Blurring: het fenomeen van mengconcepten

Publicatiedatum 13 oktober 2016
Hoe kunnen met de harde grenzen van de wet toch de grenzen tussen de branches worden vervaagd? Waar moeten innovatieve ondernemers op letten?

blurring-social-media.cdcce8_

Steeds meer ondernemers starten met het combineren van de functies retail, horeca, dienstverlening en cultuur om klanten een ‘belevenis’ te bieden en meer omzet te genereren. De boekhandel krijgt een koffiecorner waar mensen kunnen lezen, de slijterij start met wijncursussen en benzinestations functioneren tevens als mini-supermarkt. Dit fenomeen van branchevervaging heet ook wel ‘blurring’.

De wens tot het combineren van verschillende functies groeit meer en meer, terwijl de Nederlandse wetgeving nog onvoldoende flexibel is om hierin mee te gaan. Vooral de Drank- en Horecawet en de bestemmingsregels die aan vastgoed zijn verbonden werpen drempels op voor innovatieve ondernemers. Hoe kunnen met de harde grenzen van de wet toch de grenzen tussen de branches worden vervaagd? Waar moeten ondernemers op letten?

Blurring en de Drank- en Horecawet

Een restaurant dat ook het meubilair wil gaan verkopen, krijgt te maken met de strenge regels van de Drank- en Horecawet. De verkoop mag niet plaatsvinden in dezelfde ruimte als waar alcohol wordt geschonken. De ondernemer dient een aparte ruimte in te richten voor de meubelhandel of kan verwijzen naar een webshop. Andersom zal de retailer die zijn assortiment wil uitbreiden met alcoholische dranken ook een Drank- en Horecawetvergunning moeten hebben en daarop zijn winkel moeten aanpassen.

Actie

Controleer voordat u uw plannen realiseert altijd eerst of u een vergunning nodig heeft, welke voorwaarden daaraan verbonden zijn en of het dan nog rendabel is om uw huidige bedrijfsmodel uit te breiden. Kijk ook naar alternatieve mogelijkheden waarvoor geen vergunning en/of aanpassingen nodig zijn, zoals samenwerking met andere ondernemer, bijvoorbeeld een slijter en een restaurant die tezamen wijnproeverijen organiseren in het restaurant dat al een Drank- en Horecawetvergunning heeft.

Blurring en bestemming

Bestemmingsplan

Het bestemmingsplan wijst aan grond een bepaalde bestemming toe en stelt regels omtrent het gebruik van en de bebouwing op die grond. Aan een perceel kan de bestemming ‘gemengd’ worden toegewezen, wat het mogelijk maakt om een gemengd bedrijfsmodel te hanteren, maar er kan ook een specifieke winkelbestemming gelden. Blurring zal dan al snel strijdig zijn met het bestemmingsplan.

Contractuele bestemming

Indien u een pand huurt, zal in de huurovereenkomst ook een bepaalde bestemming aan het gehuurde zijn gegeven. Wanneer in de overeenkomst is geregeld dat het pand gebruikt dient te worden als kledingwinkel, dan kunt u hier niet zonder toestemming van de verhuurder ineens een ander soort functie (zoals horeca of cultuur) aan toevoegen. Doet u dit wel? Dan kan dat een reden zijn voor huurbeëindiging of kunt u een contractuele boete krijgen.

Actie

Voordat u een blurringconcept start, dient u eerst goed te controleren welke functie aan het perceel is toegekend. Kijk naar wat hierover is bepaald in het huurcontract en raadpleeg het bestemmingsplan van de gemeente. Mocht blurring in strijd lijken te zijn met het bestemmingsplan, dan kunt u wellicht nog een omgevingsvergunning aanvragen voor de afwijking van het bestemmingsplan.

Freezones

In de gemeente Amsterdam zijn er sinds 2015 een aantal freezones ingesteld voor een twee jaar durende proef. Een freezone is een winkelstraat waarin minder regels gelden en ondernemers die een blurring- of ander creatief concept willen lanceren meer vrijheid en ruimte krijgen om hun ideeën vorm te geven. Bewoners, ondernemers en pandeigenaren bepalen gezamenlijk de spelregels.

Meer informatie

Wenst u een blurringconcept uit te rollen? Kijk dan goed naar wat wel en niet mag en schakel zo nodig een advocaat in. Wij helpen u graag te beoordelen of uw plannen passen binnen de geldende wet- en regelgeving! Zo voorkomt u kostbare investeringen in een niet toegestaan concept. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Kunst

  Krimgoud: eindvonnis van Hof Amsterdam

  26 oktober 2021

  Het NOS Radio 1 journaal interviewde vanmorgen vroeg mr. Paul W.L. Russell, internationaal expert in kunst en recht. Onderwerp: de komende uitspraak van het Hof Amsterdam over het Krimgoud.

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder