Feitenonderzoek door advocaat

Publicatiedatum 17 september 2020
Voordat u juridische stappen kunt ondernemen tegen frauderende of zich misdragende werknemers, dient u eerst de feiten goed te kennen. Het onderzoek hiernaar kan bij uitstek gedaan worden door een advocaat. Deze kan immers als geen ander beoordelen welke feiten juridisch van belang zijn.

expert - social media

Vermoedt u dat de manager van uw bedrijf bedrijfsgevoelige informatie lekt? Heeft een bestuurder de onderneming onbevoegd vertegenwoordigd en is daardoor schade ontstaan? Schendt een werknemer structureel het personeelsreglement of is er een vermoeden van seksuele intimidatie? Dan zult u waarschijnlijk (juridische) stappen willen ondernemen.

Ons advies?

Laat voorafgaand aan het nemen van stappen een feitenonderzoek doen!

Feitenonderzoek

Of het nu gaat om een schending van het personeelsreglement, arbeidsongeval, onbehoorlijk bestuur, integriteitskwestie, fraude, aansprakelijkheidskwestie of een aandeelhoudersgeschil, het is belangrijk dat de feiten op tafel komen. Ook bij een gevoelig onderwerp als seksuele intimidatie, waarbij de feiten vaak lastig zijn te achterhalen. Alleen dan kunnen verantwoorde beslissingen worden genomen.

Zeker voordat een juridische procedure wordt gestart of voordat maatregelen worden genomen, dient u zo goed mogelijk uw juridische positie te kunnen bepalen. Daarvoor is een grondig en objectief feitenonderzoek door een discrete (extern) deskundige nodig. Het is aan te raden om hiervoor een advocaat in te schakelen.

Waarom een advocaat?

Advocaten:

 • weten welke feiten juridisch van belang zijn.
 • hebben ervaring met verschillende onderzoekstechnieken: het horen van getuigen, doornemen van dossiers, verzamelen van stukken.
 • kunnen de haalbaarheid en effectiviteit van vervolgacties na het onderzoek beoordelen.
 • kunnen samenwerken of u in contact brengen met de nodige andere specialisten.
 • zijn gewend discretie te betrachten, aangezien zij een beroepsmatige geheimhoudingsplicht hebben.
 • hebben ervaring met het doen van uitgebreide onderzoeken. Zij dienen immers ook voor het voeren van procedures en het geven van adviezen alle feiten boven tafel te krijgen, grondig door te nemen en op de juiste manier te presenteren.

Wat kunnen wij voor u doen?

De advocaten van Russell Advocaten zijn ervaren in het doen van feitenonderzoek en hebben de expertise in huis die nodig is om te bepalen welke feiten in welke situatie van belang zijn. Wij helpen u dan ook graag bij feitenonderzoeken. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  22 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Voorschriften aan het uiterlijk van werknemers in een bedrijfsreglement

  10 augustus 2021

  Werkgevers kunnen in een bedrijfsreglement voorschriften stellen aan werknemers ten aanzien van hun kleding en uiterlijke verzorging. Waarmee moet een werkgever hierbij rekening houden?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Three important topics to include in your employment contract under Dutch, US and UK law

  15 juli 2021

  In the last issue of Stare Decisis, Priscilla de Leede of Russell Advocaten, Mary Edenfield of Mateer Harbert and Ed Belam of Marriott Harrison discuss the most important topics to include in your employment contracts regarding the termination of the contract. There are some important differences to take into account!

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder