Reinier Russell

managing partner

Reinier adviseert nationale en internationale bedrijven

reinier.russell@russell.nl
+31 20 301 55 55

NV oprichten in 5 stappen

Publicatiedatum 11 juli 2017

Wilt u een naamloze vennootschap (NV) starten? Dit stappenplan vertelt u in 5 stappen hoe u dit doet!

startingabusiness

Stap 1: Checken beschikbaarheid handelsnaam

Voordat u uw NV start, is het aan te raden om uit te zoeken of de handelsnaam die u heeft uitgekozen voor uw bedrijf niet al in gebruik is door een ander bedrijf. Een eerdere registratie van dezelfde of een vergelijkbare handelsnaam kan door intellectuele eigendomsrechten namelijk problemen opleveren.

Stap 2: Opmaken en bekrachtigen oprichtingsakte

De eerste stap in de oprichtingsprocedure is het opmaken van een notariële oprichtingsakte. Dit doet een notaris. De oprichtingsakte bevat de statuten. De statuten zijn de grondregels van de NV, waarin de onderlinge verhoudingen binnen de onderneming worden vastgelegd.

Over de inhoud van de statuten moet u goed nadenken. Daarom is het handig om u te laten adviseren door een advocaat. Wij adviseren u uiteraard graag. De oprichtingsakte moet worden ondertekend door de oprichter(s) – of door een gevolmachtigde uit hun naam – en door de notaris.

Stap 3: Storten minimum startkapitaal

Om een NV te kunnen oprichten, moet er tenminste EUR 45.000 in de onderneming worden gestort.

Stap 4: Registreren NV

Nadat de oprichtingsakte is ondertekend en het minimum startkapitaal in de NV is gestort, moet de NV worden ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK). Vóór deze registratie kan de NV al wel zelfstandig deelnemen aan het handelsverkeer. Personen die handelen namens de NV in oprichting, meestal de bestuurders, zijn echter in beginsel persoonlijk aansprakelijk voor de nakoming van de overeenkomsten gesloten door de NV in oprichting. Na de registratie is de NV aansprakelijk.

Stap 5: Sluiten aandeelhoudersovereenkomst

Richt u de NV op met één of meer andere aandeelhouders? Dan is het aan te raden om onderlinge afspraken te maken en deze vast te leggen in een aandeelhoudersovereenkomst.

Tip bij alle stappen: Inschakelen advocaat

Het is van belang dat de NV in één keer goed wordt ingericht bij de oprichting. Een goede start is het halve werk, zeker bij het tot een succes laten zijn van een nieuwe onderneming. Raadpleeg daarom nog vóór stap 1 een advocaat die u hierbij kan helpen. Russell Advocaten helpt u hier graag bij! Ook voor hulp bij of advies over het oprichten van een BV kunt u bij ons terecht. Neem contact met ons op:

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  Welke rechtsvorm past bij uw onderneming?

  Wilt u een onderneming starten, maar weet u niet in welke rechtsvorm de onderneming moet worden gegoten? Bekijk dan ons handige overzicht om de verschillende rechtsvormen te vergelijken.

  Lees meer

  BV oprichten in 5 stappen

  Wilt u een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BV) starten? Wij vertellen u stap voor stap hoe u dit doet!

  Lees meer

  ESG-rapportage verplicht voor beursgenoteerde bedrijven

  Ruim een kwart van de bedrijven is nog niet klaar voor de ESG-rapportage, de duurzaamheidsverslaggeving die vanaf 2025 verplicht is. Aan welke regels moeten ondernemingen gaan voldoen? En welke eisen gelden nu al?

  Lees meer

  1 januari 2024: Volledig digitaal oprichten bedrijf wordt mogelijk

  Het wordt nog makkelijker om in Nederland een bedrijf te starten. Vanaf 1 januari 2024 kan het oprichten van een bv geheel online. Wat verandert er?

  Lees meer

  Wat betekent de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) voor schuldeisers?

  De WHOA maakt het makkelijker voor een bedrijf dat failliet dreigt te gaan om een faillissement te voorkomen. Dat kan door een bindend akkoord met alle schuldeisers, ook als zij niet allemaal met het akkoord instemmen. Welke rechten hebben schuldeisers in de WHOA-procedure?

  Lees meer

  Statutair bestuurder of titulair bestuurder?

  Functiebenamingen als algemeen directeur, CEO, bestuurder en gevolmachtigde directeur komen veel voor. Juridisch gezien zijn er maar twee functies te onderscheiden. Wat zijn de verschillen en wie mag wat? En wat zijn de gevolgen bij ontslag van een bestuurder?

  Lees meer