Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

Publicatiedatum 22 september 2021
De regering waagt een nieuwe poging om een duidelijk verschil te maken tussen werknemers en zelfstandigen. Het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring bevat een minimumtarief voor zelfstandigen van € 16,- per uur en een regeling voor een zelfstandigenverklaring. Daarnaast moet er een webmodule voor een opdrachtgeversklaring komen.

deregulering - social media

Eerder schreven wij in een blog dat de handhaving van de Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in ieder geval is uitgesteld tot januari 2020. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de handhaving van de Wet DBA en over de vervanging van de wet DBA. Wat is de stand van zaken?

Kernpunten

Inmiddels is er een concepttekst van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Hierin stelt de regering twee maatregelen voor om zelfstandigen en hun opdrachtgevers meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie en om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen. Het betreft:

 1. Een minimum uurtarief van € 16,-, zodat wordt voorkomen dat zelfstandigen tegen te lage tarieven (moeten) werken. Dit zorgt ervoor dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen indien zij voltijds werken. Indien een zelfstandige achteraf gezien meer uren heeft besteed aan de opdracht en daardoor onder het minimumtarief komt, moet door de opdrachtgever worden bijbetaald.
 2. Een zelfstandigenverklaring waarmee zelfstandigen en hun opdrachtgevers op voorhand zekerheid krijgen dat de Belastingdienst de opdracht niet zal kwalificeren als een dienstbetrekking. Dat betekent dat er geen loonheffingen en werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. De voorwaarden waaraan de zelfstandigenverklaring moet voldoen zijn:
 • De zelfstandige heeft een minimum uurtarief van € 75,-.
 • De opdracht is voor maximaal 1 jaar aangegaan.
 • De zelfstandige is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • De zelfstandigenverklaring is door zowel de zelfstandige als diens opdrachtgever ondertekend.

En verder?

De regering wil voor alle andere zelfstandigen een digitale webmodule invoeren. Hiermee kan door het beantwoorden van een aantal vragen een opdrachtgeversverklaring worden gegenereerd. Deze opdrachtgeversverklaring geeft zelfstandigen en hun opdrachtgevers zekerheid dat zij geen loonheffing en werknemersverzekeringen hoeven in te houden.

Handhaving van de wet DBA

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld tot 2021. Vanaf 2020 kan de Belastingdienst echter wel aanwijzingen geven die u moet opvolgen. Voldoet u niet aan deze aanwijzingen, dan riskeert u een boete.

Update 22 september 2021

Het uitstel van de handhaving was verlengd tot 1 oktober 2021. Inmiddels is ook deze termijn verlengd. Een nieuwe einddatum is niet bekend. Wel is duidelijk dat het uitstel zal blijven duren, zolang er geen nieuwe regering is.

Internetconsultatie

Wilt u meepraten over dit wetsvoorstel, dan kan dit hier. De internetconsultatie loopt tot 9 december 2019. Naar aanleiding van de reacties die zijn binnengekomen tijdens de internetconsultatie kan de regering het wetsvoorstel aanpassen. Vervolgens wordt het wetsvoorstel besproken in de ministerraad en – indien goedgekeurd – ingediend bij de Tweede Kamer. Er is dus nog geen concrete datum waarop de vervanging van de Wet DBA (eventueel) wordt ingevoerd.

Meer informatie

Wilt u dat wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rondom de wet DBA? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Bent u geïnteresseerd in het inschakelen van zelfstandigen en zoekt u daarover juridisch advies? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp”ers?

  14 februari 2018

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Belastingdienst pakt opdrachtgevers schijnzelfstandige zzp’ers aan

  2 januari 2020

  Eerder schreven wij dat de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld. De Belastingdienst zit echter niet stil en beboet bewuste schijnzelfstandigheid wel. Waar moet u als opdrachtgever op letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Ook zzp’er beschermd door belemmeringsverbod?

  24 mei 2017

  Kan een uitlener de door hem uitgeleende arbeidskracht aan een concurrentie- of relatiebeding houden als deze arbeidskracht als zzp’er aan de slag gaat bij de voormalig inlener?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder