Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Contracten: Wanneer zijn algemene voorwaarden van toepassing?

Publicatiedatum 17 mei 2016

Met alleen het opstellen van algemene voorwaarden bent u er nog niet. U dient ervoor te zorgen dat deze ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de overeenkomsten die u sluit. Hoe doet u dat?

russell advocaten algemene voorwaarden

Heeft uw onderneming al algemene voorwaarden opgesteld? Wij kunnen het u zeker aanraden! Met algemene voorwaarden kunt u er immers voor zorgen dat u niet bij iedere overeenkomst die u sluit apart hoeft te onderhandelen over de regels die van toepassing zijn en kunt u aansprakelijkheid uitsluiten of beperken. Echter, met alleen het opstellen van algemene voorwaarden bent u er nog niet. U dient ervoor te zorgen dat ze ook daadwerkelijk van toepassing zijn op de overeenkomsten die u sluit. Hoe doet u dat?

Overeenkomen van de algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden zijn van toepassing wanneer deze zijn overeengekomen. Hiervoor moeten zij door u worden aangeboden en door de wederpartij aanvaard. Voor of bij het sluiten van de overeenkomst dient u de algemene voorwaarden aan de wederpartij ter hand te stellen. Wanneer het niet mogelijk is deze letterlijk ter hand te stellen, bijvoorbeeld bij het sluiten van een overeenkomst via de telefoon, is het voldoende om aan de wederpartij te vertellen waar ze kunnen worden geraadpleegd en dat u ze op verzoek zal toezenden.

Bewijzen dat de algemene voorwaarden zijn overeengekomen

Ondanks dat algemene voorwaarden ook mondeling overeengekomen kunnen worden, is dit niet aan te raden. Wanneer er een geschil ontstaat tussen u en een contractspartij over het al dan niet van toepassing zijn van uw algemene voorwaarden, moet u namelijk kunnen bewijzen dat deze zijn overeengekomen. Dit kan bijvoorbeeld wanneer u de wederpartij heeft laten tekenen voor ontvangst.

Vernietigbaarheid

Indien de wederpartij geen redelijke mogelijkheid heeft gehad kennis te nemen van de inhoud van de algemene voorwaarden, zijn deze vernietigbaar. De regels die u van toepassing wenste te verklaren op de overeenkomst gelden in dat geval niet.

Actie

 • Stel de algemene voorwaarden voor of tijdens het sluiten van de overeenkomst ter hand van de wederpartij;
 • Neem in de overeenkomst een ontvangstverklaring op; en
 • Laat de wederpartij tekenen voor ontvangst.

Meer informatie

Wilt u weten hoe u ervoor zorgt dat uw algemene voorwaarden van toepassing zijn of vraagt u zich af of er op een overeenkomst die u heeft gesloten algemene voorwaarden van toepassing zijn? Russell Advocaten beantwoordt graag uw vragen!

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Afrikaans masker blijkt miljoenen waard. Kan de verkoper de verkoop ongedaan maken?

  Een Afrikaans masker dat voor 150 euro was verkocht bracht op een veiling 4,2 miljoen euro op. Konden de Franse verkopers de verkoop ongedaan maken? Hoe zou deze zaak in Nederland zijn afgelopen?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Krimgoud gaat terug naar Oekraïne

  Na negen jaar is er eindelijk duidelijkheid naar wie de schatten van de Krim moeten. Volgens de Hoge Raad moeten zij naar de staat Oekraïne, de eigenaar en beheerder van de archeologische voorwerpen die in 2014 in bruikleen waren gegeven aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Hoe is de Hoge Raad tot oordeel gekomen?

  Lees meer

  Goed beheer door musea essentieel om diefstal van kunst te voorkomen

  Het nieuws dat een medewerker kunst uit het British Museum zou hebben gestolen was reden voor Nieuwsuur om mr. Paul W.L. Russell te interviewen. Omdat dergelijke diefstallen vaker voorkomen is het van belang dat musea hun collectie goed beheren en beschermen. Waar moeten zij in het bijzonder op letten?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer