waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan - dient binnen een termijn van 26 weken een besluit te worden genomen. In dit artikel wordt slechts ingegaan op de eenvoudige aanvragen. Voor complexe aanvragen geldt een andere procedure.
 

Bezwaar maken

Tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Daarvoor moet u ‘belanghebbende’ zijn, dat wil zeggen: het besluit moet gevolgen hebben voor uw directe omgeving. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Let op: u moet snel zijn, namelijk binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. Bent u te laat, dan kunt u ook niet in beroep bij de rechter, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn!
 

Procedure tijdens/na bezwaar

Het bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning heeft verleend en waarbij u bezwaar hebt gemaakt, beoordeelt ook het bezwaarschrift. Er wordt een hoorzitting gehouden waarin u het bezwaarschrift kunt toelichten. Uiteindelijk zal het orgaan besluiten de verleende vergunning te handhaven, in te trekken of aan te passen. De beslistermijn op het bezwaar bedraagt in beginsel zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar die termijn kan worden verlengd. Tijdens de bezwaarprocedure mag de activiteit waarvoor de vergunning is verleend al worden uitgevoerd. Als dat het kappen van een boom betreft, adviseren wij om tijdens het bezwaar aan de rechter te vragen om de werking van de vergunning te schorsen. De vergunninghouder mag de boom dan niet kappen. Wanneer uw bezwaar wordt afgewezen en de verleende vergunning dus wordt gehandhaafd, kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.
 

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarschrift? Wilt u weten of u kunt worden aangemerkt als belanghebbende? Of heeft u andere vragen met betrekking tot ruimtelijke ordening? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.