Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

In een notendop: de gewijzigde en nieuwe financiële regelingen voor ondernemers vanwege COVID-19

Publicatiedatum 24 juni 2020
De Nederlandse overheid heeft enkele financiële coronaregelingen gewijzigd en nieuwe regelingen vastgesteld. NOW 1.0 wordt afgelost door NOW 2.0 en TOZO 1 door TOZO 2. Daarnaast zijn er speciale regelingen voor kredieten en voor het MKB.

steunmaatregelen-corona

Recentelijk heeft de Nederlandse overheid enkele financiële regelingen gewijzigd en zijn er enkele nieuwe financiële regelingen vastgesteld. Hieronder een overzicht van de huidige regelingen:

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 1.0

 • Looptijd: van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020
 • Aanvraagperiode: liep tot en met 5 juni 2020
 • Korte omschrijving: tegemoetkoming van maximaal 90% in de loonkosten bij een omzetverlies van tenminste 20% vanaf 1 maart 2020
 • Gewijzigde voorwaarde: indien de loonsom van maart tot en met mei 2020 hoger was dan de loonsom van driemaal de maand januari 2020, wordt de maand maart als referentiemaand gekozen. Dit betekent een hoger subsidiebedrag. Hiermee worden seizoensbedrijven en hun werknemers tegemoetgekomen.

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) 2.0

 • Looptijd: van 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020
 • Aanvraagperiode: 6 juli tot 1 september 2020
 • Korte omschrijving: Verlenging van de NOW 1.0
 • Instantie waar de NOW kan worden aangevraagd: Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen – UWV
 • Nieuwe voorwaarden:
  • Er mogen in 2020 geen dividend of bonussen aan het bestuur en de directie worden uitgekeerd.
  • De vaste opslag op de loonkosten wordt verhoogd van 30% naar 40%.
  • Bij bedrijfseconomisch ontslag vindt een korting van 100% in plaats van 150% op de subsidie plaats (de 50% boete vervalt).
  • Verplichting om te voldoen aan de Wet Melding Collectief Ontslag.
  • Verplichting om werknemers te stimuleren om aan om- en bijscholing te doen.
 • Zie voor uitgebreide voorwaarden de blog die wij eerder hierover schreven.

Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS)

 • Aanvraagperiode: 27 maart 2020 tot 27 juni 2020
 • Instantie waar de TOGS kan worden aangevraagd: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland – RVO
 • Korte omschrijving: een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor bedrijven die directe schade ondervinden van de coronabeperkende overheidsmaatregelen, zoals restaurants, sport- en fitnessclubs, beautyprofessionals en non-food bedrijven, om hun vaste lasten te betalen.
 • Belangrijke voorwaarden:
  • De hoofdactiviteit van het bedrijf diende per 15 maart 2020 bij de Kamer van Koophandel te zijn ingeschreven met een SBI-code zoals vermeld op de lijst van de RVO.
  • Het bedrijf heeft maximaal 250 werknemers in dienst.
  • In de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 worden een omzetverlies ten minste € 4.000 en vaste lasten van ten minste € 4.000 verwacht.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB (TVL)

 • Looptijd: 1 juni 2020 tot 1 oktober 2020
 • Aanvraagperiode: eind juni 2020
 • Instantie waar de TVL kan worden aangevraagd: RVO
 • Korte omschrijving: tegemoetkoming in de vaste materiële kosten van MKB-ondernemers in onder meer de horeca, recreatie, evenementen, kermissen, podia en theaters die meer dan 30% omzetverlies hebben. De tegemoetkoming is afhankelijk van de omvang van het bedrijf, de hoogte van de vaste kosten en de mate van omzetderving en bedraagt maximaal € 50.000.
 • Belangrijke voorwaarde: het bedrijf dient een SBI-code te hebben die staat op de lijst van SBI-codes die ook gelden voor de TOGS.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) 2

 • Looptijd en aanvraagperiode: 1 juni tot 1 oktober 2020
 • Korte omschrijving: Verlenging van de TOZO 1
 • Instantie waar de TOZO kan worden aangevraagd: eigen gemeente
 • Korte omschrijving: aanvulling van het inkomen van zelfstandig ondernemers (waaronder zzp’ers) tot aan het sociaal minimum voor levensonderhoud.
 • Nieuwe voorwaarden: partnerinkomenstoets, waardoor alleen huishoudeninkomens onder het sociaal minimum aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming.
 • N.B.: Ondersteuning blijft ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaagd rentepercentage. Zelfstandig ondernemers wordt in de verlengde regeling gevraagd om te verklaren dat voor hun bedrijf geen surseance van betaling is aangevraagd of verkregen.

Verlenging belastingmaatregelen

 • Looptijd verlenging belastingmaatregelen: tot 1 oktober 2020
 • Korte omschrijving: getroffen ondernemers kunnen belastinguitstel aanvragen (eventuele verzuimboetes voor het niet op tijd betalen, hoeven niet te worden voldaan) alsook is de belastingrente en invorderingsrente voor alle belastingmiddelen tijdelijk tot 1 oktober 2020 verlaagd naar 0,01%.

Coronakredietverlening- en garanties aan ondernemers (BMKB, GO, KKC, COL)

 • Er zijn tevens verschillende regels met betrekking tot kredietverlening en garanties:
  • Borgstelling KMB-kredieten (BMKB)
  • Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C)
  • Klein Krediet Corona (KKC)
  • Corona Overbruggingslening (COL)
 • Ook deze regelingen zijn inmiddels verruimd.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de financiële regelingen die de overheid heeft vastgelegd in verband met corona? Of wilt u dat wij meekijken voor welke financiële regeling uw bedrijf in aanmerking komt?

Neem contact op met ons juridisch coronacrisisteam:

U kunt ook bellen naar 020 – 301 55 55 of het contactformulier gebruiken.

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  NOW 2.0: de (nieuwe) voorwaarden waaraan u als ondernemer moet voldoen

  26 mei 2020

  De Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW) wordt verlengd tot en met september 2020. Een aantal voorwaarden en regelingen zijn gewijzigd. Welke regels gelden nu?

  lees verder
  • Expats
  • Aansprakelijkheid

  Q&A coronavirus voor ondernemers

  15 september 2020

  Volg onze coronablog. Vandaag onder andere: Ik heb geen werk meer voor mijn werknemers, wat houdt de nieuwe regeling in voor compensatie van hun loon? Kan ik huurverlaging krijgen als van de verhuurder de winkel dicht moet? Welke mogelijkheden voor krediet biedt de overheid?

  lees verder
  • Contracten

  Kunt u als ondernemer een beroep doen op het coronavirus als onvoorziene omstandigheid?

  13 mei 2020

  Kan een ondernemer die als gevolg van het coronavirus zijn contractuele verplichtingen niet of niet op tijd kan nakomen zich beroepen op onvoorziene omstandigheden? De Netherlands Commercial Court (NCC) – de nieuwe, internationale handelsrechtbank in Amsterdam – geeft antwoord op deze vraag.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder