Ondernemingsraad: Arbeidsrechtelijke bescherming van OR-leden

Publicatiedatum 29 maart 2017
Werknemers die bij de medezeggenschap zijn betrokken hebben recht op extra arbeidsrechtelijke bescherming. Wat houdt deze extra bescherming in?

ontslag

Werknemers die actief zijn op het gebied van medezeggenschap hebben extra rechten. Daardoor kunnen zij zich onafhankelijk opstellen en hun medezeggenschapstaken goed uitvoeren.

Benadelingsverbod

Werknemers mogen niet benadeeld worden omdat zij betrokken zijn bij medezeggenschapsactiviteiten. Dit is vastgelegd in artikel 21 van de Wet op de ondernemingsraden (WOR). Voorbeelden van benadeling zijn eerdere overplaatsing, verslechtering van promotiekansen, een consequente toedeling van vervelende klussen, een wijziging van de werktijden of een slechte beoordeling vanwege minder beschikbaarheid door OR-werkzaamheden.

Naast OR-leden hebben de volgende werknemers recht op deze bescherming:

 • voormalig OR-leden;
 • plaatsvervangers van OR-leden;
 • (voormalig) OR-kandidaten;
 • (voormalig) commissieleden;
 • de ambtelijk secretaris van de OR;
 • degenen die het initiatief nemen of hebben genomen tot instelling van een OR.

Wordt de werknemer toch benadeeld? Dan kan de werknemer of de ondernemingsraad een procedure starten bij de kantonrechter om de ondernemer te verplichten de benadelingshandeling terug te draaien. Het is hierbij aan de werknemer of ondernemingsraad om aan te tonen dat de werknemer wordt benadeeld. Is de werknemer inmiddels uit dienst? In dat geval kan de werknemer een schadevergoeding vorderen op basis van goed werkgeverschap.

Opzegverbod

Het is verboden om de arbeidsovereenkomst van een OR-lid op te zeggen. Dit opzegverbod geldt ook voor een werknemer die:

 • (plaatsvervangend) lid is van een (centrale of groeps)ondernemingsraad of dit in de afgelopen twee jaar is geweest;
 • lid is van een vaste commissie of onderdeelcommissie;
 • secretaris is van de ondernemingsraad;
 • op de kandidatenlijst is geplaatst;
 • lid is van een voorbereidingscommissie.

Wordt de werknemer toch ontslagen? Dan kan de werknemer kiezen om óf te vragen om het ontslag te vernietigen waardoor de arbeidsovereenkomst blijft bestaan óf om een billijke vergoeding.

Dit betekent niet dat de werkgever de arbeidsovereenkomst met deze werknemers nooit kan beëindigen. De werkgever kan de arbeidsovereenkomst met een OR-lid beëindigen als sprake is van:

 • instemming van de werknemer met de beëindiging;
 • een ontslag op staande voet;
 • een ontslag wegens bedrijfseconomische redenen (bijvoorbeeld een reorganisatie);
 • een reden voor ontslag die geen verband houdt met het feit dat de werknemer OR-lid is (bijvoorbeeld verwijtbaar handelen van de werknemer).

Contact

Wilt u advies over arbeidsrechtelijke bescherming van werknemers die actief zijn op het gebied van medezeggenschap? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Mag een werkgever in de mailboxen van ondernemingsraadleden kijken?

  10 december 2019

  Leden van de ondernemingsraad hebben het recht om niet benadeeld te worden als zij hun werk als OR-lid doen. Maar mag een werkgever wel in de mailboxen van de OR-leden kijken als hij vermoedt dat de geheimhoudingsplicht geschonden is?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Wanneer schendt OR-lid geheimhoudingsplicht?

  4 april 2017

  Bij het informeren van de achterban moeten OR-leden goed opletten dat zij niet hun geheimhoudingsplicht schenden. Hoe ver gaat deze geheimhoudingsverplichting? Wat kan er gedaan worden tegen OR-leden die hun geheimhoudingsplicht schenden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder