Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Wet werken waar je wilt

Publicatiedatum 6 juli 2022

In deze coronatijd krijgt (vrijwel) iedereen te maken met thuiswerken. Maar kan een werknemer – ook na de coronatijd – thuiswerken afdwingen? Het ‘Wetsvoorstel Werken waar je wilt’ verstevigt het recht van de werknemer om zijn werkplek te kiezen.

thuiswerken-weblijst.5d6baf-1.jpg

Hoe zit het nu?

Op grond van de Wet Flexibel Werken kan een werknemer zijn werkgever schriftelijk verzoeken om aanpassing van zijn arbeidsduur, werktijd en werkplek. Voorwaarde is dat de werknemer minimaal een half jaar in dienst is bij een werkgever met 10 of meer werknemers. Ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur en de werktijd geldt dat de werkgever dit alleen kan afwijzen indien zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich hiertegen verzetten. Dit vereiste geldt niet ten aanzien van het verzoek tot aanpassing van de werkplek.

Wat verandert het wetvoorstel?

Volgens het wetsvoorstel wordt in de Wet Flexibel Werken opgenomen dat ook een verzoek van de werknemer tot aanpassing van zijn werkplek door de werkgever alleen nog kan worden afgewezen wanneer er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Afwijzing van een verzoek tot thuiswerken is dus minder snel mogelijk.

Update 6 juli 2022

Op 5 juli 2022 is een aangepaste versie van het wetsvoorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De werkgever krijgt meer ruimte om een verzoek af te wijzen. Hij hoeft niet langer aan te tonen dat sprake is van zwaarwegende bedrijfsbelangen. In plaats daarvan mag hij een verzoek afwijzen als hij oordeelt dat zijn belangen zwaarder wegen dan die van de werknemer. Om die belangenafweging mogelijk te maken zal de werknemer zijn verzoek goed moeten onderbouwen, net zoals de werkgever dat zal moeten doen met een afwijzing van dat verzoek.

Is afwijking van de Wet Flexibel Werken mogelijk?

De Wet Flexibel Werken is niet van toepassing op werkgevers met minder dan 10 werknemers. Afwijking van de wet is mogelijk indien een CAO van toepassing is op de arbeidsovereenkomst. Daarnaast kunnen werkgevers met de ondernemingsraad – of bij gebreke daarvan met de personeelsvertegenwoordiging – schriftelijk overeenkomen dat voor een maximale periode van 5 jaar wordt afgeweken van de wet.

Wat is de stand van zaken?

De internetconsultatie met betrekking tot het wetsvoorstel is recent gesloten. Dit betekent dat het nu aan de Ministerraad is om een besluit te nemen over het wetsvoorstel.

Aandachtspunt

Ook indien werknemers thuiswerken dient u als werkgever nog steeds te voldoen aan uw zorgplicht en dus te zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt nu reeds, ongeacht of het wetsvoorstel zal worden aangenomen.

Meer informatie

Heeft u vragen over thuiswerken of andere arbeidsrechtelijke vragen? Neem dan gerust contact met ons op!

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Informatieplicht werkgever

  De werknemer heeft recht op informatie over zijn arbeidsvoorwaarden. Welke gegevens vallen hieronder? En wanneer en hoe moet de werknemer deze informatie krijgen?

  Lees meer

  Belangrijke wijzigingen voor ondernemers en werkgevers

  In het tweede kwartaal van 2022 zijn er weer een aantal veranderingen in wet- en regelgeving. In deze blog vindt u de belangrijkste wijzigingen voor ondernemers en werkgevers.

  Lees meer

  Werkgever moet verplichte scholing werknemers betalen

  Per 1 augustus 2022 gelden er nieuwe regels voor de verplichte scholing van werknemers. Welke maatregelen moeten werkgevers nemen om te voldoen aan de nieuwe regeling?

  Lees meer

  Kunt u nog een verbod op nevenwerkzaamheden afspreken?

  Werkgevers mogen niet langer zonder reden nevenwerkzaamheden van werknemers verbieden. Maar wat kunt u als werkgever nog wel doen om te voorkomen dat uw bedrijf of de werknemer in de problemen komt doordat deze nog een andere baan neemt?

  Lees meer

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaken over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  Lees meer

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  Lees meer