Personeelshandboek

Publicatiedatum 18 juli 2017
Wat is een personeelshandboek? Welk nut heeft het? Wat kan er allemaal in zo’n handboek worden geregeld? En hoe zorgt u ervoor dat het personeelshandboek geldt voor al uw werknemers?

arbeidsovk - social media

Wat is een personeelshandboek?

In het personeelshandboek legt u (huis)regels en arbeidsgerelateerde regels en voorwaarden neer die gelden binnen een bedrijf. Ook kunt u de kernwaarden van de onderneming in een personeelshandboek opnemen. Een personeelshandboek is van toepassing op alle werknemers en is in feite een toevoeging op hun arbeidsovereenkomst. Andere namen voor tet personeelshandboek zijn personeelsreglement, kantoorhandboek, gedragscode, personeelsbeleid of bedrijfsreglement.

Waarom een personeelshandboek?

Er is een aantal redenen waarom u als werkgever een personeelshandboek zou moeten gebruiken. Dit zijn de volgende:

 • Een personeelshandboek schept duidelijkheid over wat u wel en niet binnen uw bedrijf accepteert.
 • Het creëert eenheid en voorkomt discussie en/of willekeur. De opgenomen bepalingen gelden immers voor alle werknemers.
 • Een personeelshandboek biedt de mogelijkheid om voorschriften in te voeren. Voorschriften moet u schriftelijk geven. Het is dan praktisch om alle voorschriften samen in een document op te nemen.
 • Het personeelshandboek zorgt ervoor dat u een sterkere positie heeft in een eventueel geschil met een werknemer.
 • Een personeelshandboek maakt het mogelijk om efficiënt te voldoen aan wettelijke verplichtingen om uw personeel te informeren over de arbeidsvoorwaarden, bijvoorbeeld de werk- en rusttijden.

Wat kunt u regelen in een personeelshandboek?

In het personeelshandboek worden afspraken vastgelegd die voor alle werknemers gelden. In principe bent u vrij om te bepalen wat er in het handboek komt te staan. U kunt hierin bijvoorbeeld zaken regelen zoals:

Wanneer is een personeelshandboek van toepassing?

Het is raadzaam om werknemers bij indiensttreding te laten tekenen voor akkoord met het personeelshandboek. Maak ook in hun arbeidsovereenkomsten een verwijzing naar het handboek.

Als uw onderneming meer dan 50 werknemers in dienst heeft, is voor het vaststellen of wijzigen van bepaalde onderwerpen in een personeelshandboek de instemming van de ondernemingsraad vereist.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het opstellen, wijzigen of toetsen van een personeelshandboek? Wij helpen u uiteraard graag! Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder