Pop-up storeovereenkomst: Tips en aandachtspunten!

Publicatiedatum 31 mei 2017
Bent u van plan om winkelruimte te gebruiken voor de exploitatie van een pop-up store? Of wilt u een tijdelijke oplossing om leegstand van uw pand tegen te gaan? Wat voor overeenkomst moet u dan aangaan? Waar moet u op letten?

pop-up-store-social-media.e8adc4

Ondernemers die tijdelijk hun producten of diensten willen aanbieden, kunnen gebruik maken van een pop-up store: een tijdelijke winkel. Dit wordt bijvoorbeeld gedaan als marketingstunt, om aandacht te genereren voor een product dat recentelijk op de markt is gebracht of wanneer een webwinkel wil testen of een fysiek verkooppunt bijdraagt aan het verkoopsucces. Voor vastgoedeigenaren kan het handig zijn om een pop-up store te laten vestigen in hun pand om leegstand tegen te gaan.

Wat voor overeenkomst moeten de eigenaar van de winkelruimte en de exploitant van de shop aangaan? En waar moeten zij op letten bij het aangaan van die overeenkomst?

Verschillende soorten overeenkomsten

Partijen kunnen ervoor kiezen om de relatie vorm te geven met:

 • een huurovereenkomst; of
 • een gebruiksovereenkomst.

Huurovereenkomst

De eigenaar van de ruimte kan ervoor kiezen de ruimte te verhuren aan een pop-up store-exploitant. Bij de verhuur van winkelruimte zijn in principe de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimte van toepassing, die de huurder en diens investeringen beschermen. Een dergelijke huurovereenkomst geldt voor ten minste vijf jaren en de huurder en verhuurder kunnen de overeenkomst alleen tegen het einde van de termijn opzeggen. De verhuurder moet daarvoor een wettelijke opzeggingsgrond hebben.

Die regels passen natuurlijk niet bij het flexibele karakter van een pop-up store. Wanneer de huurovereenkomst wordt aangegaan voor de duur van twee jaar of korter, zijn de beschermende regels voor de verhuur van bedrijfsruimte echter niet van toepassing. Zorg dus dat duidelijk wordt vastgelegd in de overeenkomst dat deze voor minder dan twee jaar wordt aangegaan en dat bij eventuele verlenging deze termijn niet wordt overschreden.

Gebruiksovereenkomst

Een andere optie is het aangaan van een gebruiksovereenkomst. De exploitant van de pop-up store betaalt de pandeigenaar daarbij een vergoeding voor het gebruik van de winkelruimte.

Belangrijk is dat de vergoeding echt alleen een gebruiksvergoeding is. Wanneer een gebruiksvergoeding wordt betaald die overeenkomt met een marktconforme huurprijs, is er namelijk geen sprake meer van een gebruiksovereenkomst, maar van een huurovereenkomst. In dat geval zijn de regels voor (ver)huur van bedrijfsruimten gewoon van toepassing en kunnen huurder en verhuurder elkaar houden aan een minimale huurtermijn van vijf jaar. Raadpleeg daarom altijd een advocaat voordat u een gebruiksovereenkomst sluit.

Overige tips & aandachtspunten

Naast de termijn die wordt overeengekomen voor de huur van de winkelruimte en de hoogte van de vergoeding die wordt betaald voor het gebruik van de ruimte, moeten partijen bij het aangaan van de overeenkomst ook nog rekening houden met:

 • plaatselijke wet- en regelgeving, zoals het bestemmingsplan;
 • noodzakelijke vergunningen, zoals een omgevingsvergunning voor verbouwingen en/of het maken van reclame;
 • mogelijkheden voor tussentijdse beëindiging van de overeenkomst, bijvoorbeeld wanneer een vaste huurder voor de ruimte wordt gevonden;
 • aansprakelijkheid bij gebreken aan het gehuurde.

Ondernemen anno 2017

Steeds meer retailers brengen hun producten en diensten op alternatieve wijze aan de man. De winkelbeleving van consumenten wordt geoptimaliseerd door middel van blurring, een meer dan volledig assortiment wordt geboden met behulp van shop-in-shops en webwinkels laten de wereld kennismaken met hun producten via pop-up stores. Deze populairder wordende formules roepen veel juridische vragen op. Ook bij u? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Mode en luxury
  • Contracten

  Shop-in-shopovereenkomst: tips en aandachtspunten!

  22 februari 2017

  Gaat u een shop-in-shopovereenkomst sluiten? Dit is waar u op moet letten.

  lees verder
  • Kunst
  • Bestuursrecht en milieu

  Blurring: het fenomeen van mengconcepten

  13 oktober 2016

  Hoe kunnen met de harde grenzen van de wet toch de grenzen tussen de branches worden vervaagd? Waar moeten innovatieve ondernemers op letten?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder