Hoe kunnen veilinghuizen, galeries en kunsthandels hun netwerk en expertise beschermen?

Publicatiedatum 4 september 2019
Veilinghuizen, galerieën en kunsthandels moeten hun netwerk en expertise beschermen. Dit kan door het opnemen van concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst met sleutelwerknemers of de overeenkomst van opdracht met freelancers. Voor het opstellen hiervan is de specialistische kennis van de advocaat kunst en recht vereist.

geheim kunsthandel - weblijst

De kunstwereld heeft niet alleen met het recht te maken bij geschillen over de echtheid en herkomst van kunstwerken. De bescherming van het netwerk en de expertise van veilinghuizen, galeries en kunsthandels verdient ook bijzondere aandacht. Goede afspraken met key employees, maar ook met freelancers over geheimhouding, non-concurrentie en relaties, zijn van levensbelang voor uw kunstbedrijf.

Concurrentiebeding, relatiebeding en geheimhoudingsbeding met een boeteclausule zijn de meest gangbare manieren om te voorkomen dat uw sleutelpersoneel met de opgedane kennis en contacten aan de haal gaat. Die bedingen moeten echter zorgvuldig worden geformuleerd anders zijn ze ongeldig of niet van toepassing.

Concurrentiebeding

Een concurrentiebeding moet schriftelijk zijn vastgelegd en worden beperkt in duur, locatie en sector. Bij een concurrentiebeding in een tijdelijk contract geldt dat dit alleen geldig is als in het beding staat welk zwaarwegend bedrijfsbelang de reden is voor opname van het beding. Bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd is dit niet verplicht. Het is wel verstandig om goed na te denken over welke concurrenten u wenst uit te sluiten. Houd ook rekening met de mogelijkheid dat de werknemer voor zichzelf gaat beginnen.

Relatiebeding

Voor een relatiebeding gelden dezelfde eisen als voor een concurrentiebeding qua schriftelijkheid en tijdelijke contracten. Bijzondere aandacht verdient het verbieden van contacten met relaties via social media.

Geheimhoudingsbeding

Een geheimhoudingsbeding voor de kunsthandel zal vooral de kennis van de bedrijfsprocessen en de relaties betreffen. De werknemer mag per definitie al geen bedrijfsgeheimen openbaren of de concurrentiepositie van de werkgever schaden. Het is echter verstandig om dit uitdrukkelijk af te spreken en dit ook vast te leggen voor de periode na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Internationale arbeidsovereenkomsten

De hier beschreven regels gelden alleen voor arbeidscontracten die vallen onder Nederlands recht. Als uw medewerker in het buitenland gaat werken, blijven deze bedingen volgens Nederlands recht van kracht. Indien u iemand aanwerft uit het buitenland kunnen andere regels gelden. In de Verenigde Staten kunnen deze zelfs per staat verschillen. Laat daarom altijd controleren of uw nieuwe werknemer wel voor u mag werken.

Freelancers en zzp’ers

In de overeenkomsten van opdracht met freelancers en andere zzp’ers kunt u afspraken opnemen over non-concurrentie, relaties en geheimhouding. De eerste twee worden echter minder strak gehandhaafd worden dan bij werknemers het geval is. Toch is het verstandig dergelijke afspraken wel te maken. Bedenk daarbij wel dat dergelijke afspraken ook een aanwijzing kunnen zijn dat sprake is van een arbeidsovereenkomst in plaats van een overeenkomst van opdracht. Zeker gezien de verplichting voor een zzp’er om meerdere opdrachtgevers te hebben is voorzichtigheid geboden. Vraag daarom hierover advies aan een advocaat arbeidsrecht.

Meer informatie

Zoekt u een advocaat arbeidsrecht voor de kunstsector? Wilt u een concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding laten opstellen? Of heeft u andere vragen of kunst en recht? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Geheimhoudingsbeding werknemer

  9 oktober 2018

  Wat is het belang van een geheimhoudingsbeding in een arbeids- of beëindigingsovereenkomst en hoe kan de werkgever dit handhaven?

  lees verder
  • Kunst

  De gevolgen van de Vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn voor de kunsthandel

  16 januari 2020

  Op 10 januari 2020 is de Vijfde Europese Anti-witwasrichtlijn in werking getreden. Voor de kunstwereld heeft dit grote gevolgen. Wat zijn de belangrijkste?

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wet bescherming bedrijfsgeheimen

  5 september 2018

  De Wet bescherming bedrijfsgeheimen zal binnenkort in werking treden. Wat houdt deze wet in?

  lees verder
  • Kunst

  Krimgoud: eindvonnis van Hof Amsterdam

  26 oktober 2021

  Het NOS Radio 1 journaal interviewde vanmorgen vroeg mr. Paul W.L. Russell, internationaal expert in kunst en recht. Onderwerp: de komende uitspraak van het Hof Amsterdam over het Krimgoud.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder