Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

Publicatiedatum 7 november 2019
De regering waagt een nieuwe poging om een duidelijk verschil te maken tussen werknemers en zelfstandigen. Het Wetsvoorstel minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring bevat een minimumtarief voor zelfstandigen van € 16,- per uur en een regeling voor een zelfstandigenverklaring. Daarnaast moet er een webmodule voor een opdrachtgeversklaring komen.

deregulering - social media

Eerder dit jaar schreven wij in een blog dat de handhaving van de Wet deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in ieder geval is uitgesteld tot januari 2020. Inmiddels is er meer duidelijkheid over de handhaving van de Wet DBA en over de vervanging van de wet DBA. Wat is de stand van zaken?

Kernpunten

Inmiddels is er een concepttekst van de Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring. Hierin stelt de regering twee maatregelen voor om zelfstandigen en hun opdrachtgevers meer zekerheid te geven over de kwalificatie van hun arbeidsrelatie en om schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt te voorkomen. Het betreft:

 1. Een minimum uurtarief van € 16,-, zodat wordt voorkomen dat zelfstandigen tegen te lage tarieven (moeten) werken. Dit zorgt ervoor dat zelfstandigen een bestaansminimum kunnen verdienen indien zij voltijds werken. Indien een zelfstandige achteraf gezien meer uren heeft besteed aan de opdracht en daardoor onder het minimumtarief komt, moet door de opdrachtgever worden bijbetaald.
 2. Een zelfstandigenverklaring waarmee zelfstandigen en hun opdrachtgevers op voorhand zekerheid krijgen dat de opdracht niet wordt gekwalificeerd als een dienstbetrekking. Dat betekent dat er geen loonheffingen en werknemersverzekeringen zijn verschuldigd. De voorwaarden waaraan de zelfstandigenverklaring moet voldoen zijn:
 • De zelfstandige heeft een minimum uurtarief van € 75,-.
 • De opdracht is voor maximaal 1 jaar aangegaan.
 • De zelfstandige is ingeschreven in de Kamer van Koophandel.
 • De zelfstandigenverklaring is door zowel de zelfstandige als diens opdrachtgever ondertekend.

En verder?

De regering wil voor alle andere zelfstandigen een digitale webmodule invoeren. Hiermee kan door het beantwoorden van een aantal vragen een opdrachtgeversverklaring worden gegenereerd. Deze opdrachtgeversverklaring geeft zelfstandigen en hun opdrachtgevers zekerheid dat geen loonheffing en werknemersverzekeringen hoeven te worden ingehouden.

Handhaving van de wet DBA

De handhaving van de wet DBA is verder uitgesteld tot 2021. Vanaf 2020 kan de Belastingdienst echter wel aanwijzingen geven die opgevolgd moeten worden. Wordt niet voldaan aan deze aanwijzingen, dan wordt een boete geriskeerd.

Internetconsultatie

Wilt u meepraten over dit wetsvoorstel, dan kan dit hier. De internetconsultatie loopt tot 9 december 2019. Naar aanleiding van de reacties die zijn binnengekomen tijdens de internetconsultatie kan het wetsvoorstel worden aangepast. Vervolgens wordt het wetsvoorstel besproken in de ministerraad en – indien goedgekeurd – ingediend bij de Tweede Kamer. Er is dus nog geen concrete datum waarop de vervanging van de Wet DBA (eventueel) wordt ingevoerd.

Meer informatie

Wilt u op de hoogte worden gehouden van de verdere ontwikkelingen rondom de wet DBA? Meldt u dan aan voor onze nieuwsbrief. Bent u geïnteresseerd in het inschakelen van zelfstandigen en zoekt u daarover juridisch advies? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp”ers?

  14 februari 2018

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties wordt uitgesteld tot in ieder geval 1 januari 2020. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Belastingdienst pakt opdrachtgevers schijnzelfstandige zzp’ers aan

  7 mei 2019

  Eerder schreven wij dat de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld. De Belastingdienst zit echter niet stil en beboet bewuste schijnzelfstandigheid wel. Waar moet u als opdrachtgever op letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Ook zzp’er beschermd door belemmeringsverbod?

  24 mei 2017

  Kan een uitlener de door hem uitgeleende arbeidskracht aan een concurrentie- of relatiebeding houden als deze arbeidskracht als zzp’er aan de slag gaat bij de voormalig inlener?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder