Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Pop-up storeovereenkomst: Tips en aandachtspunten!

Publicatiedatum 31 mei 2017

Bent u van plan om winkelruimte te gebruiken voor de exploitatie van een pop-up store? Of wilt u een tijdelijke oplossing om leegstand van uw pand tegen te gaan? Wat voor overeenkomst moet u dan aangaan? Waar moet u op letten?

pop-up-store-social-media.e8adc4

Ondernemers die tijdelijk hun producten of diensten willen aanbieden, kunnen gebruik maken van een pop-up store: een tijdelijke winkel. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als marketingstunt, om aandacht te genereren voor een product dat recentelijk op de markt is gebracht of wanneer een webwinkel wil testen of een fysiek verkooppunt bijdraagt aan het verkoopsucces. Voor vastgoedeigenaren kan het handig zijn om een pop-up store te laten vestigen in hun pand om leegstand tegen te gaan.

Wat voor overeenkomst moeten de eigenaar van de winkelruimte en de exploitant van de shop aangaan? En waar moeten zij op letten bij het aangaan van die overeenkomst?

Verschillende soorten overeenkomsten

Partijen kunnen ervoor kiezen om de relatie vorm te geven met:

 • een huurovereenkomst; of
 • een gebruiksovereenkomst.

Huurovereenkomst

De eigenaar van de ruimte kan ervoor kiezen de ruimte te verhuren aan een pop-up store-exploitant. Bij de verhuur van winkelruimte zijn in principe de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimte van toepassing, die de huurder en diens investeringen beschermen. Een dergelijke huurovereenkomst geldt voor ten minste vijf jaren en de huurder en verhuurder kunnen de overeenkomst alleen tegen het einde van de termijn opzeggen. De verhuurder moet daarvoor een wettelijke opzeggingsgrond hebben.

Die regels passen natuurlijk niet bij het flexibele karakter van een pop-up store. Wanneer de huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar of korter, zijn de beschermende regels voor de verhuur van bedrijfsruimte echter niet van toepassing. Zorg dus dat duidelijk wordt vastgelegd in de overeenkomst dat deze voor minder dan twee jaar wordt aangegaan en dat bij eventuele verlenging deze termijn niet wordt overschreden.

Gebruiksovereenkomst

Een andere optie is het aangaan van een gebruiksovereenkomst. De exploitant van de pop-up store betaalt de pandeigenaar daarbij een vergoeding voor het gebruik van de winkelruimte.

Belangrijk is dat de vergoeding echt alleen een gebruiksvergoeding is. Wanneer een gebruiksvergoeding wordt betaald die overeenkomt met een marktconforme huurprijs, is er namelijk geen sprake meer van een gebruiksovereenkomst, maar van een huurovereenkomst. In dat geval zijn de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimten gewoon van toepassing en kunnen huurder en verhuurder elkaar houden aan een minimale huurtermijn van vijf jaar. Raadpleeg daarom altijd een advocaat voordat u een gebruiksovereenkomst sluit.

Overige tips & aandachtspunten

Naast de termijn die wordt overeengekomen voor de huur van de winkelruimte en de hoogte van de vergoeding die wordt betaald voor het gebruik van de ruimte, moeten partijen bij het aangaan van de overeenkomst ook nog rekening houden met:

 • plaatselijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan;
 • noodzakelijke vergunningen, zoals een omgevingsvergunning voor verbouwingen en/of het maken van reclame;
 • mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer een vaste huurder voor de ruimte wordt gevonden;
 • aansprakelijkheid bij gebreken aan het gehuurde.

Ondernemen anno 2017

Steeds meer retailers brengen hun producten en diensten op alternatieve wijze aan de man. De winkelbeleving van consumenten wordt geoptimaliseerd door middel van blurring, een meer dan volledig assortiment wordt geboden met behulp van shop-in-shops en webwinkels laten de wereld kennismaken met hun producten via pop-up stores. Deze populairder wordende formules roepen veel juridische vragen op. Ook bij u? Neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Shop-in-shopovereenkomst: tips en aandachtspunten!

  Gaat u een shop-in-shopovereenkomst sluiten? Dit is waar u op moet letten.

  Lees meer

  Blurring: het fenomeen van mengconcepten

  Hoe kunnen met de harde grenzen van de wet toch de grenzen tussen de branches worden vervaagd? Waar moeten innovatieve ondernemers op letten?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer

  Huur bedrijfsruimte: huurtermijnen

  Het grootste verschil tussen 230a- en 290-bedrijfsruimte is de minimale termijn van de huurovereenkomst. De langere huurtermijn voor 290-bedrijfsruimte geeft detailhandel en horeca meer tijd om hun investeringen terug te verdienen. Wat zijn de huurtermijnen voor de verschillende soorten bedrijfsruimte?

  Lees meer