Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ontslag zieke statutair bestuurder

Publicatiedatum 17 juni 2021
Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

slapend dienstverband zieke werknemer

Statutair bestuurder ook beschermd als werknemer?

Voordat het Hof Arnhem-Leeuwarden kon beoordelen of de CFO zich tijdig ziek had gemeld, diende het eerst een andere vraag te beantwoorden. Was de CFO wel werknemer? Zo nee, dan geldt de ontslagbescherming niet.

Overeenkomst van opdracht of arbeidsovereenkomst?

Boven de overeenkomst van de CFO met de Volksbank stond “Overeenkomst van opdracht statutair bestuurder”. Geen arbeidsovereenkomst dus en ook als statutair bestuurder geen ontslagbescherming. Het Hof zag dit anders.

Sinds 6 november 2020 moet de rechter vooral kijken naar de inhoud van de overeenkomst en naar de wijze waarop partijen deze uitvoeren. Niet naar de bedoeling die zij hadden bij het sluiten van de overeenkomst. De overeenkomst van opdracht had inhoudelijk de drie kenmerken van een arbeidsovereenkomst. De CFO verrichtte (1) tegen betaling (2) arbeid (3) onder leiding van de Volksbank. Dus is sprake van een arbeidsovereenkomst. Dat zou betekenen dat er nog een naheffing komt voor loonbelasting en sociale premies. Ook roept de uitspraak de vraag op of bestaande managementovereenkomsten nog gelden als overeenkomsten van opdracht.

Geen ontslagbescherming voor statutair bestuurder beursvennootschap

Omdat managers van beursvennootschappen een sterke positie hebben, kunnen zij geen beroep doen op de bescherming als werknemer. De Volksbank vond dat dit ook voor haar CFO moest gelden, ook al was het bedrijf niet beursgenoteerd. De bank was immers groter dan veel beursvennootschappen.

De Rechtbank Midden-Nederland accepteerde de redenering van de bank. Het Hof niet. De wettelijke regeling geldt uitdrukkelijk alleen voor beursvennootschappen. In de wet zijn er verschillende regelingen die zowel voor beursvennootschappen als vergelijkbare grote vennootschappen gelden. Voor die constructie is hier niet gekozen, hoewel dat dus wel mogelijk was geweest.

Uitzondering op ontslagverbod bij ziekte: antimisbruikbepaling

Er is dus een arbeidsovereenkomst. De CFO kon daarom een beroep proberen te doen op het opzegverbod tijdens ziekte. Daarop geldt echter een uitzondering: de antimisbruikbepaling. Het opzegverbod geldt niet als de werknemer zich pas ziek meldt nadat het UWV het verzoek om een ontslagvergunning heeft ontvangen. “Vluchten in ziekte” helpt niet.

Bij statutair bestuurders is een ontslagvergunning van het UWV niet nodig. Als zij als bestuurder van de vennootschap worden ontslagen, wordt daarmee ook de arbeidsovereenkomst opgezegd. Wel moet daarbij de overeengekomen opzegtermijn in acht worden genomen. Daarom geldt in hun geval het tijdstip waarop zij de uitnodiging hebben ontvangen voor de vergadering waarop hun ontslag is geagendeerd.

In dit geval had de CFO zich op 12 augustus 2020 ziek gemeld. De uitnodiging ontving hij op 13 augustus. Maar hij wist wel al voor de ziekmelding dat de Volksbank de managementovereenkomst wilde beëindigen. Op 10 augustus deelde de RvC hem mondeling mee dat de Volksbank afscheid van hem wilde nemen. Een dag later ontving hij al een concept voor de vaststellingsovereenkomst. Volgens de rechtbank kon de CFO daarom geen beroep doen op het opzegverbod.

Het Hof handhaafde echter strikt de vastgestelde regel: de datum waarop de uitnodiging is ontvangen. Ook bij de gewone werknemer wordt immers alleen gekeken naar de datum van ontvangst door het UWV. Dat de werknemer al eerder weet dat ontslag dreigt, speelt geen rol. Gevolg: het ontslag is ongeldig. De Volksbank moet voorlopig het maandsalaris van € 23.000 blijven betalen.

Een lesje van het Hof

Had dit anders gekund? Ja, volgens het Hof had de Volksbank kunnen voorkomen dat het opzegverbod van toepassing zou zijn. Het had de ontslagprocedure zo in moeten richten dat de CFO zich niet tussentijds had kunnen ziek melden. Ook kon de bank niet bewijzen dat de directeur niet echt ziek was. Zij had namelijk de bedrijfsarts verboden hem te begeleiden en zelf de CFO weer beter gemeld.

Advocaat arbeidsrecht en ontslag

Heeft u vragen over het ontslag of de benoeming van een statutair directeur? Of van een andere werknemer? Wij geven u graag advies en kunnen u ook bijstaan in een ontslagprocedure of bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst. Ook voor andere arbeidsrechtelijke kwesties kunt u bij ons terecht. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wettelijk minimumloon

  29 maart 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert ieder half jaar. Wat zijn de nieuwe bedragen per 1 juli 2021?

  lees verder