Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Wet bescherming bedrijfsgeheimen

Publicatiedatum 5 september 2018
De nieuwe Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB) zorgt ervoor dat bedrijfsgeheimen effectiever beschermd kunnen worden dan nu het geval is. De wet omschrijft wat een bedrijfsgeheim is en via welke procedure een schadevergoeding en het staken van de inbreuk kunnen worden gevorderd. Ook maakt de wet het mogelijk om tijdens de procedure de vertrouwelijkheid van de bedrijfsgegevens te handhaven.

geheimhouding

De Nederlandse overheid zit midden in het implementatieproces van de Europese Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen. De richtlijn heeft tot doel om niet openbare bedrijfsinformatie & knowhow te beschermen tegen het onrechtmatig verkrijgen, gebruiken of openbaar maken daarvan. Ter implementatie van de richtlijn zal de Wet bescherming bedrijfsgeheimen (WBB) binnenkort in werking treden. Tot deze in werking is getreden, heeft de Europese Richtlijn Bescherming Bedrijfsgeheimen in Nederland rechtstreekse werking.

Bedrijfsgeheim

De WBB zorgt voor een betere bescherming van bedrijfsgeheimen. Een bedrijfsgeheim is informatie die:

 • niet algemeen bekend is bij of gemakkelijk toegankelijk is voor de personen die zich gewoonlijk bezighouden met de betreffende informatie;
 • handelswaarde bezit, omdat zij geheim is; en
 • is onderworpen aan redelijke maatregelen om deze geheim te houden.

Een bedrijfsgeheim hoeft niet alleen technische kennis of modellen van producten te zijn. Ook bedrijfsinformatie zoals marktstrategieën, bedrijfsplannen en handelsgegevens valt onder bedrijfsgeheimen.

Onrechtmatig verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt

In de WBB wordt bepaald dat het verkrijgen van een bedrijfsgeheim zonder de toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim onrechtmatig is indien:

 • iemand zich onbevoegd toegang tot het bedrijfsgeheim heeft verschaft;
 • iemand zich het bedrijfsgeheim onbevoegd heeft toegeëigend;
 • iemand documenten, bestanden of dergelijke heeft gekopieerd die het bedrijfsgeheim bevatten of waaruit het bedrijfsgeheim kan worden afgeleid; of
 • de verkrijging in strijd is met de eerlijke handelspraktijken.

Verder wordt in de WBB gesteld dat het gebruik of het openbaar maken van een bedrijfsgeheim onrechtmatig kan zijn, wanneer het bedrijfsgeheim zonder toestemming van de houder van het bedrijfsgeheim wordt gebruikt of openbaar gemaakt door een persoon die:

 • het bedrijfsgeheim op onrechtmatige wijze heeft verkregen;
 • inbreuk maakt op een geheimhoudingsovereenkomst of een andere verplichting tot het niet openbaar maken van het bedrijfsgeheim, of
 • inbreuk maakt op een verplichting tot het beperken van het gebruik van het bedrijfsgeheim.

In de WBB worden ook enkele situaties genoemd waarin het verkrijgen, gebruiken of openbaar maken van bedrijfsgeheimen wel rechtmatig kan zijn. Dan gaat het bijvoorbeeld om onderzoeksjournalistiek die wordt beschermd door de vrijheid van meningsuiting of het onthullen van wangedrag, fouten of illegale activiteiten door klokkenluiders.

Handhaving van bedrijfsgeheimen

Indien een bedrijfsgeheim onrechtmatig wordt verkregen, gebruikt of openbaar gemaakt kan een civiele procedure worden gestart bij de rechter. In de WBB wordt geregeld dat een houder van een bedrijfsgeheim naar zowel de voorzieningenrechter als gewone rechter kan stappen om maatregelen op te leggen. Zo kan een staking van het onrechtmatige gebruik worden opgelegd, of een productieverbod worden gegeven. Ook kan de houder van het bedrijfsgeheim een schadevergoeding vorderen en een volledige vergoeding van de proceskosten, zoals in andere zaken betreffende intellectuele eigendom gangbaar is.

Om aan te kunnen aantonen dat een bedrijfsgeheim is geschonden zal vaak de inhoud van het bedrijfsgeheim prijs moeten worden gegeven, wat de houder van het bedrijfsgeheim juist niet wil. Met de implementatie van de richtlijn kan de rechter op verzoek de bewijsstukken als vertrouwelijk aanmerken en het aantal personen dat toegang daartoe heeft beperken. Ook kan op verzoek een niet-vertrouwelijke versie van de uitspraak online worden gepubliceerd waarin de delen die de bedrijfsgeheimen bevatten, zijn geschrapt of bewerkt.

De nieuwe wet maakt het geheimhoudingsbeding in een arbeidsovereenkomst niet overbodig, aangezien dit beding verder kan reiken dan wat in de WBB als bedrijfsgeheim wordt omschreven. Naast de civiele procedure van de WBB kan bij diefstal van bedrijfsgeheimen ook nog altijd aangifte worden gedaan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Russell Advocaten blijft de ontwikkelingen van de Wet Bescherming Bedrijfsgeheimen in de gaten houden en kan u, met onze kennis van het ondernemingsrecht en het intellectuele eigendomsrecht, informeren en adviseren over dergelijke kwesties. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Geheimhoudingsbeding werknemer

  9 oktober 2018

  Wat is het belang van een geheimhoudingsbeding in een arbeids- of beëindigingsovereenkomst en hoe kan de werkgever dit handhaven?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder