Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Personeel: In drie dagen van kosteloos ontslag naar vaste baan met transitievergoeding

Publicatiedatum 5 april 2017
Voor welke periode een arbeidsovereenkomst wordt aangegaan, is van groot belang voor de rechten en verplichtingen van zowel de werkgever als de werknemer. Dit geldt vooral wanneer een dienstverband van in totaal drie jaren in zicht komt.

ontslag

Duur van het dienstverband

Binnen een paar dagen kan er veel veranderen in de rechten en verplichtingen bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst. Deze veranderingen zullen worden besproken aan de hand van het volgende voorbeeld:

Een werkgever en werknemer zijn een arbeidsovereenkomst voor een jaar aangegaan. De arbeidsrelatie bevalt goed en werkgever en werknemer besluiten het dienstverband voort te zetten. Waar moet de werkgever zich van bewust zijn bij het bepalen van de duur van de tweede arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd?

Drie jaar of minder

Wordt de tweede arbeidsovereenkomst voor korter dan twee jaar aangegaan, dan eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch wanneer deze periode verstreken is. De werkgever moet een transitievergoeding aan de werknemer betalen wanneer deze tweede arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever niet wordt voortgezet. De werkgever moet bovendien voldoen aan de aanzegplicht.

Drie jaar plus één dag

Bedraagt de periode van de tweede arbeidsovereenkomst meer dan twee jaar, dan is de ketenregeling van toepassing. De arbeidsovereenkomsten overschrijden dan in totaal namelijk de periode van 36 maanden, wat met zich meebrengt dat de tweede arbeidsovereenkomst geldt als een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dit heeft grote gevolgen voor de beëindigingsmogelijkheden van de werkgever. Een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan immers alleen beëindigd worden met goedvinden van de werknemer, waar deze doorgaans alleen bij dreigend ontslag op staande voet of bij een hoge vergoeding mee akkoord zal gaan. Gaat de werknemer niet akkoord, dan is de werkgever afhankelijk van toestemming van het UWV of ontbinding door de kantonrechter. In de laatste twee gevallen is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd bij beëindiging van het dienstverband.

Advies

Bij een beëindiging van een arbeidsovereenkomst kan de situatie binnen een paar dagen dus compleet veranderd kan zijn. Wees daarom goed bewust van de gevolgen die de keuze voor een specifieke duur van een arbeidsovereenkomst heeft.

Contact

Wilt u meer weten over de rechten en verplichtingen van werkgevers en werknemers afhankelijk van de duur van de arbeidsovereenkomst? Of wilt u advies bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Arbeidsrecht en ontslag

  Personeel: aanscherping ketenregeling

  29 januari 2015

  De komende periode zal er veel veranderen in het arbeidsrecht. Russell Advocaten zal u door middel van een reeks nieuwsflitsen hierover informeren. Deze keer: de aanscherping van de ketenregeling.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag zieke statutair bestuurder

  17 juni 2021

  Een zieke werknemer mag niet worden ontslagen. Een werknemer die weet dat ontslag dreigt, kan echter niet daaraan ontkomen door zich ziek te melden. Maar wanneer weet de werknemer dat dit het geval is? Die vraag stond centraal bij de rechtszaak over het ontslag van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Let op met de werkgeversverklaring!

  14 juni 2021

  Voor het sluiten van een hypotheek of een huurcontract vragen de bank of de verhuurder vaak om een werkgeversverklaring. Zo’n verklaring kan onbedoelde gevolgen hebben voor de werkgever. Waarop moet u letten?

  lees verder
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021

  2 juni 2021

  De hoogte van het wettelijk minimumloon verandert per 1 juli 2021. Wat zijn de nieuwe bedragen?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Ontslag en vervaltermijnen

  8 april 2021

  Vervaltermijnen in het arbeidsrecht zijn strikt. Wie te laat is, kan niets meer doen tegen zijn ontslag en verspeelt het recht op vergoeding. Wat zijn de termijnen waar u op moet letten?

  lees verder