Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Bedrijfsfeesten en alcohol: risico’s en tips

Publicatiedatum 20 december 2016
Het jaar afsluiten of beginnen met een kerstborrel of een nieuwjaarsborrel voor de werknemers is een mooie traditie. Helaas kan dit ook tot vervelende juridische problemen leiden. Hoe voorkomt u dit?

bedrijfsfeestje-social-media.013cf1

Alcoholgebruik tijdens een bedrijfsfeest

De meeste problemen die zich voordoen tijdens of na het bedrijfsfeest worden veroorzaakt door overmatige consumptie van alcohol.

Dat werd deze maand nog eens duidelijk in een zaak over een ontslag op staande voet na de kerstborrel. Onder invloed van alcohol was de werknemer in een verhitte discussie geraakt met de directeur. Vervolgens hadden enkele collega’s de werknemer geadviseerd om naar huis te gaan. Dit advies volgde de werknemer niet op. Integendeel: hij wachtte aan het eind van de avond de directeur op en probeerde hem te slaan en bedreigde hem. De directeur heeft de werknemer direct op staande voet ontslagen. Het Hof oordeelt dat dit terecht was, ook al was de werknemer al 25 jaar in dienst en een diabetespatiënt waardoor de alcohol niet goed was gevallen.

Ontslag vanwege alcoholgebruik

Hoewel alcoholmisbruik een reden kan zijn voor ontslag op staande voet, is dit niet altijd zo. Zo kan er sprake zijn van alcoholmisbruik als gevolg van ziekte of weegt een eenmalig incident niet op tegen vele jaren voorbeeldig functioneren. Ook speelt de functie van de werknemer een belangrijke rol.

Werkgeversaansprakelijkheid

Door alcoholgebruik kan het voorkomen dat werknemers schade veroorzaken. Daarnaast kunnen werknemers zelf letselschade oplopen. In sommige gevallen is de werkgever voor deze schade aansprakelijk.

Het criterium voor werkgeversaansprakelijkheid is of de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade veroorzaakt of lijdt. ‘Uitoefening van de werkzaamheden’ moet ruim worden opgevat. De werkgever kan ook aansprakelijk zijn voor schade tijdens bedrijfsfeesten die zijn georganiseerd op een andere locatie dan de werkplek.

“Ziek” na het bedrijfsfeest

Als de kerstborrel plaatsvindt op de avond voorafgaand aan een werkdag kan het gebeuren dat werknemers zich de volgende dag ziekmelden. Het is dan de vraag of de werknemer echt ziek is of dat deze een kater heeft. Als werkgever bent u gerechtigd om een ziekmelding voorlopig niet te accepteren en met spoed door de arbodienst te laten controleren of de ziekmelding klopt.

Om conflicten te voorkomen is het aan te bevelen om al op voorhand actie te ondernemen. Maak uw werknemers duidelijk dat het mogelijk is om een vrije dag op te nemen en wijs op de gevolgen van een ziekmelding wegens een kater na het bedrijfsfeest.

Tips voor het organiseren van bedrijfsfeesten

 • Stel een alcoholbeleid vast.
 • Communiceer duidelijk over welk gedrag onacceptabel is en welke consequenties dit gedrag heeft.
 • Wijs op het social media beleid, zodat niet alles op het internet terecht komt.

Meer informatie

Wilt u dat wij een alcoholbeleid en/of een social media beleid voor u opstellen? Wilt u meer informatie of tips over juridische risico’s bij kerst- en nieuwjaarsborrels en andere bedrijfsfeesten? Wilt u meer advies over welke consequenties u mag verbinden aan het gedrag van een werknemer? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder