Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Deskundigenoordeel UWV

Publicatiedatum 13 februari 2020
Als uw werknemer zich ziekmeldt, beoordeelt een bedrijfsarts of de werknemer nog in staat is om te werken. Als de bedrijfsarts oordeelt dat uw werknemer niet kan werken, kunt u soms toch uw twijfels hebben: is mijn werknemer wel echt ziek? U kunt dan daarover een deskundigenoordeel vragen aan het UWV.

deskundigenoordeel

Deskundigenoordeel UWV

Niet alleen als u twijfelt of uw werknemer wel echt ziek is, kan het nuttig zijn om een deskundigenoordeel aan te vragen. Vindt u bijvoorbeeld dat uw werknemer onvoldoende meewerkt aan de eigen re-integratie en bent u van plan een loonstop toe te passen? Dan kunt u voor de zekerheid een oordeel van het UWV vragen over de re-integratie-inspanningen van uw werknemer. Ook kunt u uw eigen re-integratie-inspanningen laten checken. Zo weet u of u op het goede spoor zit. U wilt immers niet geconfronteerd worden met een loonsanctie van het UWV.

Wie vraagt het deskundigenoordeel aan?

Zowel de werkgever als de werknemer kan een deskundigenoordeel aanvragen. De kosten van dit oordeel komen voor rekening van de aanvrager.

Onderwerpen voor een deskundigenoordeel

Het UWV kan een deskundigenoordeel geven over vijf vragen:

 1. Is uw werknemer arbeidsongeschikt voor het eigen werk?
 2. Is het aangeboden werk passend voor uw zieke werknemer?
 3. Komt uw werknemer de re-integratieverplichtingen na?
 4. Komt u als werkgever uw re-integratieverplichtingen na?
 5. Bij frequent ziekteverzuim: is het aannemelijk dat uw werknemer binnen 26 weken herstelt en is aanpassing van het werk of herplaatsing in een andere passende functie mogelijk? Bij een ontslagaanvraag wegens frequent ziekteverzuim is een deskundigenoordeel vereist.

In de aanvraag moet u aangeven op welke van de bovenstaande vijf vragen u een antwoord wilt. U kunt slechts één vraag kiezen.

Tip: Vraagt u een deskundigenoordeel over uw eigen re-integratieverplichtingen (vraag 4) aan? Doe dit dan tijdig, zodat u het re-integratietraject zo nodig nog kunt bijsturen!

Let op: In sommige situaties zal het UWV geen deskundigenoordeel geven. Zo zal het UWV de geschiktheid van uw werknemer voor het eigen werk (vraag 1) alleen beoordelen als u en uw werknemer hierover van mening verschillen. Ook zal een deskundigenoordeel worden afgewezen als uw werknemer niet meewerkt aan een onderzoek naar de geschiktheid voor het eigen werk.

Gevolgen van het deskundigenoordeel

Het deskundigenoordeel wordt gegeven door een onafhankelijke verzekeringsarts of arbeidsdeskundige van het UWV. Dit oordeel is niet bindend. U en uw werknemer zijn dus niet verplicht om het deskundigenoordeel op te volgen. Het UWV zal het deskundigenoordeel overigens wel bij de beoordeling van het re-integratieverslag betrekken! Aan het niet opvolgen van het deskundigenoordeel kunnen dus wel consequenties zitten.

Als u en uw werknemer na het oordeel van het UWV van mening blijven verschillen, dan kunt u naar de rechter stappen. Ook de rechter zal het deskundigenoordeel in zijn uitspraak betrekken. Vaak volgt de rechter het deskundigenoordeel, maar dit is niet altijd het geval.

Second opinion

Een deskundigenoordeel moet worden onderscheiden van een second opinion door een andere bedrijfsarts, die alleen door uw werknemer kan worden aangevraagd.

Meer informatie

Heeft u een zieke werknemer en zoekt u daarover juridisch advies? Wilt u meer weten over het deskundigenoordeel? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Stappenplan bij ziekte werknemer

  23 januari 2020

  Uw werknemer meldt zich ziek. Wat moet u nu doen om een loonsanctie te voorkomen? Wij geven u een handig stappenplan.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Uw verplichtingen ten opzichte van zieke werknemers op een rij!

  20 april 2017

  Wat zijn uw verplichtingen als werkgever wanneer een van uw werknemers langdurig ziek is?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Drie grote ergernissen bij ziekte van werknemers

  31 juli 2019

  Tot wel drie jaar loon doorbetalen bij ziekte, de UWV-arts die de bedrijfsarts overrulet en korting op je WIA-uitkering als je gaat werken. Drie grote ergernissen als werknemers ziek zijn die het kabinet wil aanpakken. Wat zijn de plannen?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder