Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Symposium Kunst & Recht 27 november 2019

Publicatiedatum 29 november 2019
Op het symposium kunst & recht gingen drs. Alexander Pechtold en mr. Paul W.L. Russell in op de lijst van beschermd cultureel erfgoed in particulier bezit. Pechtold stelde eigenaren van kunst gerust: de overheid gaat niet overal kijken wat er aan de muur hangt en op kunstbeurzen controleren of er niet iets is wat op de lijst geplaatst moet worden.

Het symposium van Russell Advocaten met Alexander Pechtold over de evaluatie van de Erfgoedwet op 27 november 2019 was een groot succes. Een volle zaal met zeer bij het onderwerp betrokken deelnemers stelde vele vragen over de praktische consequenties van het rapport van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen. Maria Henneman van Henneman Strategies modereerde het programma.

Wet tot behoud van cultuurbezit

Als eerste sprak mr. Paul W.L. Russell over de ontwikkeling van de Wet tot behoud van cultuurbezit naar de huidige Erfgoedwet. Het plaatsen van voorwerpen op een lijst van cultuurgoederen die Nederland niet uit mogen is een forse ingreep in het eigendomsrecht. Het is daarom goed dat de commissie-Pechtold de kwestie van de vergoedingen aan de orde heeft gesteld. Hopelijk is het Nationaal Aankoopfonds wel voldoende gevuld. 50 miljoen euro in 2020 lijkt veel, maar is weinig voor de onmisbare topstukken, zoals bleek bij de aankoop van Marten en Oopjen. Hoe kijkt Alexander Pechtold hier zelf tegenaan?

PAN Amsterdam

Hierna was het woord aan Mark Grol, de Managing Director van PAN Amsterdam. Hij kon tevreden melden dat er al verschillende grote verkopen waren geweest op de beurs en nodigde de bezoekers van het symposium uit voor een aansluitend bezoek aan deze internationaal gerenommeerde kunstbeurs.

Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen

Vervolgens was er gelegenheid om vragen te stellen aan Alexander Pechtold, de voorzitter van de Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen. Hij lichtte kort toe dat de commissie tot doel had om de lijnen uit te zetten voor een betere omgang met particulier cultuurbezit, waardoor incidenten kunnen worden voorkomen. Bijvoorbeeld de ophef rondom de verkoop van een Rubenstekening door prinses Christina.

De vragen gingen vooral over de inventarisatie van het particulier kunstbezit. Gaat de overheid bij alle particuliere verzamelaars langs om te kijken wat zij in huis hebben? Alexander Pechtold meldde dat op dit moment het accent ligt op het formuleren van nieuw beleid over wat echt behouden moet worden en op het evalueren van de bestaande lijst. Die is te veel op basis van hobby en lobby samengesteld. Uit eigen onderzoek was hem bovendien gebleken dat er inmiddels werken op de lijst waren verdwenen of vernietigd en dat bij andere de toeschrijving niet kon kloppen.

Vijfde Europese anti-witwasrichtlijn

Naar aanleiding van een vraag over vertraging bij exportvergunningen wees mr. Paul Russell er nog op dat dit het gevolg was van intensievere controle van de douane op transacties in de kunsthandel. Per 10 januari 2020 geldt de vijfde Europese anti-witwasrichtlijn en moeten ook bij girale transacties boven de € 10.000,- de verkoper en koper worden gescreend.

Meer informatie

Heeft u vragen over het advies van de Commissie-Pechtold? Of heeft u behoefte aan juridische ondersteuning in een kunstkwestie? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Kunst

  Erfgoedwet: Wat betekent het advies van de Commissie-Pechtold voor onder andere verzamelaars, kunsthandelaren en stichtingen?

  3 oktober 2019

  De Adviescommissie Bescherming Cultuurgoederen (in de wandelgangen: de Commissie-Pechtold) heeft 30 september 2019 haar advies gepresenteerd aan de Minister van Cultuur. Welke gevolgen heeft dit voor onder meer de kunsthandel, verzamelaars en stichtingen?

  lees verder
  • Kunst

  Exportvergunningen voor kunst opgeschort

  31 december 2019

  Minister Van Engelshoven heeft gereageerd op het rapport van de commissie-Pechtold. Wat betekent dit voor de kunsthandel en particuliere verzamelaars?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Kunst

  Nieuwe regels restitutiebeleid gelden ook voor oude zaken

  30 maart 2021

  Het Nederlandse restitutiebeleid keert terug naar de oorspronkelijke uitgangspunten en wordt terecht weer ruimhartiger. Ook kunnen oude zaken opnieuw worden voorgelegd. Wat verandert er in het beleid?

  lees verder
  • Kunst

  Voorstellen commissie-Buma onvoldoende voor bescherming Nederlands cultureel erfgoed

  3 maart 2021

  De veiling in New York van een tekening van Rubens door prinses Christina zorgde voor grote verontwaardiging en een discussie over het erfgoedbeleid in Nederland. Die resulteerde in twee adviescommissies, de commissie-Pechtold en de commissie-Buma. De laatste heeft een tussenadvies uitgebracht dat, als het wordt overgenomen, ingrijpende gevolgen kan hebben voor verzamelaars en kunsthandelaren in Nederland.

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Kunst

  Nederlands restitutiebeleid doorgeslagen in bescherming Nederlands kunstbezit

  8 december 2020

  Russell Advocaten heeft in de procedures die zij voerde bij de restitutiecommissie gemerkt dat de commissie steeds meer waarde ging hechten aan het belang van de huidige eigenaar. Dit is in strijd met de Washington Principles. De Commissie evaluatie restitutiebeleid geeft ons hierin gelijk in haar rapport “Streven naar rechtvaardigheid”.

  lees verder
  • Kunst
  • Procederen, arbitrage en mediation

  Nederlandse staat kan restitutie nazi-roofkunst blokkeren door aanwijzing als beschermd cultuurgoed

  4 december 2020

  Ook als de Restitutiecommissie adviseert om roofkunst terug te geven is nog niet zeker dat het kunstwerk ook echt teruggaat naar de rechthebbenden. Het kan namelijk zijn dat het kunstwerk onvervangbaar en onmisbaar voor het Nederlands cultuurbezit is en Nederland niet uit mag.

  lees verder