Personeel: Ook zzp’er beschermd door belemmeringsverbod?

Publicatiedatum 24 mei 2017
Kan een uitlener de door hem uitgeleende arbeidskracht aan een concurrentie- of relatiebeding houden als deze arbeidskracht als zzp’er aan de slag gaat bij de voormalig inlener?

detachering

Kan een uitlener de door hem uitgeleende arbeidskracht aan een concurrentie- of relatiebeding houden als deze arbeidskracht als zzp’er aan de slag gaat bij de voormalig inlener?

Belemmeringsverbod

In de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) is het belemmeringsverbod opgenomen. Dit verbod houdt in dat de werknemer niet mag worden belemmerd om in dienst te treden bij de inlener. Een concurrentie- of relatiebeding in de arbeidsovereenkomst tussen de werknemer en de uitlener is daardoor niet geldig.

Van toepassing op zzp’ers?

In 2016 oordeelde het Hof Arnhem-Leeuwarden dat het belemmeringsverbod niet van toepassing is indien de werknemer zijn werkzaamheden bij het voorheen inlenende bedrijf voortzet als zzp’er. De Hoge Raad maakt echter in een recent arrest duidelijk dat dit anders zit. Het belemmeringsverbod kan wél van toepassing zijn wanneer de ex-werknemer rechtstreeks, op basis van een overeenkomst van opdracht, voor de inlener gaat werken.

Het belemmeringsverbod is namelijk gebaseerd op de Europese Uitzendrichtlijn. Daarom moet het belemmeringsverbod volgens de Hoge Raad op dezelfde wijze worden uitgelegd als die richtlijn. De Europese Uitzendrichtlijn verbiedt namelijk niet alleen het belemmeren van het sluiten van een arbeidsovereenkomst. Ook het belemmeren van “het tot stand komen van een arbeidsverhouding” met het voorheen inlenende bedrijf is verboden.

Er is sprake van een ‘arbeidsverhouding’ wanneer “een persoon gedurende een bepaalde tijd voor een ander en onder diens leiding prestaties levert en in ruil daarvoor een vergoeding ontvangt”. Dit is dus een ruimer begrip dan een ‘arbeidsovereenkomst’. Volgens de Hoge Raad kan de rechtsverhouding tussen een zzp’er en de inlener kwalificeren als arbeidsverhouding.

Gevolgen voor de praktijk

Een zzp’er kan zich dus beroepen op het belemmeringsverbod, als deze onder leiding van het voorheen inlenende bedrijf werkt. Het bestaan van een gezagsverhouding is echter juist wat een zzp’er en de opdrachtgever over het algemeen willen vermijden. Dit past immers niet bij de zelfstandigheid van een zzp’er in het kader van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA). Een gezagsverhouding kan namelijk een aanwijzing zijn voor werken in loondienst, met alle fiscale gevolgen van dien. Of zzp’ers zich nog op het belemmeringsverbod zullen willen beroepen, is dus maar de vraag.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over het belemmeringsverbod of over het in- en uitlenen van arbeidskrachten? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Gedetacheerden met vast contract vallen onder belemmeringsverbod Waadi

  2 februari 2017

  Het is de nachtmerrie van iedere detacheerder: een werknemer waarin veel is geïnvesteerd treedt in dienst bij het bedrijf waar hij gedetacheerd is. Valt daar wat tegen te doen? Wanneer is het belemmeringsverbod uit de Waadi van toepassing?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Opdrachtnemer of toch in dienst van?

  9 november 2020

  Wat is het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst? Weet u zeker dat die ene opdrachtnemer niet valt te kwalificeren als werknemer? En waarom is dit verschil van belang?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder