Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Ontslaan: voor of na 1 januari 2020?

Publicatiedatum: 24 juli 2019

Berekening transitievergoeding verandert per 1 januari 2020De transitievergoeding gaat veranderen per 1 januari 2020. De hogere vergoeding voor oudere werknemers vervalt evenals de gunstiger regeling voor kleine bedrijven. Verder wordt de alternatieve voorziening in de cao beperkt tot ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden. Ook hoeft deze niet langer gelijkwaardig te zijn. Ook verdwijnt de hogere transitievergoeding bij een dienstverband van meer dan 10 jaar.
 

Hogere vergoeding voor oudere werknemers vervalt

De regeling waarbij werknemers van 50 jaar en ouder een hogere transitievergoeding krijgen vervalt. Zij krijgen dan net als andere werknemers recht op 1/6 maandsalaris per half gewerkt jaar ongeacht hun leeftijd en ongeacht de duur van het dienstverband.

Op dit moment hebben werknemers van 50 jaar en ouder met een dienstverband van meer dan tien jaar recht op een hogere transitievergoeding. Deze geldt alleen voor de jaren vanaf hun vijftigste. Over die periode hebben zij recht op een 1/2 maandsalaris per half gewerkt jaar. Deze overgangsregeling geeft hen de gelegenheid om zich voor te bereiden op een lagere vergoeding dan voor de invoering van de Wwz. Deze regeling geldt niet voor kleine bedrijven.
 

Regeling voor kleine bedrijven vervalt

De regeling waarbij ondernemingen met minder dan 25 werknemers een lagere transitievergoeding mogen betalen vervalt. Zij hoeven nu nog alleen over het dienstverband vanaf 1 mei 2013 transitievergoeding te betalen. Deze overgangsregeling geldt alleen voor ontslag wegens de slechte financiële situatie van het bedrijf. Ook de regeling voor oudere werknemers is voor hen niet van toepassing.

Kleine ondernemers die wegens bedrijfseconomische omstandigheden werknemers moeten ontslaan, zullen dus bij werknemers met een lang dienstverband moeten letten op deze termijn.
 

Cao-voorziening bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Is de ondernemer gebonden aan een cao dan is het mogelijk om in een cao een voorziening op te nemen in plaats van de transitievergoeding. De eis dat deze voorziening gelijkwaardig moet zijn vervalt per 1 januari 2020. Ook deze regeling geldt alleen voor ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.

Van deze regeling kan alleen gebruik gemaakt worden in cao’s die 1 januari 2020 of later ingaan. Voor lopende cao’s blijft de eis van gelijkwaardigheid gelden.
 

Hogere transitievergoeding na 10 dienstjaren vervalt

Vanaf 1 januari 2020 bedraagt het recht op transitievergoeding altijd 1/3 maandsalaris per dienstjaar, ongeacht de duur van het dienstverband. De hogere vergoeding vanaf het 10e dienstjaar vervalt. Ook krijgen werknemers vanaf de eerste dag van hun dienstverband recht op een transitievergoeding bij ontslag, zelfs bij ontslag tijdens de proeftijd.
 

Kunt u wachten met ontslaan tot 1 januari 2020?

In de meeste gevallen zal het niet mogelijk zijn om te wachten met het geven van ontslag. Wachten met ontslag betekent dat de problemen minder urgent zijn, dus is er minder reden om de werknemer te ontslaan. Bij het beëindigen van slapende dienstverbanden van langdurig of blijvend arbeidsongeschikte werknemers is wachten wel mogelijk.

Vanaf 1 januari 2020 komt er ook de mogelijkheid om een werknemer wegens een combinatie van redenen te ontslaan. Het is echter nog niet duidelijk hoe dit in de praktijk zal uitpakken. Mogelijk moet naast de transitievergoeding vaker ook nog een billijke vergoeding worden betaald.

Of het mogelijk is te wachten met ontslag is dan ook een complexe zaak die per geval bekeken dient te worden. Wij geven u daar graag advies over.
 

Meer informatie

Wilt u weten wat de gevolgen van de wijzigingen in de transitievergoeding zijn voor uw bedrijf? Zoekt u advies over ontslag en ontslagvergoedingen? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.