Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

Publicatiedatum 9 september 2021

De regering waagt een nieuwe poging om een duidelijk verschil te maken tussen werknemers en zelfstandigen. Het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring bevat een minimumtarief voor zelfstandigen van € 16,- per uur en een regeling voor een zelfstandigenverklaring. Daarnaast moet er een webmodule voor een opdrachtgeversklaring komen.

deregulering - social media

Eerder schreven wij in een blog dat de handhaving van de Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in ieder geval is uitgesteld tot januari 2020. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de handhaving van de Wet DBA en over de vervanging van de wet DBA. Wat is de stand van zaken?

Kernpunten

Inmiddels is er een concepttekst van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Hierin stelt de regering twee maatregelen voor om zelfstandigen en hun opdrachtgevers meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie en om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen. Het betreft:

 1. Een minimum uurtarief van € 16,-, zodat wordt voorkomen dat zelfstandigen tegen te lage tarieven (moeten) werken. Dit zorgt ervoor dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen indien zij voltijds werken. Indien een zelfstandige achteraf gezien meer uren heeft besteed aan de opdracht en daardoor onder het minimumtarief komt, moet door de opdrachtgever worden bijbetaald.
 2. Een zelfstandigenverklaring waarmee zelfstandigen en hun opdrachtgevers op voorhand zekerheid krijgen dat de Belastingdienst de opdracht niet zal kwalificeren als een dienstbetrekking. Dat betekent dat er geen loonheffingen en werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. De voorwaarden waaraan de zelfstandigenverklaring moet voldoen zijn:
 • De zelfstandige heeft een minimum uurtarief van € 75,-.
 • De opdracht is voor maximaal 1 jaar aangegaan.
 • De zelfstandige is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • De zelfstandigenverklaring is door zowel de zelfstandige als diens opdrachtgever ondertekend.

En verder?

De regering wil voor alle andere zelfstandigen een digitale webmodule invoeren. Hiermee kan door het beantwoorden van een aantal vragen een opdrachtgeversverklaring worden gegenereerd. Deze opdrachtgeversverklaring geeft zelfstandigen en hun opdrachtgevers zekerheid dat zij geen loonheffing en werknemersverzekeringen hoeven in te houden.

Handhaving van de wet DBA

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld tot 2021. Vanaf 2020 kan de Belastingdienst echter wel aanwijzingen geven die u moet opvolgen. Voldoet u niet aan deze aanwijzingen, dan riskeert u een boete.

Update 22 september 2021

Het uitstel van de handhaving was verlengd tot 1 oktober 2021. Inmiddels is ook deze termijn verlengd. Een nieuwe einddatum is niet bekend. Wel is duidelijk dat het uitstel zal blijven duren, zolang er geen nieuwe regering is.

Internetconsultatie

Wilt u meepraten over dit wetsvoorstel, dan kan dit hier. De internetconsultatie loopt tot 9 december 2019. Naar aanleiding van de reacties die zijn binnengekomen tijdens de internetconsultatie kan de regering het wetsvoorstel aanpassen. Vervolgens wordt het wetsvoorstel besproken in de ministerraad en – indien goedgekeurd – ingediend bij de Tweede Kamer. Er is dus nog geen concrete datum waarop de vervanging van de Wet DBA (eventueel) wordt ingevoerd.

Meer informatie

Wilt u dat wij u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen rondom de wet DBA? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Bent u geïnteresseerd in het inschakelen van zelfstandigen en zoekt u daarover juridisch advies? Neem dan contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  Lees meer

  Belastingdienst pakt opdrachtgevers schijnzelfstandige zzp’ers aan

  Eerder schreven wij dat de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld. De Belastingdienst zit echter niet stil en beboet bewuste schijnzelfstandigheid wel. Waar moet u als opdrachtgever op letten?

  Lees meer

  Personeel: Ook zzp’er beschermd door belemmeringsverbod?

  Kan een uitlener de door hem uitgeleende arbeidskracht aan een concurrentie- of relatiebeding houden als deze arbeidskracht als zzp’er aan de slag gaat bij de voormalig inlener?

  Lees meer

  Informatieplicht werkgever

  De werknemer heeft recht op informatie over zijn arbeidsvoorwaarden. Welke gegevens vallen hieronder? En wanneer en hoe moet de werknemer deze informatie krijgen?

  Lees meer

  Wet werken waar je wilt

  In deze coronatijd krijgt (vrijwel) iedereen te maken met thuiswerken. Maar kan een werknemer – ook na de coronatijd – thuiswerken afdwingen? Het ‘Wetsvoorstel Werken waar je wilt’ verstevigt het recht van de werknemer om zijn werkplek te kiezen.

  Lees meer

  Belangrijke wijzigingen voor ondernemers en werkgevers

  In het tweede kwartaal van 2022 zijn er weer een aantal veranderingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers en werkgevers.

  Lees meer