Nieuws, Blog en Publicaties

De advocaten van Russell Advocaten schrijven geregeld over actuele juridische ontwikkelingen. Hieronder vindt u een overzicht van onze blogs, nieuwsbrieven, boeken en artikelen.

Lees meer

Uw advocaat

mr. Eileen A. Pluijm
mr. Eileen A. Pluijm
advocaat

Eileen Pluijm adviseert en procedeert voor nationale en internationale ondernemers en organisaties over geschillen inzake personeel, medezeggenschap en sociale zekerheid. Zij werkt op de sectie arbeidsrecht en ontslagrecht van Russell Advocaten.

 

@: eileen.pluijm@russell.nl 
  t: 020 - 301 55 55


Stappenplan bij ziekte werknemer

Publicatiedatum: 23 januari 2020

Op welke termijnen moet u letten bij ziekte en re-integratie van de werknemer  English version

Meldt uw werknemer zich ziek? Dan rusten op u als werkgever de nodige verplichtingen. Indien u zich hier niet aan houdt, kan het UWV u zelfs verplichten om het loon van uw zieke werknemer langer door te betalen. Met het volgende stappenplan kunt u precies zien welke stappen u wanneer moet nemen als uw werknemer zich ziek meldt:

 • Dag 1: ziekmelding door werknemer
  Uw werknemer meldt zich ziek. U moet deze ziekmelding zo snel mogelijk doorgeven aan de arbodienst of bedrijfsarts.
   
 • Week 6: probleemanalyse
  Uiterlijk in de zesde ziekteweek stelt de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse op. Hiermee wordt de situatie van de werknemer in kaart gebracht: wat zijn de beperkingen van de werknemer en welke re-integratiemogelijkheden zijn er? Vanaf dit moment bent u ook verplicht om een re-integratiedossier aan te leggen.
   
 • Week 8: plan van aanpak
  Binnen acht weken stelt u samen met uw werknemer een plan van aanpak op. Hierin staan de afspraken die u met uw werknemer heeft gemaakt over het re-integratietraject.
   
 • Week 13: ontslag werknemer met AOW-leeftijd
  Heeft uw werknemer de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en is hij ziek geworden? Dan mag u uw werknemer na 13 ziekteweken ontslaan.
   
 • Week 42: 42e-weeksmelding
  Is uw werknemer langer dan 42 weken ziek? Meldt uw werknemer dan ziek bij het UWV. Dit moet uiterlijk op de eerste werkdag nadat uw werknemer 42 weken ziek is.
   
 • Week 52: eerstejaarsevaluatie
  Rond het einde van het eerste ziektejaar stelt u samen met uw werknemer een eerstejaarsevaluatie op. Hierin evalueert u de re-integratie tot dan toe en maakt u afspraken voor het komende jaar. Kan uw werknemer niet meer terugkeren in zijn eigen of aangepast werk binnen uw onderneming? Dan moet uiterlijk binnen zes weken na de eerstejaarsevaluatie een re-integratie tweede spoortraject worden opgestart.
   
 • Week 68: uiterlijk vervroegd WIA (IVA) aanvragen
  Als blijkt dat uw werknemer helemaal niet meer kan werken, kan uw werknemer vervroegd WIA aanvragen. Uw werknemer kan na minimaal de derde ziekteweek, maar uiterlijk voor de 68e ziekteweek een vervroegde WIA-uitkering aanvragen. Als uw werknemer vervroegd WIA krijgt, dan mag u de WIA-uitkering aftrekken van het loon dat u moet doorbetalen.
   
 • Week 88: WIA-aanvraag
  Uw werknemer ontvangt een brief van het UWV over het aanvragen van een WIA-uitkering. U ontvangt een kopie van deze brief.
   
 • Week 91: eindevaluatie
  Uiterlijk twee weken voordat de werknemer een WIA-uitkering aanvraagt, stelt u samen met uw werknemer de eindevaluatie op. Hierin staat de status van de re-integratie. Bovendien moet u een kopie van het re-integratieverslag aan uw werknemer overhandigen.
   
 • Week 93: re-integratieverslag inleveren
  U levert het re-integratieverslag bij het UWV in. Hierin neemt u op:
  • de probleemanalyse,
  • het plan van aanpak,
  • de eerstejaarsevaluatie,
  • een actueel oordeel van de arbodienst of bedrijfsarts en
  • de eindevaluatie.
  Op basis van het verslag beoordeelt het UWV of u voldoende heeft gedaan voor de re-integratie van uw zieke werknemer.

Nog een tip: houd een vinger aan de pols! U bent verplicht minstens eens per zes weken een voortgangsgesprek te voeren met de werknemer over de ontwikkelingen in het re-integratietraject.
 

Loonsanctie

U bent er als werkgever voor verantwoordelijk dat het re-integratietraject goed verloopt. Als u zich onvoldoende inzet voor de re-integratie van uw zieke werknemer, kan het UWV een loonsanctie opleggen. U moet dan na twee jaar ziekte het loon tot maximaal één jaar langer doorbetalen.

Span u dus actief in voor de re-integratie van uw werknemer en zorg dat uw re-integratie-inspanningen uitgebreid schriftelijk worden vastgelegd in een dossier! Schakel daarnaast juridisch advies en een professioneel re-integratiebureau in. Ook kunt u een deskundigenoordeel van het UWV vragen om zeker te zijn dat de re-integratie-inspanningen voldoende zijn.
 

Meer informatie?

Heeft u vragen over uw verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers? De specialisten van Russell Advocaten geven u graag advies. Neem dan contact met ons op:

Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.
 

Velden met een * zijn verplicht

Blijf op de hoogte

Wilt u graag op de hoogte blijven van de actuele juridische ontwikkelingen?

Meldt u aan voor de nieuwsbrief

Of volg ons op LinkedIn

Bel mij

Vul hier uw naam en telefoonnummer in en wij bellen u zo spoedig mogelijk.
Onderstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.