Belastingdienst pakt opdrachtgevers schijnzelfstandige zzp’ers aan

Publicatiedatum 2 januari 2020
De handhaving van de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot in ieder geval januari 2021. Dat betekent dat de Belastingdienst tot die tijd geen boetes of naheffingen zal opleggen aan zzp’ers of opdrachtgevers. Uitzondering zijn de gevallen waarin bewust of opzettelijk een situatie van schijnzelfstandigheid wordt gecreëerd of in stand wordt gehouden. In dat geval kan de Belastingdienst wel een boete of naheffing opleggen.

deregulering - social media

De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) is uitgesteld tot in ieder geval januari 2021. De wet was te onduidelijk over het verschil tussen werknemer en opdrachtnemer. De Belastingdienst zal tot die tijd geen boetes of naheffingen opleggen aan zzp’ers of opdrachtgevers. De Belastingdienst zal dit wel doen bij bewuste of opzettelijke situaties van schijnzelfstandigheid, blijkt uit een recent rapport.

Ons advies

 • Behandel zzp’ers ook echt als zzp’ers en dus niet als werknemers.
 • Houd er rekening mee dat de Belastingdienst bij schijnzelfstandigheid boetes kan opleggen.
 • Laat contracten met zzp’ers beoordelen op het risico van schijnzelfstandigheid.

Wanneer legt de Belastingdienst boetes op?

De Belastingdienst legt een boete op als er tussen opdrachtgever en zzp’er feitelijk sprake is van een arbeidsrelatie. Dan worden er ten onrechte geen loonheffingen betaald. De Belastingdienst focust hierbij op schijnzelfstandigheid.

Schijnzelfstandigen zijn ingehuurde zelfstandigen die feitelijk in dienst zijn bij de opdrachtgever. Hoewel zij dus hetzelfde werk doen als werknemers in loondienst, genieten zij geen ontslagbescherming en bouwen geen pensioen op. Doordat de opdrachtgever geen loonheffingen betaalt, benadeelt deze de Belastingdienst. Ook behaalt hij een oneerlijk voordeel tegenover de concurrentie.

Wanneer is een zzp’er toch werknemer?

Een gezagsverhouding is kenmerkend voor het bestaan van een  arbeidsrelatie. In de Richtlijn Beoordeling gezagsverhouding uit het Handboek Loonheffingen van de Belastingdienst staan daarom aanwijzingen voor het bestaan hiervan.

Bij de beoordeling of sprake is van een gezagsverhouding kijkt de Belastingdienst in ieder geval naar de volgende 4 aspecten:

1. Leiding en toezicht

Welke invloed heeft de werkgever op de manier waarop de werkende de werkzaamheden uitvoert? Zijn er alleen afspraken gemaakt over het resultaat dat bereikt moet worden of ook over de wijze waarop? Ontbreken concrete afspraken over het begin- en eindpunt en loopt de overeenkomst voor langere tijd door? Zo ja, dan is dat een aanwijzing dat sprake is van een gezagsverhouding.

2. Vergelijkbaarheid met personeel

In hoeverre is de verhouding met de opdrachtgever vergelijkbaar met personen die in dienst zijn bij de opdrachtgever? Worden er bijvoorbeeld functioneringsgesprekken gehouden of moeten verplicht bijscholingscursussen worden gevolgd?

3. Werktijden, materialen, hulpmiddelen en gereedschappen

Mag de werknemer zelf bepalen wanneer deze zijn werkzaamheden verricht en mag hij in zijn eigen auto rijden? Mag hij eigen gereedschap meenemen of moet hij materialen van de opdrachtgever gebruiken?

4. Wijze waarop een werkende naar buiten treedt

Is de werkende voor anderen herkenbaar als zelfstandige of is hij kenbaar als onderdeel van de organisatie waarvoor hij werkt? Moet hij bijvoorbeeld werkkleding dragen met daarop het bedrijfslogo van de werkgever?

De Belastingdienst kan daarnaast naar meer aspecten kijken. Aanwijzingen voor het ontbreken van een gezagsverhouding zijn bijvoorbeeld de mogelijkheid zich te laten vervangen of het hebben van een KvK-nummer. Aanwijzingen voor het bestaan van een gezagsverhouding zijn het ontvangen van een vast loon en doorbetaald krijgen bij ziekte en vakantie.

Meer informatie?

Heeft u vragen over het inschakelen van zzp’ers? Wilt u meer informatie over de wet DBA? Neem dan contact op met ons:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Hoe staat het ervoor met de Wet DBA: een update

  9 september 2021

  Het kabinet doet een nieuw voorstel om meer duidelijkheid te geven over wie werknemer en wie zelfstandige is. Wat houdt deze Wet minimumbeloning zelfstandigen en zelfstandigenverklaring in?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: Wat betekent het uitstel van de handhaving van de Wet DBA voor opdrachtgevers en zzp’ers?

  4 oktober 2021

  De handhaving van de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties blijft uitgesteld tot er een nieuw kabinet komt. Wat betekent dit voor u als opdrachtgever of zzp’er?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Equality in the workplace: Taking care of female employees

  21 oktober 2021

  Werkgevers moeten hun personeel gelijk behandelen. Om die gelijke behandeling op de werkplek te realiseren moeten zij echter wel rekening houden met genderverschillen. Waar moeten werkgevers op letten als zij voor een bedrijfscultuur willen zorgen waarbij iedereen zich prettig voelt? Wat zijn de rechten van zwangere werkneemsters en van personeelsleden met kinderen? Onze advocaten Priscilla de Leede en Eileen Pluijm beantwoorden deze vragen in hun bijdrage aan Lady Justice, het magazine van de Women Lawyers Section van Primerus.

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ondernemingsraad: Coronamaatregelen en verplichte vaccinaties

  11 oktober 2021

  Welke rechten heeft de OR ten aanzien van de coronamaatregelen binnen de onderneming? En welke rol speelt de OR als het gaat om de (on)mogelijkheid van verplichte vaccinatie tegen het coronavirus?

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Uberchauffeur is werknemer, geen zelfstandige

  13 september 2021

  Volgens de Rechtbank Amsterdam zijn Uber-chauffeurs werknemers. Zij vallen daarom onder de CAO-taxivervoer met alle daaraan verbonden rechten en plichten. Hoe is de rechtbank tot dit oordeel gekomen? En wat betekent dit voor andere vormen van platformwerk?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  11 augustus 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder