Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

Blurring: het fenomeen van mengconcepten

Publicatiedatum 13 oktober 2016

Hoe kunnen met de harde grenzen van de wet toch de grenzen tussen de branches worden vervaagd? Waar moeten innovatieve ondernemers op letten?

blurring-social-media.cdcce8_

Steeds meer ondernemers starten met het combineren van de functies retail, horeca, dienstverlening en cultuur om klanten een ‘belevenis’ te bieden en meer omzet te genereren. De boekhandel krijgt een koffiecorner waar mensen kunnen lezen, de slijterij start met wijncursussen en benzinestations functioneren tevens als mini-supermarkt. Dit fenomeen van branchevervaging heet ook wel ‘blurring’.

De wens tot het combineren van verschillende functies groeit meer en meer, terwijl de Nederlandse wetgeving nog onvoldoende flexibel is om hierin mee te gaan. Vooral de Drank- en Horecawet en de bestemmingsregels die aan vastgoed zijn verbonden werpen drempels op voor innovatieve ondernemers. Hoe kunnen met de harde grenzen van de wet toch de grenzen tussen de branches worden vervaagd? Waar moeten ondernemers op letten?

Blurring en de Alcoholwet

Een restaurant dat ook het meubilair wil gaan verkopen, krijgt te maken met de strenge regels van de Alcoholwet. De verkoop mag niet plaatsvinden in dezelfde ruimte als waar alcohol wordt geschonken. De ondernemer dient een aparte ruimte in te richten voor de meubelhandel of kan verwijzen naar een webshop. Andersom zal de retailer die zijn assortiment wil uitbreiden met alcoholische dranken ook een Alcoholwetvergunning moeten hebben en daarop zijn winkel moeten aanpassen.

Actie

Controleer voordat u uw plannen realiseert altijd eerst of u een vergunning nodig heeft, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en of het dan nog rendabel is om uw huidige bedrijfsmodel uit te breiden. Kijk ook naar alternatieve mogelijkheden waarvoor geen vergunning en/of aanpassingen nodig zijn, zoals samenwerking met andere ondernemer, bijvoorbeeld een slijter en een restaurant die tezamen wijnproeverijen organiseren in het restaurant dat al een Drank- en Horecawetvergunning heeft.

Blurring en bestemming

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wijst aan grond een bepaalde bestemming toe en stelt regels omtrent het gebruik van en de bebouwing op die grond. Aan een perceel kan de bestemming ‘gemengd’ worden toegewezen, wat het mogelijk maakt om een gemengd bedrijfsmodel te hanteren, maar er kan ook een specifieke winkelbestemming gelden. Blurring zal dan al snel strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Contractuele bestemming

Indien u een pand huurt, zal in de huurovereenkomst ook een bepaalde bestemming aan het gehuurde zijn gegeven. Wanneer in de overeenkomst is geregeld dat het pand gebruikt dient te worden als kledingwinkel, dan kunt u hier niet zonder toestemming van de verhuurder ineens een ander soort functie (zoals horeca of cultuur) aan toevoegen. Doet u dit wel? Dan kan dat een reden zijn voor huurbeëindiging of kunt u een contractuele boete krijgen.

Actie

Voordat u een blurringconcept start, dient u eerst goed te controleren welke functie aan het perceel is toegekend. Kijk naar wat hierover is bepaald in het huurcontract en raadpleeg het bestemmingsplan van de gemeente. Mocht blurring in strijd lijken te zijn met het bestemmingsplan, dan kunt u wellicht nog een omgevingsvergunning aanvragen voor de afwijking van het bestemmingsplan.

Freezones

In de gemeente Amsterdam zijn er sinds 2015 een aantal freezones ingesteld voor een twee jaar durende proef. Een freezone is een winkelstraat waarin minder regels gelden en ondernemers die een blurring- of ander creatief concept willen lanceren meer vrijheid en ruimte krijgen om hun ideeën vorm te geven. Bewoners, ondernemers en pandeigenaren bepalen gezamenlijk de spelregels.

Meer informatie

Wenst u een blurringconcept uit te rollen? Kijk dan goed naar wat wel en niet mag en schakel zo nodig een advocaat in. Wij helpen u graag te beoordelen of uw plannen passen binnen de geldende wet- en regelgeving! Zo voorkomt u kostbare investeringen in een niet toegestaan concept. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Afrikaans masker blijkt miljoenen waard. Kan de verkoper de verkoop ongedaan maken?

  Een Afrikaans masker dat voor 150 euro was verkocht bracht op een veiling 4,2 miljoen euro op. Konden de Franse verkopers de verkoop ongedaan maken? Hoe zou deze zaak in Nederland zijn afgelopen?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Nieuwe Europese Verordening Productveiligheid

  Op 12 juni 2023 is de nieuwe Verordening Productveiligheid in werking getreden. Per 13 december 2024 moeten producten aan deze verordening voldoen. Welke gevolgen heeft de nieuwe productveiligheidsverordening? En welke ondernemers moeten nu al maatregelen gaan nemen?

  Lees meer

  Krimgoud gaat terug naar Oekraïne

  Na negen jaar is er eindelijk duidelijkheid naar wie de schatten van de Krim moeten. Volgens de Hoge Raad moeten zij naar de staat Oekraïne, de eigenaar en beheerder van de archeologische voorwerpen die in 2014 in bruikleen waren gegeven aan het Allard Pierson Museum in Amsterdam. Hoe is de Hoge Raad tot oordeel gekomen?

  Lees meer

  Goed beheer door musea essentieel om diefstal van kunst te voorkomen

  Het nieuws dat een medewerker kunst uit het British Museum zou hebben gestolen was reden voor Nieuwsuur om mr. Paul W.L. Russell te interviewen. Omdat dergelijke diefstallen vaker voorkomen is het van belang dat musea hun collectie goed beheren en beschermen. Waar moeten zij in het bijzonder op letten?

  Lees meer

  Vastgoed: 3 verschillen tussen renovatie en onderhoud bij huur

  Gebouwen kunnen tijdloos zijn, maar eens in de zoveel tijd zullen er werkzaamheden moeten worden uitgevoerd om verval te voorkomen. Huurder en verhuurder hebben verschillende rechten en plichten al naar gelang de werkzaamheden zijn aan te merken als renovatie of (dringend) onderhoud.

  Lees meer