Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Omzetting van de rechtspersoon

Publicatiedatum 30 maart 2018
Voor omzetting van een rechtspersoon zijn nodig een besluit tot omzetting, een statutenwijziging en een notariële akte tot omzetting. Vervolgens dienen de wijzigingen in het handelsregister te worden ingeschreven. Voor de omzetting van een stichting of vereniging in een vennootschap en omgekeerd gelden aanvullende eisen.

corporate governance

Waarom een rechtspersoon omzetten?

Omzetting van een rechtspersoon kan helpen de volgende zaken te realiseren:

 • beperking van aansprakelijkheid;
 • wijziging van de interne organisatie van een rechtspersoon;
 • aantrekken van (extra) kapitaal;
 • ontplooiing van commerciële activiteiten;
 • fusie en splitsing (fusie en splitsing zijn alleen mogelijk tussen partijen met dezelfde rechtsvorm);
 • vergroting van de invloed van de “gebruikers” van een stichting.

De standaard vereiste handelingen

De Nederlandse wet maakt het mogelijk dat een rechtspersoon wordt omgezet in een andere rechtsvorm. De volgende handelingen zijn vereist bij elke omzetting:

 1. Besluit tot omzetting. Het besluit moet worden genomen met een meerderheid van 9/10 van de uitgebrachte stemmen, tenzij de statuten een zwaardere meerderheid eisen. Deze meerderheidseis geldt niet bij een besluit tot omzetting van een stichting, of bij een omzetting van een NV naar een BV en omgekeerd. Voor dit besluit gelden dezelfde vereisten als voor een statutenwijziging.
 2. Besluit tot het wijzigen van de statuten. Hoe dit besluit moet worden genomen en aan welke eisen dit besluit moet voldoen volgt uit de wet en de bestaande statuten. Bij de stichting kan het bestuur besluiten tot een statutenwijziging, bij de vereniging de algemene ledenvergadering en bij de NV en BV de algemene vergadering van aandeelhouders.
 3. Opstellen van een akte van omzetting. Deze moet vervolgens worden vastgelegd door een notaris. In deze akte moet de statutenwijziging opgenomen zijn.
 4. Inschrijven van de rechtspersoon in zijn nieuwe vorm in het handelsregister. Niet-inschrijving kan leiden tot de persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders.

Aanvullende regels omzetting

Voor de omzetting van een NV of BV in een vereniging, coöperatie, onderlinge waarborgmaatschappij of stichting gelden extra regels. Een daarvan is dat een aandeelhouder van de NV of BV deelnemer wordt van de nieuwe rechtspersoon, tenzij deze aandeelhouder niet instemt met de omzetting. De niet instemmende aandeelhouder kan dan schadeloosstelling vragen voor het verlies van diens aandelen.

Bij omzetting van een vereniging, coöperatie of onderlinge waarborgmaatschappij in een NV of BV geldt juist dat ieder lid aandeelhouder wordt, tenzij deze het lidmaatschap heeft beëindigd voordat de omzetting in gang is gezet. Een lid heeft een maand de tijd om het lidmaatschap te beëindigen nadat het voornemen tot omzetting is bekendgemaakt.

Rechterlijke machtiging

Soms is er een rechterlijke machtiging vereist. Dit is het geval bij omzettingen van en in een stichting. Ook indien een NV of een BV wordt omgezet in een vereniging is er een rechterlijke machtiging vereist. Deze machtiging kan onder andere geweigerd worden indien onvoldoende rekening is gehouden met de belangen van de aandeelhouders die niet hebben ingestemd met de omzetting.

Omzetting stichting

Bij omzettingen van stichtingen naar andere rechtsvormen dient er verder rekening te worden gehouden met de oorspronkelijke doelomschrijving van de stichting. Die bepaalt immers hoe het vermogen besteed mag worden. Echter, vaak zal de bestuurder het vermogen na omzetting anders willen besteden dan oorspronkelijk was beoogd. Om dat te kunnen bewerkstelligen moet de bestuurder een bepaling in de statuten van de nieuwe rechtspersoon opnemen, die dit toestaat. Hierin moet uitdrukkelijk staan dat het slechts met toestemming van de rechter is toegestaan om het vermogen te besteden aan een ander doel dan het doel dat de stichting voor de omzetting had. Met deze bepaling wordt de regeling die geldt voor de wijziging van het doel van een stichting ook van toepassing op de nieuwe rechtspersoon.

Meer informatie

Wilt u een rechtspersoon omzetten of aanpassen en wilt u hierover geadviseerd worden? Of heeft u andere vragen over de inrichting en het bestuur van uw onderneming? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Ondernemingsrecht

  Goed bestuur: De raadgevende stem van bestuurders en commissarissen

  28 juni 2021

  Bestuurders en commissarissen hebben een raadgevende stem in de algemene vergadering van aandeelhouders. Vanaf 1 juli 2021 geldt dit ook voor de bestuurders en commissarissen van verenigingen, stichtingen en coöperaties. Wat zijn de gevolgen wanneer er besluiten worden genomen zonder dat zij advies hebben kunnen geven?

  lees verder
  • Ondernemingsraad
  • Ondernemingsrecht

  Wet bestuur en toezicht rechtspersonen: wat verandert er?

  23 juni 2021

  Op 10 november 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel bestuur en toezicht rechtspersonen aangenomen. Dit heeft gevolgen voor alle verenigingen en stichtingen, maar vooral voor non-profitorganisaties. Bent u als bestuurder van een sportvereniging nu eerder aansprakelijk? Moet u aan extra eisen voldoen als u in de raad van toezicht van een school zit?

  lees verder
  • Expats
  • Arbeidsrecht en ontslag

  The Netherlands: Gateway to Europe

  3 mei 2021

  The Netherlands likes to present itself as “the gateway to Europe.” And not without reason: excellent travel connections (Schiphol Amsterdam Airport and Rotterdam Seaport) and a highly educated population speaking several languages.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Moet u uw statuten wijzigen vanwege de nieuwe Wet bestuur en toezicht rechtspersonen?

  15 april 2021

  Op 1 juli 2021 treedt de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (Wbtr) in werking. Wat betekent dit voor de statuten van uw vereniging, stichting of coöperatie?

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  250 dagen bedenktijd voor beursvennootschappen

  30 maart 2021

  Besturen van beursgenoteerde vennootschappen krijgen een nieuw middel om de vennootschap te beschermen tegen ongewenst aandeelhoudersactivisme of een dreigende (vijandelijke) overname. Zij krijgen de mogelijkheid tot het inroepen van een bedenktijd van maximaal 250 dagen. Wat houdt deze bedenktijd precies in?

  lees verder
  • Kunst
  • Ondernemingsrecht

  Mr. Paul W.L. Russell in rechtencircuit.nl: “Zoek datgene wat bij je past”

  25 februari 2021

  Mr. Paul W.L. Russell heeft een interview gegeven aan rechtencircuit.nl over zijn ervaringen als advocaat. Waar moet een procesadvocaat op letten? Hoe zorg je als jurist dat je werk interessant en relevant blijft?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder