Priscilla de Leede

advocaat

Priscilla adviseert werkgevers en OR-leden over ontslag en medezeggenschap

priscilla.deleede@russell.nl
+31 20 301 55 55

Jan Dop

partner

Jan is advocaat arbeidsrecht en ondernemingsrecht

jan.dop@russell.nl
+31 20 301 55 55

Meedenken en meepraten: het initiatiefrecht van de ondernemingsraad

Publicatiedatum 14 maart 2023

De besluitvorming binnen een onderneming kan op verschillende manieren door de ondernemingsraad worden beïnvloed. De bekende weg is door middel van het advies- en/of instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Maar hoe kan de ondernemingsraad middels zijn initiatiefrecht de besluitvorming beïnvloeden?

works-councils - social media

Advies- en instemmingsrecht

Om het advies- en instemmingsrecht uit te kunnen oefenen, dient de ondernemingsraad een aanvraag daartoe van de ondernemer te ontvangen. Er zijn echter aangelegenheden van de onderneming waarover de ondernemingsraad geen advies- en/of instemmingsrecht toekomt. Een manier om dan toch de besluitvorming te kunnen beïnvloeden, is door middel van het initiatiefrecht (artikel 23 Wet op de ondernemingsraden, hierna: “WOR”).

Initiatiefrecht (artikel 23 WOR)

Een recht dat vaak wordt vergeten, is het initiatiefrecht van de ondernemingsraad. Het initiatiefrecht ziet op alle aangelegenheden die de onderneming en haar medewerkers betreffen. Ook onderwerpen waarover de ondernemingsraad geen advies- of instemmingsrecht toekomt, kunnen onder het initiatiefrecht vallen. Zo kan een initiatiefvoorstel onder andere zien op sociaal beleid, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden, milieumaatregelen of antidiscriminatiebeleid.

Door middel van het initiatiefrecht kan de ondernemingsraad vroegtijdig op eigen initiatief meepraten over te nemen besluiten, standpunten kenbaar maken of zelfs eigen voorstellen aandragen. Daarmee wordt het mogelijk mee te praten over onderwerpen die voor de ondernemingsraad belangrijk zijn. Initiatiefvoorstellen kunnen zowel in als buiten een overlegvergadering worden gedaan:

 • In een overlegvergadering (minimaal eenmaal per jaar) kunnen voorstellen mondeling worden gedaan, waarna overleg met de ondernemer volgt en de ondernemer een standpunt moet innemen;
 • Buiten de overlegvergadering dient een voorstel schriftelijk en voorzien van een toelichting aan de ondernemer te worden voorgelegd. Het voorstel dient ten minste eenmaal te worden besproken in een overlegvergadering. Een overlegvergadering dient plaats te vinden binnen twee weken nadat daarom door een der partijen is verzocht. Na het overleg dient de ondernemer zo spoedig mogelijk schriftelijk en beargumenteerd aan de ondernemingsraad mee te delen of, en in hoeverre, hij overeenkomstig het voorstel zal besluiten. Deze procedure voor initiatiefvoorstellen buiten vergadering is vastgelegd in de WOR en is zodoende met waarborgen omkleed.

En dan?

Indien de ondernemer niet serieus ingaat op een initiatiefvoorstel van de ondernemingsraad, dan kan de ondernemingsraad zich tot de kantonrechter wenden (artikel 36 lid 2 WOR). De kantonrechter kan dan aan de ondernemer bevelen dit wel te doen. Als de ondernemer niet overeenkomstig het initiatiefvoorstel besluit, dan staat daartegen geen beroep in de zin van artikel 26 WOR open.

Conclusie

Doordat de ondernemer op de hoogte is van de standpunten van de ondernemingsraad, kan hij hiermee rekening houden tijdens het besluitvormingsproces. Op die manier kan het initiatiefrecht bijdragen aan een grotere mate van beïnvloeding van de besluitvorming door de ondernemingsraad. Ook kan het initiatiefrecht bijdragen aan een constructieve samenwerking tussen de ondernemingsraad en de ondernemer, doordat overleg plaatsvindt en standpunten kenbaar worden gemaakt. Kortom, hoewel het initiatiefrecht vaak wordt vergeten, is het een nuttig instrument waar de ondernemingsraad (vaker) gebruik van zou moeten maken.

Advocaat ondernemingsraad

Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan gerust contact met ons op

  Bovenstaande gegevens verwerken wij met uw toestemming, u kunt uw toestemming altijd weer intrekken. Lees ook onze privacyverklaring.

  Gerelateerde publicaties

  BVm: de maatschappelijke bv

  Er zijn ondernemingen die een maatschappelijk doel dienen en niet op het maken van winst gericht zijn. De huidige rechtspersonen zoals de BV, de stichting en de vereniging zijn niet optimaal geschikt voor deze maatschappelijke ondernemingen. Daarom werkt de regering aan een nieuwe rechtsvorm: de BVm. Hoe gaat deze eruit zien?

  Lees meer

  Nieuwe Corporate Governance Code

  De nieuwe Corporate Governance Code is sinds 1 januari 2023 van kracht. De wijzigingen betreffen vooral het ethische en maatschappelijke kader waarbinnen beursgenoteerde bedrijven moeten opereren. Wat zijn de nieuwe normen voor goed ondernemerschap?

  Lees meer

  Juridische Top 2022

  Wat was het belangrijkste en meest interessante juridische nieuws van 2022? Bekijk onze top 10 van berichten uit 2022.

  Lees meer

  UBO-register moet privacy UBO beter beschermen

  Het UBO-register is niet langer voor iedereen toegankelijk. Wat betekent dit voor de privacy van UBO’s? En welke gevolgen heeft dit voor bedrijven die verplicht onderzoek moeten naar de UBO van hun zakenpartners?

  Lees meer

  De ondernemingsraad in gesprek met de ondernemer

  De ondernemer en de ondernemingsraad moeten tenminste twee maal per jaar met elkaar overleggen. Hoe kan de ondernemingsraad zorgen voor een effectief overleg?

  Lees meer

  Thuiswerkende werknemers: 6 aandachtspunten voor werkgevers

  Voor veel werknemers is hun woning een tweede werkplek geworden, terwijl sommige werknemers zelfs alleen nog maar vanuit huis werken. Waar moet u als werkgever op letten als u uw werknemers ook de mogelijkheid wilt bieden om (deels) vanuit huis te werken? Wij zetten zes aandachtspunten op een rijtje.

  Lees meer