Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: Opdrachtnemer of toch in dienst van?

Publicatiedatum 9 november 2020
Wat is het verschil tussen een overeenkomst van opdracht en een arbeidsovereenkomst? Weet u zeker dat die ene opdrachtnemer niet valt te kwalificeren als werknemer? En waarom is dit verschil van belang?

arbeidsovk - social media

Een opdrachtgever en opdrachtnemer sluiten een overeenkomst van opdracht. De opdrachtnemer voert werkzaamheden uit en wordt hiervoor betaald door de opdrachtgever. Maar wat is het verschil met een arbeidsovereenkomst? Weet u zeker dat die ene opdrachtnemer niet valt te kwalificeren als werknemer? En waarom is dit verschil van belang?

Belangrijk verschil

Het verschil tussen een arbeidsovereenkomst en een overeenkomst van opdracht is belangrijk voor de volgende vragen:

 • Zijn de regels van het arbeidsrecht van toepassing? Bij een arbeidsovereenkomst is dit namelijk wel het geval en bij een overeenkomst van opdracht niet. Zo moet een werkgever het loon van een arbeidsongeschikte werknemer doorbetalen, maar heeft een opdrachtgever geen verplichtingen ten opzichte van een zieke opdrachtnemer; en
 • Moeten er loonbelasting en sociale premies worden ingehouden op de vergoeding die wordt betaald voor de verrichtte werkzaamheden? Deze vraag is van belang omdat de werkgever over loon wel belasting en premies moet betalen en over de vergoeding die wordt betaald aan een opdrachtnemer niet. Is sprake van een arbeidsovereenkomst dan kan de werkgever een naheffing van de loonbelasting en sociale premies krijgen over de vergoeding die hij de opdrachtnemer heeft betaald.

Kwalificering van de overeenkomst

Met alleen de titel ‘overeenkomst van opdracht’ boven het contract zetten, heeft u niet uitgesloten dat u als werkgever gezien kan worden. Volgens een recente uitspraak van de Hoge Raad dient bij de kwalificatie van de overeenkomst namelijk niet gekeken te worden naar wat de bedoeling van de partijen is geweest bij het sluiten van de overeenkomst, maar naar de inhoud van de gemaakte afspraken – welke rechten en verplichtingen zijn overeengekomen – en de manier waarop zij invulling hebben gegeven aan deze overeenkomst: de feitelijke uitvoering hiervan.

Hoe maak je het verschil?

Wat is nu bij de feitelijke uitvoering van belang? Waar dient u op te letten en wanneer zal de overeenkomst worden gekwalificeerd als arbeidsovereenkomst?

Wanneer wordt voldaan aan een drietal voorwaarden, dan zal de overeenkomst worden gezien als arbeidsovereenkomst. Deze voorwaarden luiden als volgt:

 • er moet sprake zijn van arbeid, die persoonlijk door de werknemer wordt verricht (hij mag zich dus niet zomaar laten vervangen door iemand anders);
 • deze arbeid wordt verricht tegen loon; en
 • er moet sprake zijn van een gezagsverhouding tussen de werkgever en werknemer. Een gezagsverhouding wordt onder meer aanwezig geacht als een werknemer zich moet houden aan de instructies van zijn werkgever en moet handelen naar bepaalde voorschriften.

Zorg er dus voor dat niet alleen bij het sluiten van de overeenkomst, maar ook gedurende de gehele looptijd hiervan duidelijk is wat de aard van de overeenkomst is. Zo voorkomt u dat hierover misverstanden ontstaan met uw contractspartij.

Meer informatie

Wilt u meer weten over arbeidsrelaties of heeft u hulp nodig bij de kwalificering hiervan? Dan kunt u contact opnemen met Russell Advocaten. Ook voor al uw andere vragen met betrekking tot het arbeidsrecht zijn wij u graag van dienst!

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder