Contracten: Kun je aansprakelijkheid uitsluiten?

Publicatiedatum 25 april 2016
Dit is een van de meest gestelde vragen van ondernemers. De vraag ligt voor de hand: aansprakelijkheid voor schade kan leiden tot hoge vergoedingen. Is het mogelijk om aansprakelijkheid volledig uit te sluiten of kunt u deze alleen beperken? Wat moet u hiervoor doen?

russell-advocaten-algemene-voorwaarden.d842bd

In contracten kunt u vastleggen waarvoor u wel en niet aansprakelijk bent. Aangezien het niet efficiënt is om hier in ieder contract apart over te onderhandelen, bieden algemene voorwaarden een efficiënte oplossing.

In de algemene voorwaarden kunt u een clausule opnemen waarmee u aansprakelijkheid beperkt uitsluit: het exoneratiebeding. Het opstellen van een exoneratiebeding moet correct gebeuren en ook de inhoud van het exoneratiebeding moet juist zijn. Anders is het risico groot dat het beding niet (of niet geheel) geldig is, waardoor de aansprakelijkheid alsnog niet wordt uitgesloten.

Aan welke voorwaarden moet een geldig exoneratiebeding voldoen?

De eisen voor een rechtsgeldig exoneratiebeding zijn gedeeltelijk in de wet vastgelegd:

 1. De wederpartij moet bekend zijn met het exoneratiebeding. Wanneer een exoneratiebeding dus is opgenomen in algemene voorwaarden, moet de wederpartij de algemene voorwaarden hebben aanvaard.
 2. Het exoneratiebeding mag inhoudelijk niet in strijd zijn met de wet, openbare orde, of goede zeden.
 3. Er mag geen sprake zijn van misbruik van omstandigheden (bijvoorbeeld bij een monopolist die een dergelijk beding afdwingt) of een beding dat in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.

De rechter zal voor het beoordelen van de geldigheid van een exoneratiebeding niet alleen kijken naar de wettelijke vereisten, maar ook naar de omstandigheden van het specifieke geval. Denk daarbij aan:

 • De totstandkoming van het contract of de algemene voorwaarden waarin het exoneratiebeding is opgenomen. Bij een overeenkomst waarover uitvoerig is onderhandeld, is de kans groter dat het exoneratiebeding geldig is.
 • De hoedanigheid van de wederpartij: is dit een consument, dan is een exoneratiebeding vernietigbaar tenzij u als professionele partij aannemelijk kunt maken dat het beding in de gegeven omstandigheden niet onredelijk bezwarend is.
 • De mate van beperking van de aansprakelijkheid. Een beperking van de aansprakelijkheid heeft meer kans om stand te houden dan een uitsluiting van alle aansprakelijkheid.
 • De mate waarin degene die het exoneratiebeding inroept is tekortgeschoten in de van hem te verwachten zorg.

Actie

Indien u aansprakelijkheid wenst uit te sluiten dient u de volgende stappen te volgen:

 • Formuleer een duidelijk en op uw situatie toegespitst exoneratiebeding.
 • Laat toetsen of het exoneratiebeding aan de wettelijke vereisten voldoet.
 • Verwerk dit exoneratiebeding in uw algemene voorwaarden of stel (nieuwe) algemene voorwaarden op.
 • Zorg ervoor dat de algemene voorwaarden schriftelijk door de wederpartij worden aanvaard.
 • Doe een beroep op het exoneratiebeding indien u aansprakelijk wordt gehouden.

Doet iemand tegen u een beroep op een exoneratiebeding, bekijk dan goed of er aan alle (wettelijke) vereisten is voldaan en het exoneratiebeding niet vernietigbaar is.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het uitsluiten van aansprakelijkheid, over het opstellen van een contract en/of algemene voorwaarden? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Kunst

  Krimgoud: eindvonnis van Hof Amsterdam

  26 oktober 2021

  Het NOS Radio 1 journaal interviewde vanmorgen vroeg mr. Paul W.L. Russell, internationaal expert in kunst en recht. Onderwerp: de komende uitspraak van het Hof Amsterdam over het Krimgoud.

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder