Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Onderneming: Hoge boetes opgelegd aan webwinkels! Hoe voorkomt u dit?

Publicatiedatum 3 november 2016
Hoge boetes en vervelende situaties met de klanten van uw webshop? Lees in dit artikel hoe u dat kunt voorkomen!

e-commerce-social-media.975904

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) ziet er ter bescherming van consumenten op toe dat ondernemers de voor hen geldende regels goed toepassen. Wanneer zij dit niet doen, kan de ACM een boete opleggen. Deze boetes kunnen hoog oplopen.

Recent hebben vijf webwinkels boetes opgelegd gekregen van in totaal € 590.000,-. Zij hadden niet voldaan aan de informatieverplichting, die de handelaar die verkoopt via internet (bijvoorbeeld via een webshop of postorderbedrijf) heeft ten aanzien van zijn consumenten. De gedachte achter deze informatieverplichting is dat de consument een betere keuze kan maken voor het doen van een aankoop wanneer hij goed geïnformeerd is. Een boete van de ACM en vervelende situaties met de klanten van uw webwinkel door het niet voldoen aan uw informatieplicht wilt u natuurlijk voorkomen en dat kan, door de in dit artikel genoemde verplichtingen na te komen.

Informatieverplichting

Biedt u als ondernemer producten of diensten aan via een webwinkel of postorderbedrijf? Dan heeft u dus een informatieverplichting. U dient de consument vóórdat hij gebonden is aan de overeenkomst op een duidelijke en begrijpelijke wijze te informeren over wie u bent als aanbieder, wat u aanbiedt en onder welke voorwaarden u dit aanbiedt. U dient in ieder geval informatie te verschaffen over:

 • algemene zaken, zoals uw handelsnaam, bezoekadres, de naam en het bezoekadres van een eventuele tussenpersoon;
 • de voornaamste kenmerken van het product of de dienst, de totale prijs hiervan (inclusief bijvoorbeeld de verzendkosten en administratiekosten) en de wijze van betaling;
 • de manier van leveren en de termijn voor levering (indien u hierover niets vermeldt, dan dient u binnen 30 dagen te leveren);
 • uw klachtenprocedure en de manier waarop de consument gebruik kan maken van de klachten- en/of geschillencommissie waarbij u bent aangesloten;
 • de procedure die u hanteert wanneer het bestelde product of de dienst niet goed is en hoe u omgaat met eventuele garanties;
 • de eventuele gedragscodes waar u zich als ondernemer aan dient te houden;
 • de duur van de overeenkomst in het geval het een overeenkomst voor langere tijd (zoals een abonnement) betreft; en
 • de voorwaarden voor opzegging van de overeenkomst in het geval het een overeenkomst voor onbepaalde duur betreft.

Naast bovengenoemde punten dient u binnen een redelijke termijn na het sluiten van de overeenkomst een schriftelijke bevestiging hiervan te verstrekken aan de consument. Zorg ervoor dat dit uiterlijk bij de levering van het product of voor uitvoering van de dienst gebeurt.

Herroepingsrecht binnen de bedenktijd

Ook dient u om te voldoen aan uw informatieverplichting de consument te informeren over zijn herroepingsrecht binnen de bedenktijd. De consument heeft namelijk in ieder geval 14 dagen de tijd om zich te bedenken en zijn aankoop terug te draaien. Het moet voor de consument duidelijk zijn op welke manier en onder welke voorwaarden hij zijn aankoop ongedaan kan maken tijdens zijn bedenktijd en welke kosten hiermee eventueel gepaard gaan:

 • U mag geen kosten in rekening brengen voor het ongedaan maken van de aankoop.
 • De kosten voor de retourzending en extra bezorgkosten mogen wel aan de consument worden doorbrekend, indien dit vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • Het is verplicht om een modelformulier voor herroeping mee te sturen of aan te bieden via bijvoorbeeld de website.
 • Wanneer de consument geen recht heeft op bedenktijd (dit is bijvoorbeeld het geval bij het bestellen van een krant, treinkaartje, maatpak of een CD waarvan de consument de verzegeling al heeft verbroken), dan dient u dit ook te vermelden.
 • Als de consument via uw website gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan dient u hem hiervan een ontvangstbevestiging te sturen.

Wanneer u niet de voorgeschreven informatie met betrekking tot de bedenktijd verstrekt, dan wordt deze automatisch verlengd met 12 maanden.

Meer informatie

Wilt u meer weten over uw verplichtingen als ondernemer bij de verkoop via een webshop? Of wilt u weten of uw webwinkel voldoet aan de wettelijke vereisten? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder