Geoblocking: Gevolgen voor agentuur, distributie en franchise

Publicatiedatum 20 maart 2018
Vanaf 3 december 2018 geldt binnen de EU een verbod op geoblocking door websites. Hierdoor kunnen afspraken over een geografisch afzetgebied voor distributeurs, agenten en franchisenemers op internet niet meer gehandhaafd worden. In deze blog vindt u handige tips voor het handhaven van een distributie- of agentuursysteem en voor het beschermen van uw afzetgebied.

geoblocking

Bij geoblocking wordt het een koper onmogelijk gemaakt om producten te bestellen op een website in een ander land. Zo kan de eigenaar van de website onder andere afspraken nakomen over afzetgebieden van agenten, distributeurs en franchisenemers.

Bedrijven gebruiken verschillende methoden om hun afzetmarkt op te splitsen en per gebied verschillende prijzen te kunnen hanteren. Soms wordt de koper automatisch omgeleid naar een website voor zijn eigen land of naar de internationale website van de leverancier. In andere gevallen wordt het de koper onmogelijk gemaakt te bestellen, bijvoorbeeld:

 • Registratie op de website is onmogelijk, omdat de locatie niet voorkomt in een verplicht keuzelijstje.
 • Betaling vanuit een buitenlandse bank of creditcard is niet mogelijk.
 • Levering is niet mogelijk, ook niet als de klant het product ophaalt in het land van de webshop.

Verordening geoblocking

Vanaf 3 december 2018 zal binnen de EU geoblocking van EU-burgers niet meer toegestaan zijn. Hiermee zet de EU een volgende stap naar de “Digital Single Market”: vrij verkeer op het gebied van e-commerce, zonder grenzen. Het verbod geldt niet voor:

 • auteursrechtelijk beschermde producten zoals e-books, muziek en films;
 • financiële en audiovisuele diensten;
 • diensten in verband met vervoer en gezondheidszorg;
 • maatschappelijke diensten.

Leveranciers mogen bestellingen van EU-burgers niet weigeren, maar zij zijn ook niet verplicht om aan het buitenland te leveren. Zij moeten echter wel buitenlandse kopers in staat stellen om de producten bij hen op te halen. Indien de verkoop of het bezit van een bepaald product in een EU-lidstaat verboden is, mag de webshop weigeren dit product te verkopen aan inwoners van die lidstaat. De reden voor de weigering dient de webshop wel kenbaar te maken aan de koper.

Tegelijkertijd met het verbod op geoblocking komen er maatregelen om de kosten voor internationale verzending van pakketten transparanter te maken en komt er een eenvoudiger regeling van de btw-afdracht bij internationale online verkoop.

Gevolgen

Het verbod op geoblocking door webshops heeft gevolgen voor agentuur, distributie en franchise. Agent- en distributeurschappen kenmerken zich immers door geografische afbakening; partijen spreken een bepaald contractgebied af waarin de agent, distributeur of franchisenemer actief is. Een Nederlandse agent van een bepaald merk mag dat merk in Nederland vertegenwoordigen, maar niet in Duitsland.

Na het verbod op geoblocking zal men deze geografische afbakening op het internet niet meer kunnen volhouden. Een distributeur voor Nederland zal dus ook Duitse klanten moeten bedienen, indien deze via de Nederlandse site goederen bestellen. Veel huidige distributieovereenkomsten bevatten echter een bepaling die de distributeur verplicht uitsluitend te distribueren binnen het overeengekomen territorium.

Een dergelijke bepaling zal door de afschaffing van geoblocking niet gehandhaafd kunnen worden. Het is daarom van belang om de contracten up-to-date te maken en bepalingen toe te voegen die het mogelijk maken om de constructie van agentschap, distributeur of franchise te kunnen blijven voeren.

Tips

Een absoluut verbod op het verkopen aan inwoners van andere landen is niet meer toegestaan. Maar wat kan dan nog wel?

 • Leveranciers kunnen met agenten en distributeurs afspreken dat zij niet actief kopers zullen zoeken buiten hun eigen land. Zo kunnen zij bijvoorbeeld kopers ontmoedigen om bij een webshop in een ander land te bestellen doordat die webshop alleen in het eigen land producten aflevert.
 • Ook lijkt het mogelijk om afspraken te maken over de taal van de website (alleen de talen uit het eigen land).
 • Het is voor de producent niet toegestaan om distributeurs en agenten te verplichten tot een minimumprijs, zodat zij niet met elkaar of met de website van de producent kunnen concurreren. Afspraken over de prijzen van producten zijn met uitzondering van een maximumprijs niet toegestaan.
 • Hoewel het automatisch doorsturen naar een website voor een ander land niet meer is toegestaan, is het wel toegestaan om kopers er via een pop-up op te wijzen dat er ook een speciale site voor hun eigen land is.

Actie

Meer informatie

Wilt u uw agentuur-, distributie- en/of franchisecontract up-to-date maken of heeft u vragen over verkoop via webwinkels? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder