Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ondernemingsraad: Arbeidsrechtelijke bescherming van OR-leden

Publicatiedatum 29 maart 2017
Werknemers die bij de medezeggenschap zijn betrokken hebben recht op extra arbeidsrechtelijke bescherming. Wat houdt deze extra bescherming in?

ontslag

Werknemers die actief zijn op het gebied van medezeggenschap hebben extra rechten zodat zij zich onafhankelijk kunnen opstellen en zij hun medezeggenschapstaken goed kunnen uitvoeren.

Benadelingsverbod

Werknemers mogen niet benadeeld worden omdat zij betrokken zijn bij medezeggenschapsactiviteiten (artikel 21 Wet op de ondernemingsraden (WOR)). Voorbeelden van benadeling zijn eerdere overplaatsing, verslechtering van promotiekansen, een consequente toedeling van vervelende klussen, een wijziging van de werktijden of een slechte beoordeling vanwege minder beschikbaarheid door OR-werkzaamheden.

Naast OR-leden hebben de volgende werknemers recht op deze bescherming:

 • voormalig OR-leden;
 • plaatsvervangers van OR-leden;
 • (voormalig) OR-kandidaten;
 • (voormalig) commissieleden;
 • de ambtelijk secretaris van de OR;
 • degenen die het initiatief nemen of hebben genomen tot instelling van een OR.

Wordt de werknemer toch benadeeld? Dan kan de werknemer of de ondernemingsraad een procedure starten bij de kantonrechter om de ondernemer te verplichten de benadelingshandeling terug te draaien. Het is hierbij aan de werknemer of ondernemingsraad om aan te tonen dat de werknemer wordt benadeeld. Is de werknemer inmiddels uit dienst? In dat geval kan de werknemer een schadevergoeding vorderen op basis van goed werkgeverschap.

Opzegverbod

Het is verboden om de arbeidsovereenkomst van een OR-lid op te zeggen. Dit opzegverbod geldt ook voor een werknemer die:

 • (plaatsvervangend) lid is van een (centrale of groeps)ondernemingsraad of dit in de afgelopen twee jaar is geweest;
 • lid is van een vaste commissie of onderdeelcommissie;
 • secretaris is van de ondernemingsraad;
 • op de kandidatenlijst is geplaatst;
 • lid is van een voorbereidingscommissie.

Wordt de werknemer toch ontslagen? Dan kan de werknemer kiezen om óf te vragen om het ontslag te vernietigen waardoor de arbeidsovereenkomst blijft bestaan óf om een billijke vergoeding.

Dit betekent niet dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met deze werknemers nooit kan beëindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een OR-lid beëindigen als sprake is van:

 • instemming van de werknemer met de beëindiging;
 • een ontslag op staande voet;
 • een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld een reorganisatie);
 • een reden voor ontslag die geen verband houdt met het feit dat de werknemer OR-lid is (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen van de werknemer).

Contact

Wilt u advies over arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers die actief zijn op het gebied van medezeggenschap? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Mag een werkgever in de mailboxen van ondernemingsraadleden kijken?

  10 december 2019

  Leden van de ondernemingsraad hebben het recht om niet benadeeld te worden als zij hun werk als OR-lid doen. Maar mag een werkgever wel in de mailboxen van de OR-leden kijken als hij vermoedt dat de geheimhoudingsplicht geschonden is?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Wanneer schendt OR-lid geheimhoudingsplicht?

  4 april 2017

  Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden goed opletten dat zij niet hun geheimhoudingsplicht schenden. Hoe ver gaat deze geheimhoudingsverplichting? Wat kan er gedaan worden tegen OR-leden die hun geheimhoudingsplicht schenden?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder