Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp'ers?

Publicatiedatum 4 oktober 2021

De Belastingdienst zal uiterlijk 1 januari 2025 beginnen met de handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Voorlopig zal hij echter nog géén boetes of naheffingen opleggen aan zzp’ers of opdrachtgevers. Een uitzondering geldt indien er sprake is van het bewust omzeilen van de regels en bewust of opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid wordt gecreëerd of in stand gehouden.

deregulering - social media

De Wet DBA

Per 1 mei 2016 is de VAR-verklaring voor zzp’ers afgeschaft en is de Wet DBA daarvoor in de plaats gekomen. Door de invoering van deze wet zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer gezamenlijk verantwoordelijk voor de juiste fiscale kwalificatie van hun werkrelatie. Blijkt achteraf dat er ten onrechte geen loonheffingen zijn afgedragen, dan kan de Belastingdienst ook aan de opdrachtgever een naheffing opleggen. Voorheen was alleen de opdrachtnemer hier verantwoordelijk voor.

Onrust en onduidelijkheid

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten opgesteld die de opdrachtgever vooraf de zekerheid bieden dat de opdrachtgever geen loonheffing hoeft te betalen. Het is wel van belang dat de feitelijke uitvoering van de werkzaamheden overeenkomt met de afspraken in de modelovereenkomst. Het is ook mogelijk om een zelf opgestelde overeenkomst van opdracht voor te leggen aan de Belastingdienst. De Belastingdienst zal deze overeenkomst beoordelen en vervolgens uitsluitsel geven over of de opdrachtgever loonheffingen moet inhouden en betalen.

Over de toepassing van de modelovereenkomsten en de door de Belastingdienst beoordeelde overeenkomsten is veel onrust en onduidelijkheid ontstaan. Met name opdrachtgevers zijn bang dat door de ontstane onduidelijkheid de Belastingdienst achteraf alsnog boetes of naheffingen wil innen.

Hoe nu verder?

De Wet DBA is niet afgeschaft, maar voorlopig geldt een transitieperiode. Gedurende deze periode zal de Belastingdienst de wet DBA niet actief handhaven en geen boetes of naheffingen opleggen, tenzij er bewust of opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid wordt gecreëerd of in stand gehouden.

Opdrachtgevers en zzp’ers kunnen dus gewoon gebruik blijven maken van de modelovereenkomsten of de door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten, maar hoeven niet bang te zijn voor boetes of naheffingen.

In de tussentijd werkt het kabinet aan wetgeving ter vervanging van de wet DBA en toetst het werken met modelovereenkomsten. Een belangrijk onderdeel daarvan zal zijn de verduidelijking van het begrip “gezagsverhouding”, dat bepaalt of sprake is van een arbeidsovereenkomst of een overeenkomst van opdracht.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de consequenties van het uitstellen van de handhaving van de Wet DBA? Of heeft u andere vragen over het inschakelen van zzp’ers? Neem dan contact op met Russell Advocaten:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  Lees meer

  Belastingdienst pakt opdrachtgevers schijnzelfstandige zzp’ers aan

  Eerder schreven wij dat de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld. De Belastingdienst zit echter niet stil en beboet bewuste schijnzelfstandigheid wel. Waar moet u als opdrachtgever op letten?

  Lees meer

  30%-regeling expats versoberd

  Per 1 januari 2024 wordt de 30%-regeling, de belastingvrijstelling voor expats, verminderd, zowel wat betreft de duur als de hoogte ervan. Hoe ziet de nieuwe regeling eruit? En wat betekent de wijziging voor expats die nu al in Nederland zijn?

  Lees meer

  Moet je als werkgever een ‘workation’ toestaan?

  Moet je werknemers toestaan te werken vanuit een ander land? Deze vraag legde Jolein de Rooij voor de NRC voor aan Jan Dop en Farhana Mahabali van Russell Advocaten.

  Lees meer

  1 januari 2024: wettelijk minimumloon wordt wettelijk minimumuurloon

  Per 1 januari 2024 verandert de hoogte van het wettelijk minimumloon en het minimum jeugdloon. Ook wordt het minimumloon vervangen door het wettelijk minimumuurloon, dat niet langer afhankelijk is van de omvang van het voltijds dienstverband. In deze blog vindt u de nieuwe bedragen.

  Lees meer

  Grenzen aan het concurrentiebeding

  Een op de drie werkgevers in Nederland bindt werknemers aan een concurrentiebeding. Dat is echter lang niet altijd nodig en belemmert werknemers in hun vrijheid om een nieuwe werkkring te kiezen. De regering wil daarom dat het concurrentiebeding aan strengere eisen voldoet. Wat betekent dit voor werkgevers? Onder welke voorwaarden blijft een concurrentiebeding geldig?

  Lees meer