Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening

Publicatiedatum 21 februari 2018
Het is mogelijk om in een cao af te spreken dat een werknemer in plaats van een transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening ontvangt. Deze voorziening dient dan wel minstens dezelfde waarde als de transitievergoeding te hebben. Is dat niet het geval, dan dient de werkgever zowel de transitievergoeding als de voorziening uit de cao aan de werknemer te betalen.

gelijkwaardige voorziening - weblijst

Op verzoek van werkgevers- en werknemersorganisaties is in de Wet werk en zekerheid de mogelijkheid opgenomen om in een cao af te spreken dat de werkgever in plaats van de transitievergoeding een daaraan gelijkwaardige voorziening biedt. Welke voorzieningen komen hiervoor in aanmerking en wanneer zijn zij gelijkwaardig?

Voorziening

Naast de eis van gelijkwaardigheid zijn er geen wettelijke eisen aan de gelijkwaardige voorziening. Een groot aantal voorzieningen – al dan niet in combinatie – kan dus in aanmerking komen als alternatief voor de transitievergoeding. Voorbeelden zijn:

 • financiële vergoeding
 • scholing
 • outplacement
 • mobiliteitstraject
 • aanvulling op de WW-uitkering of de arbeidsongeschiktheidsuitkering
 • wachtgeldregeling.

De voorziening zal wel gekoppeld dienen te zijn aan het ontslag van de werknemer. Een regeling waarbij de pensioenopbouw wordt voortgezet bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer zal hier niet aan voldoen.

Gelijkwaardig

De voorziening is alleen gelijkwaardig wanneer de waarde daarvan in geld minstens gelijk is aan het bedrag van de transitievergoeding, waarop de individuele werknemer recht heeft. De voorziening zelf kan echter ook een vergoeding in natura zijn.

Van sommige voorzieningen zoals suppleties, mobiliteitstrajecten en wachtgeldregelingen is niet op voorhand duidelijk welke waarde ze zullen hebben, aangezien deze afhankelijk zijn van bijvoorbeeld de duur van de werkloosheid. In dat geval geldt de potentiële waarde van de voorziening. De rechter moet immers vooraf bepalen of het geboden alternatief gelijkwaardig is.

Transitievergoeding en gelijkwaardige voorziening betalen?

Indien blijkt dat de in de cao opgenomen voorziening niet gelijkwaardig is, dient de werkgever zowel de transitievergoeding te betalen als de voorziening aan de werknemer aan te bieden. Wel is het mogelijk in de cao af te spreken dat bij samenloop van de vergoedingen alleen een transitievergoeding moet worden betaald of dat de waarde van de voorziening tenminste de hoogte van de transitievergoeding moet zijn. Daarmee is namelijk de voorziening per definitie gelijkwaardig.

Sociaal plan

Op dit moment is het niet praktisch om in een cao of sociaal plan een gelijkwaardige voorziening op te nemen die minder waarde heeft dan de transitievergoeding. Dit heeft gevolgen voor de onderhandelingsruimte van partijen bij het opstellen van een sociaal plan bij bijvoorbeeld een reorganisatie. Het Wetsvoorstel wijziging transitievergoeding bij bedrijfseconomisch ontslag biedt daarom weer de mogelijkheid om een sociaal plan af te sluiten met daarin collectieve regelingen zonder gebondenheid aan toekenning van minimaal de transitievergoeding. Tevens zal alleen voor een ontslag op bedrijfseconomische gronden in de cao een gelijkwaardige voorziening kunnen worden opgenomen.

Tips

 • Laat controleren of wat u beschouwt als gelijkwaardige voorziening, daar wel voor in aanmerking komt.
 • Neem contact met ons op als u zowel een transitievergoeding als de kosten van een gelijkwaardige voorziening moet betalen. Wij kunnen dan in overleg met u kijken of er mogelijkheden zijn om dubbele betaling te voorkomen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de transitievergoeding en de gelijkwaardige voorziening of heeft u andere vragen over ontslag? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ongelijkwaardige voorziening voor transitievergoeding wordt mogelijk

  30 april 2019

  De gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding gaat verdwijnen. De Hoge Raad heeft echter op de valreep nog een paar richtlijnen gegeven voor het interpreteren van de gelijkwaardigheid. Welke gevolgen hebben deze veranderingen voor werkgevers?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoge Raad geeft regels voor beoordeling aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

  29 april 2019

  Wanneer is een in een cao opgenomen voorziening een aan de transitievergoeding gelijkwaardige voorziening? De Hoge Raad heeft in een recente uitspraak hiervoor criteria geformuleerd. Mr. Jan Dop legt in zijn noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht (JAR) uit wat deze criteria inhouden en welke gevolgen zij hebben voor de praktijk.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder