Ruimtelijke ordening: Bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning: hoe werkt dat?

Publicatiedatum 22 augustus 2016
Uw buurman krijgt een omgevingsvergunning, maar u krijgt daardoor meer overlast. Wat kunt u tegen de verleende vergunning doen?

bestemmingsplan.b35a1d

Het kan voorkomen dat iemand een omgevingsvergunning krijgt waar u het niet mee eens bent. Een in uw directe omgeving afgegeven vergunning kan namelijk ook invloed hebben op uw situatie. Zo kan het café naast uw bedrijfspand toestemming krijgen voor het aanleggen van een terras, waardoor u (extra) overlast hebt, of kunnen uw buren een vergunning krijgen voor een uitbouw, waardoor uw tuin minder zon krijgt. Wat kunt u hiertegen doen?

Procedure na aanvraag omgevingsvergunning

Wanneer een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, wordt deze aanvraag beoordeeld door het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente. Het college kan de vergunning verstrekken of weigeren. Dit besluit wordt gepubliceerd op de website van de gemeente. Bij eenvoudige aanvragen volgt het besluit binnen acht weken. Bij complexere aanvragen – bijvoorbeeld waarbij wordt afgeweken van het bestemmingsplan – dient binnen een termijn van 26 weken een besluit te worden genomen. In dit artikel gaan wij slechts in op de eenvoudige aanvragen. Voor complexe aanvragen geldt een andere procedure.

Bezwaar maken

Tegen het besluit om een omgevingsvergunning te verlenen kunt u bezwaar maken door een bezwaarschrift in te dienen bij de instantie die het besluit heeft genomen. Daarvoor moet u ‘belanghebbende’ zijn, dat wil zeggen: het besluit moet gevolgen hebben voor uw directe omgeving. In het bezwaarschrift geeft u aan waarom u het niet eens bent met het besluit. Let op: u moet snel zijn, namelijk binnen zes weken nadat de vergunning is verleend. Bent u te laat, dan kunt u ook niet in beroep bij de rechter, tenzij er bijzondere omstandigheden zijn!

Procedure tijdens/na bezwaar

Het bestuursorgaan dat de omgevingsvergunning heeft verleend en waarbij u bezwaar hebt gemaakt, beoordeelt ook het bezwaarschrift. Het houdt een hoorzitting waarin u het bezwaarschrift kunt toelichten. Uiteindelijk zal het orgaan besluiten de verleende vergunning te handhaven, in te trekken of aan te passen. De beslistermijn op het bezwaar bedraagt in beginsel zes weken na ontvangst van het bezwaarschrift, maar die termijn kan worden verlengd. Tijdens de bezwaarprocedure mag de activiteit waarvoor de vergunning is verleend al worden uitgevoerd. Als dat het kappen van een boom betreft, adviseren wij om tijdens het bezwaar aan de rechter te vragen om de werking van de vergunning te schorsen. De vergunninghouder mag de boom dan niet kappen. Wordt uw bezwaar afgewezen en de verleende vergunning dus gehandhaafd? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan bij de rechtbank.

Meer informatie

Heeft u hulp nodig bij het opstellen van een bezwaarschrift? Wilt u weten of u kunt worden aangemerkt als belanghebbende? Of heeft u andere vragen met betrekking tot ruimtelijke ordening? Neem dan contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!

  Deel op social media

  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Berekening huurprijsverlaging wegens lockdown

  16 september 2021

  Hoe berekent de rechter een lagere huurprijs vanwege de lockdown? Telt online omzet mee? Maakt het wat uit of sprake is van een grote of kleine huurder of verhuurder?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Wat moet u doen als de huurder failliet gaat?

  25 november 2020

  Het valt nu nog mee met de faillissementen als gevolg van de coronacrisis. Veel winkels houden dankzij de overheidssteun nog het hoofd boven water. De kans is echter groot dat ze na het wegvallen daarvan toch nog zullen omvallen. Zeker als de tweede golf gevolgd wordt door een derde. Waar moet u als verhuurder op letten als de huurder failliet gaat?

  lees verder
  • Vastgoed en huur

  Huur/Verhuur: Gebrek aan het gehuurde: wie is verantwoordelijk?

  26 oktober 2020

  Wat kan een huurder van een pand doen, als zijn huurgenot wordt aangetast door gebreken aan het gehuurde? Moet hij dat zelf oplossen of moet de verhuurder dat doen?

  lees verder