Ruimtelijke ordening: afwijken van het bestemmingsplan

Publicatiedatum 20 juni 2016
Het is verboden om, zonder omgevingsvergunning, in strijd met het bestemmingsplan gronden of gebouwen te gebruiken. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat u alsnog uw plan kunt realiseren?

bestemmingsplan.b35a1d

Het bestemmingsplan wijst aan grond een bepaalde bestemming toe. Ook stelt het regels omtrent het gebruik van en de bebouwing op die grond. Wanneer u wilt (ver)bouwen of een perceel wilt kopen voor bepaald gebruik, zal dit niet altijd passen binnen het geldende bestemmingsplan. Het is verboden om, zonder omgevingsvergunning, in strijd met het bestemmingsplan gronden of gebouwen te gebruiken. Hoe kunt u er dan voor zorgen dat u alsnog uw plan kunt realiseren?

Er zijn een aantal mogelijkheden om af te wijken van het bestemmingsplan, namelijk:

 • Binnenplanse afwijking
 • Kruimelgevallen
 • Tijdelijke afwijking
 • Afwijken van het bestemmingsplan

Om te kunnen afwijken van het bestemmingsplan met een van deze mogelijkheden, moet u een omgevingsvergunning aanvragen.

Binnenplanse afwijking

In het bestemmingsplan kan een mogelijkheid opgenomen worden om af te wijken van het plan. Hierbij gaat het om een kleine afwijking. Zo kan het bestemmingsplan bijvoorbeeld vermelden dat een bouwwerk met vergunning tien procent hoger mag worden dan de in het plan opgenomen maximale bouwhoogte.

Kruimelgevallen

Gevallen die staan opgenomen in de zogenaamde ‘kruimellijst’ kunnen in aanmerking komen voor afwijking van het bestemmingsplan. In de kruimellijst staan uitzonderingsgevallen genoemd. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van een recreatiewoning als woning, mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Tijdelijke afwijking

Voor bouwplannen die tijdelijk zijn, kunt u tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Aan de verleende omgevingsvergunning wordt dan een termijn gesteld. Om tijdelijk te mogen afwijken, moet het aannemelijk zijn dat de activiteiten kunnen worden beëindigd aan het einde van de gestelde termijn zonder dat dit onomkeerbare gevolgen met zich meebrengt. Ook voor gevallen die zijn opgenomen in de kruimellijst, kan een tijdelijke bevoegdheid tot afwijking van het plan worden verleend.

Afwijken van het bestemmingsplan

Wanneer uw plan niet valt binnen de bovengenoemde opties, kunt u ook nog een omgevingsvergunning aanvragen voor het afwijken van het bestemmingsplan of een nieuw bestemmingsplan opstellen. Bij het aanvragen van een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan dient u aan te tonen dat uw plan niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Het plan moet passen binnen de kaders die zijn gesteld in Rijks-, Provinciaal en Gemeentelijk ruimtelijk beleid.

Wilt u meer informatie over het afwijken van het bestemmingsplan of heeft u andere vragen met betrekking tot ruimtelijke ordening? Russell Advocaten helpt u graag!

  Deel op social media

  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Wat moet u doen als de huurder failliet gaat?

  25 november 2020

  Het valt nu nog mee met de faillissementen als gevolg van de coronacrisis. Veel winkels houden dankzij de overheidssteun nog het hoofd boven water. De kans is echter groot dat ze na het wegvallen daarvan toch nog zullen omvallen. Zeker als de tweede golf gevolgd wordt door een derde. Waar moet u als verhuurder op letten als de huurder failliet gaat?

  lees verder
  • Vastgoed en huur

  Huur/Verhuur: Gebrek aan het gehuurde: wie is verantwoordelijk?

  26 oktober 2020

  Wat kan een huurder van een pand doen, als zijn huurgenot wordt aangetast door gebreken aan het gehuurde? Moet hij dat zelf oplossen of moet de verhuurder dat doen?

  lees verder