Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Q&A coronavirus voor ondernemers (2)

Publicatiedatum 2 april 2020
Wij staan onze cliënten bij met juridisch advies over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Onder andere door in deze blog antwoord te geven op vragen over de Covid-19 maatregelen van de overheid, thuiswerken, privacy, nakoming van zakelijke contracten, overmacht en reizen naar Nederland.

coronavirus werkgever

Wij staan onze cliënten bij met juridisch advies over het beperken van de gevolgen van de coronacrisis. Onder andere door in onze blogs antwoord te geven op vragen over de Covid-19 maatregelen van de overheid, thuiswerken, privacy, nakoming van zakelijke contracten, overmacht en reizen naar Nederland. U kunt hieronder op uw vragen klikken. Staan uw vragen er niet bij? Neem contact op met mij (reinier.russell@russell.nl of 020-301 55 55) of een van onze andere specialisten. Wij zijn ook tijdens de coronacrisis goed bereikbaar om u te helpen met de schade door het coronavirus aan uw bedrijf te beperken.

Onderneming

Personeel

Vastgoed

Moet ik schadevergoeding betalen als ik door de coronacrisis het contract niet meer kan nakomen?

Of u schadevergoeding moet betalen hangt af van de afspraken die u heeft gemaakt voor het geval u het contract niet kunt nakomen. Heeft u een exoneratiebeding in uw algemene voorwaarden en zijn deze van toepassing, controleer dan of het beding ook deze situatie dekt. Is dat het geval, dan kunt u hierop een beroep doen en hoeft u waarschijnlijk geen schadevergoeding te betalen. Het kan echter ook zo zijn dat de overeenkomst een boetebeding bevat. Deze boete zult u in principe wel moeten betalen. Het is zelfs mogelijk dat u daarnaast nog een schadevergoeding moet betalen. Heeft u niets geregeld, dan kunt u proberen een beroep te doen op overmacht. In dat geval bent u in beginsel niet aansprakelijk voor schade. Het is echter zeer de vraag of uw wederpartij hier zomaar mee akkoord zal gaan.

Mag ik een werknemer verplichten zich op het coronavirus te laten testen?

Het is niet aan de werkgever om te beoordelen of een werknemer ziek is. Alleen een bedrijfsarts of arboarts mag de gezondheid van een werknemer onderzoeken en beoordelen of een werknemer ziek is of niet. Indien u aan uw werknemer vraagt of hij corona heeft, dan hoeft de werknemer hierop geen antwoord te geven. Indien u vermoedt dat uw werknemer besmet is, dan kunt u de werknemer verwijzen naar de huisarts of de GGD.

U mag als werkgever uw werknemers niet verplichten zich op het coronavirus te laten testen of bijvoorbeeld de lichaamstemperatuur te laten opmeten. Dergelijke gegevens zijn namelijk bijzondere persoonsgegevens in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Mijn werknemer is in het buitenland aan het werk. Wat moet ik doen?

De rijksoverheid adviseert Nederlanders om zo snel mogelijk naar Nederland terug te keren. Veel landen gaan op slot of nemen andere beperkende maatregelen. Dat advies geldt dus ook voor uw werknemer. Neem als goed werkgever contact op met de werknemer en kijk wat de mogelijkheden voor terugkeer zijn. Indien de werknemer niet kan terugkeren, kan deze zich registreren op www.bijzonderebijstandbuitenland.nl dat zorgt voor de repatriëring van gestrande reizigers. Eventuele extra kosten voor repatriëring of verlengd verblijf komen voor uw rekening, aangezien de werknemer deze in uw opdracht maakt.

Mijn werknemer is in quarantaine gezet. Moet ik het loon doorbetalen?

Ja, u moet het loon doorbetalen. Wanneer uw werknemer ziek is en wegens besmettingsgevaar eveneens in quarantaine moet, dan is er geen verschil met andere ziekmeldingen. De werknemer heeft hierbij recht op loondoorbetaling tijdens ziekte conform de afspraken die daarover zijn gemaakt in de arbeidsovereenkomst, de cao en/of het personeelshandboek. Dat is tenminste 70% van het loon, maar meestal zal dit meer zijn.

Zit uw werknemer in quarantaine, maar is hij zelf (nog) niet ziek? Dan heeft uw werknemer recht op volledige loondoorbetaling. In overleg met uw werknemer kan worden gekeken naar de mogelijkheden om thuis te werken terwijl uw werknemer in quarantaine zit.

Slechts in zeer bijzondere gevallen hoeft u geen loon door te betalen, bijvoorbeeld als de werknemer moedwillig en tegen uw uitdrukkelijke wens in is afgereisd naar een risicogebied. U dient de werknemer dan wel vooraf op de consequenties hiervan te hebben gewezen.

Ik wil het kantoorpand of winkel die ik huur aanpassen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Moet ik dit zelf betalen of moet mijn verhuurder dit doen?

Als de huurder zijn pand wil aanpassen om het risico op besmetting van zijn werknemers en klanten te beperken, komen de kosten daarvan voor zijn eigen rekening. In beginsel heeft de huurder (voorafgaande) toestemming van de verhuurder nodig voor wijzigingen aan het gehuurde . Een wettelijke uitzondering geldt voor aanpassingen die – uiterlijk – bij het einde van de huur zonder noemenswaardige kosten kunnen worden ongedaan gemaakt en verwijderd. Die uitzondering doet zich bijvoorbeeld voor bij de perspex schermen die in supermarkten worden gebruikt ter afscherming van klant/kassa-medewerker of voorzieningen om te waarborgen dat mensen voldoende afstand houden.

Kan ik bij een bestaande huurovereenkomst nog omzethuur regelen?

Hiervoor geldt hetzelfde als voor een huurverlaging. Omzetting naar omzethuur vereist – net als elke (tussentijdse) wijziging van de huurovereenkomst – instemming van de verhuurder. Het idee achter omzethuur is dat de huurder minder hoeft te betalen in tijden van laagconjunctuur (of verslechtering van de loop naar het winkelcentrum), terwijl de verhuurder in tijden van hoogconjunctuur (of verbetering van het winkelcentrum) kan meeprofiteren van de hogere omzet van de huurder. Omzethuur zal in deze coronatijd vooral in het nadeel zijn van de verhuurder, maar kan wellicht worden voorgesteld met het vooruitzicht voor de verhuurder dat hij straks meer huur krijgt als het weer beter gaat. Natuurlijk zit daar voor beide partijen nu veel onzekerheid aan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over bovenstaande vragen of heeft u aanvullende juridische vragen in verband met het coronavirus? Neem contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ons ook bellen via 020 – 301 55 55 of uw vraag stellen via het contactformulier.

  Deel op social media

  • Expats
  • Aansprakelijkheid

  Q&A coronavirus voor ondernemers

  15 september 2020

  Volg onze coronablog. Vandaag onder andere: Ik heb geen werk meer voor mijn werknemers, wat houdt de nieuwe regeling in voor compensatie van hun loon? Kan ik huurverlaging krijgen als van de verhuurder de winkel dicht moet? Welke mogelijkheden voor krediet biedt de overheid?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Q&A coronavirus

  9 april 2020

  Nu de coronacrisis blijft voortduren krijgen ondernemers en werkgevers met een groot aantal juridische vragen te maken. Vind het antwoord op uw vraag in deze Q&A brochure.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Arbeidsrecht en ontslag

  In een notendop: de gewijzigde en nieuwe financiële regelingen voor ondernemers vanwege COVID-19

  24 juni 2020

  De Nederlandse overheid heeft enkele financiële coronaregelingen gewijzigd en nieuwe regelingen vastgesteld. Welke regelingen zijn er nu om ondernemers door de crisis heen te helpen? Lees ons overzicht.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder