Personeel: Mogen vakantiedagen worden meegenomen naar 2017?

Publicatiedatum 6 december 2016
Wat gebeurt er met de vakantiedagen die uw werknemers hebben opgebouwd over het jaar 2016 en nog niet hebben opgenomen? Mogen zij deze meenemen naar het volgende kalenderjaar of vervallen deze met de jaarwisseling?

vakantiedagen

Wettelijke vakantiedagen

Uw werknemers hebben recht op het aantal vakantiedagen dat gelijk is aan vier keer het aantal uren dat zij per week werken. Dit zijn de wettelijke vakantiedagen. Ieder jaar moeten zij deze wettelijke vakantiedagen kunnen opnemen. U bent verplicht daarvoor toestemming te geven, ook bij langdurig zieke werknemers.

Bovenwettelijke vakantiedagen

Naast de wettelijke vakantiedagen, kunnen uw werknemers ook recht hebben op bovenwettelijke vakantiedagen. Deze moeten dan zijn toegekend in de arbeidsovereenkomst of geldende cao. Ziektedagen kunt u in bepaalde gevallen inhouden op de bovenwettelijke vakantiedagen.

Verval en verjaring

Uw werknemers mogen zowel hun wettelijke als bovenwettelijke vakantiedagen meenemen naar 2017. Zij kunnen deze echter niet tot in het oneindige opsparen.

De wettelijke vakantiedagen vervallen een half jaar na het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. Wanneer een werknemer vakantiedagen heeft opgebouwd in 2016 en deze niet heeft opgenomen, vervallen deze dus op 1 juli 2017. Hiermee wordt voorkomen dat er een stuwmeer aan vakantiedagen ontstaat. Er mag alleen ten gunste van de werknemer worden afgeweken van de vervaltermijn.

Voor de bovenwettelijke vakantiedagen geldt een verjaringstermijn van vijf jaar. Ook wanneer de werknemer niet in staat was zijn vakantiedagen op te nemen, bijvoorbeeld door ziekte, kan deze tot vijf jaar na het jaar van opbouw aanspraak hierop blijven maken.

Meer informatie

Wilt u een vakantieregeling opnemen in uw kantoorhandboek? Of heeft u andere vragen over verval en verjaring van vakantiedagen en de rechten van uw werknemers? Wij helpen u graag! Neem contact op met Russell Advocaten:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder