Ongewenst gedrag op de werkvloer: Wat kunt u als werkgever hiertegen doen?

Publicatiedatum 25 april 2018
Wat moet u doen als uw bedrijf een eigen #Metoo-discussie krijgt? Hoe kunt u seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag zo veel mogelijk voorkomen?

expert - social media

Ongewenst gedrag zoals (seksuele) intimidatie, discriminatie en pesten moet op de werkvloer voorkomen worden. Zeker in het huidige #Metoo tijdperk is (seksuele) intimidatie op de werkvloer een belangrijk thema. Hoe kunt u dit zoveel mogelijk voorkomen en wat kunt u doen als collega’s elkaar beschuldigen de grenzen te hebben overschreden?

Een goede werksfeer is voor ieder bedrijf heel belangrijk. Af en toe een grap hoort daarbij. Maar kan een seksistisch grapje ook? En een aanraking? Is fysiek contact altijd grensoverschrijdend gedrag? Maakt het uit of het een collega of een leidinggevende is, die de grenzen opzoekt? Een lastig evenwicht: wanneer gaat iemand te ver en wanneer voelt iemand zich wel heel snel bedreigd of beledigd? Sinds de #Metoo-discussie is dit een extra gevoelig onderwerp en lijkt ook de rechtspraak de normen strikter te handhaven.

Personeelsreglement

Allereerst is het van belang om binnen het bedrijf duidelijk te maken wat wel en niet is toegestaan. Zorg als werkgever voor een personeelsreglement waarin de uitgangspunten van de omgang tussen collega’s zijn vastgelegd. Zo weten alle medewerkers waar ze aan toe zijn en kunt u ze daarop aanspreken.

Klachtenprocedure

Daarnaast hoort er een duidelijke procedure te zijn die regelt hoe te handelen als medewerkers klachten hebben over seksuele intimidatie en andere vormen van ongewenst gedrag. Het moet duidelijk zijn bij wie zij klachten kunnen melden (bij voorkeur een vertrouwenspersoon), wie er verantwoordelijk zijn voor de afhandeling van de klacht en welke mogelijkheden de werknemer heeft wanneer deze vindt dat zijn of haar klacht intern niet naar tevredenheid is afgehandeld.

Feitenonderzoek

Mocht het onverhoopt toch tot een incident of een klacht komen, dan is waarheidsvinding door middel van een feitenonderzoek van essentieel belang. Voordat u stappen zet, moeten eerst de feiten vaststaan! Die feiten zijn vaak lastig vast te stellen, zeker als er maar twee personen bij betrokken waren. Juist omdat het gaat om gevoelige zaken voor beide personen moet een onderzoek zorgvuldig en objectief gebeuren.

Bovendien moeten de feiten juridisch geduid worden, voordat besloten kan worden tot het nemen van maatregelen, zoals schorsing of ontslag van een medewerker. Wanneer is een opmerking of grap nog leuk en wanneer voel je je terecht onveilig? In een overvolle kroeg wordt het waarschijnlijk minder onveilig ervaren dan met zijn tweeën in een lift. Zo oordeelde een Amsterdamse rechter ook in een zaak uit 2016 over een handtastelijke manager tijdens een afdelingsborrel. Maar zou dezelfde rechter in deze tijd, na de #Metoo-discussie, niet anders oordelen?

Reden te meer om vóórdat u maatregelen neemt een grondig en objectief feitenonderzoek door een discrete (extern) deskundige te laten verrichten. Het is aan te raden om hiervoor een advocaat in te schakelen, die als geen ander weet welke feiten juridisch van belang zijn en op de hoogte is van de recente rechtspraak over ongewenst gedrag op de werkvloer, waaronder (seksuele) intimidatie.

Kortom: zorg dat u als werkgever duidelijke kaders schept en laat u goed informeren voordat u (juridische) stappen onderneemt.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het voorkomen van seksuele intimidatie en andere vormen van discriminatie op de werkvloer of heeft u andere vragen over arbeidsrecht? Wilt u dat wij een feitenonderzoek doen naar een (mogelijke) misstand in uw bedrijf? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  #MeToo op het werk: 4 tips

  15 augustus 2018

  Wat kunt u doen om seksuele intimidatie op de werkvloer te voorkomen? En wat moet u als werkgever doen als dit onverhoopt toch gebeurt?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Genderneutrale werkplek

  22 augustus 2018

  Hoe kun je als werkgever de werkomgeving inrichten zodat iedereen zich welkom en vrij voelt? En tot welke inspanningen ben je als werkgever verplicht?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder