Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


Personeel: Aangezegd in plaats van opgezegd. Wat nu?

Publicatiedatum: 27 oktober 2016

Kan een aanzegging gelden als opzegging indien achteraf sprake blijkt te zijn van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? En zo ja, wat zijn dan de gevolgen van de opzegging? In een noot voor het tijdschrift Jurisprudentie Arbeidsrecht is mr. Jan Dop op deze vragen ingegaan.

Bij afloop van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een duur van 6 maanden of langer heeft de werkgever een aanzegplicht. Dit houdt in dat hij uiterlijk 1 maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst zijn werknemer schriftelijk moet informeren over (1) het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst én (2) de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst eventueel kan worden voortgezet.

Een werkgever kan er soms vanuit gaan dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die van rechtswege afloopt, terwijl sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd is. Dit kan bijvoorbeeld komen door:

  • Slechte administratie/onjuist taalgebruik van de arbeidsovereenkomsten.
  • Een verkeerde inschatting van de termijn waarna bepaalde tijdcontracten geconverteerd worden naar een onbepaalde tijdcontract. Door de aanscherping van de ketenregeling wordt het 4e contract voor bepaalde tijd of het verlengde contract waarmee de periode van 2 jaar wordt overschreden omgezet in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Onduidelijkheid over opvolgend werkgeverschap bij een overname of doorstart.

Wat gebeurt er wanneer een werkgever in de veronderstelling is dat een werknemer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd heeft, hij netjes een maand van tevoren aanzegt dat deze niet wordt voortgezet, maar later blijkt dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd? Heeft de aanzegging dan te gelden als opzegging? In de rechtspraak is op deze vraag nog geen eenduidig antwoord geformuleerd.
 

Aanzegging = opzegging

Sommige rechters gaan ervan uit dat een aanzegging wel kan worden beschouwd als een opzegging. Het is immers een mededeling van de werkgever dat hij de arbeidsovereenkomst niet wenst voor te zetten. In dat geval kan de werknemer binnen twee maanden na de datum waartegen is aangezegd de rechter verzoeken de opzegging te vernietigen. Omdat bij de aanzegging een redelijke grond (die vereist is bij opzegging) ontbreekt, zal een dergelijk verzoek doorgaans worden toegewezen. Indien de werknemer niet naar de rechter stapt, is de arbeidsovereenkomst geëindigd op de aangezegde datum. De korte termijnen geven partijen snel zekerheid, maar dwingen hen ook snel te handelen. Een nadeel voor de werkgever is dat een eenmaal gedane opzegging niet eenzijdig kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat een hoge transitievergoeding verschuldigd is.
 

Aanzegging = geen opzegging

Andere rechters oordelen dat een aanzegging geen opzegging kan worden, omdat de werknemer dan onvoldoende beschermd wordt. Die wordt immers op het verkeerde been gezet en heeft na de datum waartegen opgezegd is slechts twee maanden de tijd om de rechter te verzoeken de opzegging te vernietigen. Als de aanzegging niet kan worden omgezet in een opzegging, loopt de arbeidsovereenkomst door en kan de werknemer doorbetaling van loon en wedertewerkstelling vorderen.
 

Meer informatie

Wilt u meer weten over contracten voor bepaalde tijd, de aanzegplicht of opvolgend werkgeverschap? Of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Neem dan contact op met Russell Advocaten:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.