Heeft u het Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer” gemist? Bekijk hier de opname!

Contracten: Wat als uw klant niet betaalt?

Publicatiedatum 13 juni 2017
Deze 5 stappen kunt u ondernemen als uw klant niet betaalt!

wanbetaler-social-media.a3aa9e

Bijna alle ondernemingen krijgen er vroeg of laat mee te maken: een klant die niet betaalt. Welke stappen kunt u nemen ter incassering van een vordering?

Stap 1: Contact opnemen met de klant

Allereerst is het handig om één of meerdere betalingsherinneringen naar de schuldenaar sturen. Het kan zomaar zijn dat de factuur is vergeten of niet is aangekomen.

Als de klant aangeeft de vordering niet in één keer te kunnen voldoen, kunt u een betalingsregeling treffen, waarbij u afspreekt dat de schuld in termijnen zal worden afgelost.

Stap 2: Versturen sommatiebrief

Als de klant ondanks de herinneringen nog steeds niet betaalt, kunt u een sommatiebrief versturen. In deze brief verzoekt u de debiteur dringend om het bedrag (inclusief rente), binnen 15 dagen na ontvangst van de brief, alsnog te betalen. Daarnaast geeft u aan dat, als niet aan het betalingsverzoek wordt voldaan, ook de (buiten)gerechtelijke incassokosten in rekening zullen worden gebracht. Het is verstandig om de brief zowel normaal als aangetekend te versturen, zodat u zeker weet dat de brief is ontvangen en u dit ook kunt bewijzen.

Indien na 15 dagen nog niet is betaald, is het aan te raden om een tweede sommatiebrief te sturen. Hierin vermeldt u dat u de klant zult dagvaarden als betaling uitblijft, en dat ook de proceskosten voor rekening van de schuldenaar zullen komen.

Stap 3: Recht van reclame, retentierecht, opschorting

Om druk uit te oefenen op de klant, kunt u onder bepaalde voorwaarden een aantal rechten inroepen, namelijk het:

 • Recht van reclame
 • Retentierecht
 • Opschortingsrecht

Als u goederen verkoopt, kunt u het aan de debiteur verkochte goed terugvorderen met een beroep op het recht van reclame. Bij het retentierecht houdt u een goed van de klant onder u, totdat de factuur is betaald. Als u zelf een verplichting heeft richting uw klant, kunt u deze verplichting opschorten totdat de rekening is betaald.

Stap 4: Faillissement aanvragen

Om de schuldenaar tot betaling te bewegen, kunt u ook zijn faillissement aanvragen (of hiermee dreigen). De schuldenaar zal er over het algemeen alles aan willen doen om een faillissement te voorkomen en zal zich daarom genoodzaakt voelen te betalen.

Stap 5: Naar de rechter

Wanneer de klant alsnog niet betaalt, kunt u naar de rechter stappen. Hiervoor geldt een aantal stappen:

Conservatoir beslag

Bij conservatoir beslag wordt beslag gelegd op vermogen of goederen van de schuldenaar. Hiermee voorkomt u dat de schuldenaar tijdens een gerechtelijke procedure zijn vermogen wegsluist, waardoor er niks overblijft voor de betaling van uw vordering. Daarnaast kan conservatoir beslag worden gebruikt als een drukmiddel om de klant alsnog tot betaling te bewegen. Hij kan namelijk niet bij het vermogen/bezit waarop beslag is gelegd, en zal zo snel mogelijk daarover weer de beschikking willen hebben.

Beslag kan bijvoorbeeld worden gelegd op inventaris en bankrekeningen, maar ook op loon of uitkeringen.

Starten bodemprocedure

Na het leggen van conservatoir beslag moet u binnen een door de rechter te bepalen termijn (meestal binnen 14 dagen) een bodemprocedure starten. Dit doet u door de debiteur te dagvaarden. Indien de rechter de vordering toewijst in de bodemprocedure, dan kan het conservatoir beslag overgaan in executoriaal beslag.

Executoriaal beslag

Met een toewijzend vonnis kan de deurwaarder beslag leggen op het vermogen of de goederen van de schuldenaar. Met de opbrengst – eventueel na executie van de inbeslaggenomen goederen – kan uw vordering (gedeeltelijk) worden voldaan.

Wat kunnen wij voor u doen?

Voor alle incassoaangelegenheden kunt u terecht bij Russell Advocaten. Graag helpen wij u te beoordelen hoe uw schuldenaar het beste tot betaling kan worden bewogen. Vervolgens kunnen wij het bij uw situatie passende incassotraject in gang zetten en dit in goede banen leiden. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • ICT, privacy en intellectuele eigendom
  • Contracten

  Contracten: Vergoeding bij te late betaling: wat kunt u vorderen?

  10 januari 2017

  Schuldeisers hebben recht op wettelijke (handels)rente over de periode dat een wanbetaler te laat is met betalen. Daarnaast kan in het contract een boete staan op het overschrijden van de betalingstermijn. Mag de schuldeiser zowel de contractuele boete als de wettelijke (handels)rente vorderen?

  lees verder
  • Contracten

  Contracten: Wanbetaler laten opdraaien voor incassokosten? Gebruik de veertiendagenbrief!

  21 december 2016

  Heeft u incassokosten gemaakt om een vordering op een consument betaald te krijgen? Welke kosten dient de wanbetaler aan u te vergoeden? Wat moet u hiervoor doen?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  17 juni 2021: Webinar “Do’s en don’ts bij de zieke werknemer”

  17 juni 2021

  Heeft u het webinar gemist? Bekijk dan de opname hiervan! Als uw werknemer zich ziek meldt, roept dit tal van lastige vragen op. Wat zijn uw re-integratieverplichtingen tijdens de ziekteperiode? Wat mag u – met het oog op privacywetgeving – wel en niet noteren over uw zieke werknemer? Tijdens het webinar op 17 juni 2021 gaven wij een praktische toelichting op deze en andere vragen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Russell Advocaten aanbevolen door The Legal 500 2021

  20 april 2021

  Russell Advocaten is voor het 17e jaar op rij opgenomen in The Legal 500. We zijn blij met deze erkenning voor de kwaliteit van onze juridische dienstverlening door experts en cliënten. Lees wat zij over ons schrijven:

  lees verder
  • Retail
  • Vastgoed en huur

  Huurder en verhuurder moeten pijn van lockdown delen

  30 maart 2021

  Wanneer heeft een huurder recht op huurkorting? Hoe worden de gevolgen van de coronacrisis over verhuurder en huurder verdeeld?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder