Q&A coronavirus voor ondernemers (2)

Publicatiedatum 2 april 2020
Wij staan onze cliënten bij met juridisch advies over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Onder andere door in deze blog antwoord te geven op vragen over de Covid-19 maatregelen van de overheid, thuiswerken, privacy, nakoming van zakelijke contracten, overmacht en reizen naar Nederland.

coronavirus werkgever

Wij staan onze cliënten bij met juridisch advies over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Onder andere door in onze blogs antwoord te geven op vragen over de Covid-19 maatregelen van de overheid, thuiswerken, privacy, nakoming van zakelijke contracten, overmacht en reizen naar Nederland. U kunt hieronder op uw vragen klikken. Staan uw vragen er niet bij? Neem contact op met mij (reinier.russell@russell.nl of 020-301 55 55) of een van onze andere specialisten. Wij zijn ook tijdens de coronacrisis goed bereikbaar om u te helpen met de schade door het coronavirus aan uw bedrijf te beperken.

Onderneming

Personeel

Vastgoed

Moet ik schadevergoeding betalen als ik door de coronacrisis het contract niet meer kan nakomen?

Of u schadevergoeding moet betalen hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt voor het geval u het contract niet kunt nakomen. Heeft u een exoneratiebeding in uw algemene voorwaarden en zijn deze van toepassing, controleer dan of het beding ook deze situatie dekt. Is dat het geval, dan kunt u hierop een beroep doen en hoeft u waarschijnlijk geen schadevergoeding te betalen. Het kan echter ook zo zijn dat de overeenkomst een boetebeding bevat. Deze boete zult u in principe wel moeten betalen. Het is zelfs mogelijk dat u daarnaast nog een schadevergoeding moet betalen. Heeft u niets geregeld, dan kunt u proberen een beroep te doen op overmacht. In dat geval bent u in beginsel niet aansprakelijk voor schade. Het is echter zeer de vraag of uw wederpartij hier zomaar mee akkoord zal gaan.

Mag ik een werknemer verplichten zich op het coronavirus te laten testen?

Het is niet aan de werkgever om te beoordelen of een werknemer ziek is. Alleen een bedrijfsarts of arboarts mag de gezondheid van een werknemer onderzoeken en beoordelen of een werknemer ziek is of niet. Indien u aan uw werknemer vraagt of hij corona heeft, dan hoeft de werknemer hierop geen antwoord te geven. Indien u vermoedt dat uw werknemer besmet is, dan kunt u de werknemer verwijzen naar de huisarts of de GGD.

U mag als werkgever uw werknemers niet verplichten zich op het coronavirus te laten testen of bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur te laten opmeten. Dergelijke gegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mijn werknemer is in het buitenland aan het werk. Wat moet ik doen?

De rijksoverheid adviseert Nederlanders om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren. Veel landen gaan op slot of nemen andere beperkende maatregelen. Dat advies geldt dus ook voor uw werknemer. Neem als goed werkgever contact op met de werknemer en kijk wat de mogelijkheden voor terugkeer zijn. Eventuele extra kosten voor repatriëring of verlengd verblijf komen voor uw rekening, aangezien de werknemer deze in uw opdracht maakt.

Mijn werknemer is in quarantaine gezet. Moet ik het loon doorbetalen?

Ja, u moet het loon doorbetalen. Wanneer uw werknemer ziek is en wegens besmettingsgevaar eveneens in quarantaine moet, dan is er geen verschil met andere ziekmeldingen. De werknemer heeft hierbij recht op loondoorbetaling tijdens ziekte conform de afspraken die daarover zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst, de cao en/of het personeelshandboek. Dat is tenminste 70% van het loon, maar meestal zal dit meer zijn.

Zit uw werknemer in quarantaine, maar is hij zelf (nog) niet ziek? Dan heeft uw werknemer recht op volledige loondoorbetaling. In overleg met uw werknemer kan worden gekeken naar de mogelijkheden om thuis te werken terwijl uw werknemer in quarantaine zit.

Slechts in zeer bijzondere gevallen hoeft u geen loon door te betalen, bijvoorbeeld als de werknemer moedwillig en tegen uw uitdrukkelijke wens in is afgereisd naar een risicogebied. U dient de werknemer dan wel vooraf op de consequenties hiervan te hebben gewezen.

Ik wil het kantoorpand of winkel die ik huur aanpassen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Moet ik dit zelf betalen of moet mijn verhuurder dit doen?

Als de huurder zijn pand wil aanpassen om het risico op besmetting van zijn werknemers en klanten te beperken, komen de kosten daarvan voor zijn eigen rekening. In beginsel heeft de huurder (voorafgaande) toestemming van de verhuurder nodig voor wijzigingen aan het gehuurde . Een wettelijke uitzondering geldt voor aanpassingen die – uiterlijk – bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Die uitzondering doet zich bijvoorbeeld voor bij de perspex schermen die in supermarkten worden gebruikt ter afscherming van klant/kassa-medewerker of voorzieningen om te waarborgen dat mensen voldoende afstand houden.

Kan ik bij een bestaande huurovereenkomst nog omzethuur regelen?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor een huurverlaging. Omzetting naar omzethuur vereist – net als elke (tussentijdse) wijziging van de huurovereenkomst – instemming van de verhuurder. Het idee achter omzethuur is dat de huurder minder hoeft te betalen in tijden van laagconjunctuur (of verslechtering van de loop naar het winkelcentrum), terwijl de verhuurder in tijden van hoogconjunctuur (of verbetering van het winkelcentrum) kan meeprofiteren van de hogere omzet van de huurder. Omzethuur zal in deze coronatijd vooral in het nadeel zijn van de verhuurder, maar kan wellicht worden voorgesteld met het vooruitzicht voor de verhuurder dat hij straks meer huur krijgt als het weer beter gaat. Natuurlijk zit daar voor beide partijen nu veel onzekerheid aan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande vragen of heeft u aanvullende juridische vragen in verband met het coronavirus? Neem contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ons ook bellen via 020 – 301 55 55 of uw vraag stellen via het contactformulier.

  Deel op social media

  • Expats
  • Aansprakelijkheid

  Q&A coronavirus voor ondernemers

  15 september 2020

  Volg onze coronablog. Vandaag onder andere: Ik heb geen werk meer voor mijn werknemers, wat houdt de nieuwe regeling in voor compensatie van hun loon? Kan ik huurverlaging krijgen als van de verhuurder de winkel dicht moet? Welke mogelijkheden voor krediet biedt de overheid?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Q&A coronavirus

  9 april 2020

  Nu de coronacrisis blijft voortduren krijgen ondernemers en werkgevers met een groot aantal juridische vragen te maken. Vind het antwoord op uw vraag in deze Q&A brochure.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Arbeidsrecht en ontslag

  In een notendop: de gewijzigde en nieuwe financiële regelingen voor ondernemers vanwege COVID-19

  24 juni 2020

  De Nederlandse overheid heeft enkele financiële coronaregelingen gewijzigd en nieuwe regelingen vastgesteld. Welke regelingen zijn er nu om ondernemers door de crisis heen te helpen? Lees ons overzicht.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder