Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Ingebrekestelling nodig voor intreden verzuim?

Publicatiedatum 5 juli 2018
U kunt pas een juridische vordering tegen een wederpartij indienen als deze in verzuim is. Daarvoor is nodig dat zij eerst in gebreke worden gesteld, dat wil zeggen schriftelijk aangemaand om te betalen of de overeenkomst uit te voeren. Indien echter al duidelijk is dat de wederpartij niet kan nakomen óf uit haar houding blijkt dat een aanmaning nutteloos zou zijn, is een schriftelijke mededeling voldoende voor de ingebrekestelling. De vordering kan dan worden ingediend zonder schriftelijke aanmaning.

termijn

Indien uw wederpartij haar verplichtingen niet nakomt, kunt u verschillende vorderingen instellen. Zo kunt u de overeenkomst ontbinden of nakoming en/of schadevergoeding vorderen. Voor u een van deze vorderingen instelt, moet de wederpartij wel officieel in verzuim zijn. Wanneer is dat het geval?

Ingebrekestelling

In principe kan de wederpartij pas in verzuim zijn als zij eerst in gebreke is gesteld. Dit houdt in dat aan de wederpartij gemeld wordt dat zij haar verplichtingen niet is nagekomen en nog een kans krijgt om deze na te komen binnen een redelijke termijn. In beginsel dient u dit door middel van een schriftelijke aanmaning te doen. Indien de wederpartij na een ingebrekestelling haar verplichtingen nog steeds niet nakomt, treedt verzuim in.

Indien echter is gebleken dat de wederpartij niet kan nakomen óf uit haar houding blijkt dat een aanmaning nutteloos zal zijn, kan de ingebrekestelling ook door middel van een schriftelijke mededeling plaatsvinden. Uit deze mededeling hoeft slechts te blijken dat de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld voor het uitblijven van de nakoming. Deze mededeling hoeft dus niet de vorm te hebben van een schriftelijke aanmaning en er hoeft evenmin een redelijke termijn voor nakoming te worden gesteld. Het verzuim treedt in na het doen van de mededeling.

Wanneer is een ingebrekestelling niet nodig?

Een ingebrekestelling is niet altijd vereist voor de intreding van verzuim. Onder de volgende omstandigheden is een ingebrekestelling niet vereist:

 • De overeengekomen termijn voor nakoming is verstreken. Deze termijn wordt ook wel de ‘fatale termijn’ genoemd. In de overeenkomst moet zijn opgenomen dat binnen een bepaalde termijn dient te worden nagekomen. Er hoeft niet een bepaalde kalenderdatum worden afgesproken, maar duidelijk moet voor beide partijen zijn dat er een termijn is afgesproken. Een voorbeeld van een bepaling met een ‘fatale termijn’ is een termijn voor het ter beschikking stellen van een huurwoning of een betalingstermijn op een factuur. Het verzuim treedt in wanneer de termijn voor nakoming is verstreken, zonder dat de wederpartij is nagekomen.
 • De verplichting tot nakoming volgt uit een onrechtmatige daad of strekt tot schadevergoeding ten opzichte van het niet-nakomen van een andere verbintenis. De verplichting tot nakoming uit een onrechtmatige daad kan bestaan uit het betalen van een schadevergoeding of het herstellen van een bepaalde situatie. Het moment dat de verbintenis niet direct wordt nagekomen, is het moment van intreding van verzuim.
 • Uit een mededeling van de wederpartij kan worden afgeleid dat zij in de nakoming zal tekortschieten. De wederpartij hoeft niet expliciet te verklaren dat zij niet zal nakomen, dit moet er alleen uit kunnen worden afgeleid. Een voorbeeld van een dergelijke mededeling is dat de wederpartij de verplichting tot nakoming ontkent of deze alleen zal nakomen op een bepaalde voorwaarde die niet is overeengekomen. De mededeling dient afkomstig te zijn van de wederpartij en te zijn gericht aan de andere partij bij de overeenkomst. Verzuim treedt in deze situatie in, zodra de mededeling wordt ontvangen.

Ons advies

In beginsel is een ingebrekestelling vereist voor de intreding van verzuim. Onder de hiervoor genoemde omstandigheden kan verzuim echter intreden zonder ingebrekestelling. Indien u twijfelt of één van deze omstandigheden zich voordoet in uw situatie, verdient het de voorkeur om uw wederpartij alsnog schriftelijk in gebreke te stellen.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de ingebrekestelling? Of heeft u andere vragen met betrekking tot de nakoming van overeenkomsten? Neem dan contact met ons op:

  Deel op social media

  • Contracten

  Contracten: Wanbetaler laten opdraaien voor incassokosten? Gebruik de veertiendagenbrief!

  21 december 2016

  Heeft u incassokosten gemaakt om een vordering op een consument betaald te krijgen? Welke kosten dient de wanbetaler aan u te vergoeden? Wat moet u hiervoor doen?

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Contracten

  Contracten: Wat als uw klant niet betaalt?

  13 juni 2017

  Deze 5 stappen kunt u ondernemen als uw klant niet betaalt!

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder