Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Jan Dop
mr. Jan Dop
advocaat partner

Jan Dop staat nationale en internationale bedrijven bij in alle facetten van de dagelijkse bedrijfsvoering. Hij is gespecialiseerd in ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij werkt sinds 1995 als advocaat bij Russell, sinds 2011 als partner.
 

@: jan.dop@russell.nl
t: +31 20 301 55 55


1 april 2020: werkgevers krijgen compensatie voor transitievergoeding bij slapend dienstverband

Publicatiedatum: 31 maart 2020

Regeling compensatie transitievergoeding

  English version

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie aanvragen voor de vergoeding die zij betaald hebben bij beëindiging van het dienstverband met een werknemer die langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt is. De regeling geldt met terugwerkende kracht voor transitievergoedingen die zijn betaald vanaf 1 juli 2015. Een verzoek om compensatie kan worden ingediend bij UWV. Met deze regeling moet een einde komen aan het slapend dienstverband van zieke of arbeidsongeschikte werknemers. Wat moeten werkgevers doen om hiervan gebruik te kunnen maken? Krijgen zij alles gecompenseerd? 

Voorwaarden voor compensatie

De compensatieregeling geldt alleen als:

  • de arbeidsovereenkomst is beëindigd wegens twee jaar ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer,
  • de werknemer recht had op een transitievergoeding, en
  • de vergoeding is betaald.

Was de werknemer al voor 1 juli 2015 twee jaar ziek dan heeft deze geen recht op transitievergoeding en de werkgever geen recht op compensatie.

De volgende vergoedingen vallen onder de regeling:

  • transitievergoeding bij opzegging met toestemming van UWV;
  • transitievergoeding bij ontbinding door de rechter;
  • vergoeding die is betaald bij beëindiging met wederzijds goedvinden.

Indien de vergoeding in termijnen wordt betaald, kan pas na betaling van de laatste termijn om compensatie worden gevraagd. De regeling geldt ook als de werknemer vanwege arbeidsongeschiktheid tenminste 20% minder gaat werken.
 

Beëindiging slapend dienstverband

Vanwege de compensatiewet is de werkgever verplicht om op verzoek van de zieke werknemer de arbeidsovereenkomst na twee jaar te beëindigen en de transitievergoeding te betalen. Doet de werkgever dat niet, dan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding. Deze schadevergoeding is gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding die de werkgever zou hebben moeten betalen bij beëindiging op de dag nadat de twee jaar wachttijd bij ziekte is verstreken.
 

Hoogte compensatie

De compensatie is maximaal de transitievergoeding die betaald zou moeten worden bij beëindiging op de dag nadat de twee jaar wachttijd bij ziekte is verstreken. Er wordt nooit meer vergoed dan de werkgever daadwerkelijk heeft betaald. Het kan zijn dat de werkgever een lagere transitievergoeding heeft betaald omdat hij gemaakte kosten mocht aftrekken. Deze kosten vallen ook onder de compensatieregeling.

Per 1 januari 2020 is de berekening van de transitievergoeding gewijzigd. Werknemers met een dienstverband van meer dan tien jaar en bij werknemers van vijftig jaar en ouder hebben hierdoor geen recht meer op een hogere transitievergoeding. Is de wachttijd van twee jaar voor 1 januari 2020 afgelopen en was de procedure tot beëindiging voor die datum gestart dan komt de werkgever voor compensatie volgens de oude berekening in aanmerking. In alle andere gevallen geldt voor de berekening van de compensatie de nieuwe berekeningswijze, ook al is voor de berekening van de transitievergoeding de oude berekeningswijze gebruikt.

In de wettekst staat dat als het totaal aan betaald loon aan de werknemer tijdens de twee jaar ziekte lager is dan de transitievergoeding, maximaal het bedrag van het loon wordt gecompenseerd. Die regel geldt voorlopig nog niet. Men had over het hoofd gezien dat dit ook het geval kan zijn als de werkgever gebruik maakt van een regeling voor het in dienst nemen of houden van arbeidsgehandicapten.
 

Aanvraagtermijn compensatie

Let op: de compensatie moet tijdig worden aangevraagd. Heeft u voor 1 april 2020 een vergoeding betaald aan een langdurig zieke werknemer? Dan moet u uiterlijk 30 september 2020 uw aanvraag voor compensatie indienen bij UWV. Betaalt u de transitievergoeding op 1 april of later dan moet u binnen zes maanden na betaling van de volledige transitievergoeding het compensatieverzoek indienen. Betaalt u de vergoeding in termijnen, dan gaat de aanvraagtermijn lopen op de datum waarop de laatste termijn wordt betaald.
 

Beslistermijn UWV

UWV heeft bij nieuwe gevallen acht weken de tijd om een beslissing te nemen. Bij oude gevallen is dit zes maanden. Onder de oude gevallen valt ook de situatie waarin voor 1 april 2020 opgezegd had kunnen worden, maar pas op 1 april of later de transitievergoeding is betaald. Heeft UWV besloten dat u recht heeft op de compensatie, dan wordt het geld binnen vijf werkdagen op uw rekening gestort.
 

Wat als u het niet eens met de beslissing van UWV?

Tegen de beslissing van UWV kunt u een bezwaar indienen. Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaar, dan kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter en vervolgens nog bij de Centrale Raad van Beroep.
 

Meer informatie

Heeft u vragen over de compensatieregeling? Wilt u bijvoorbeeld weten hoe deze in de situatie van uw werknemer zal uitpakken? Wij zijn u graag van dienst. Ook staan wij u graag bij in kwesties rondom de re-integratie van zieke werknemers of het beëindigen van arbeidsovereenkomst. Neem contact met ons op:
 

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.