Contracten: Wanbetaler laten opdraaien voor incassokosten? Gebruik de veertiendagenbrief!

Publicatiedatum 21 december 2016
Heeft u incassokosten gemaakt om een vordering op een consument betaald te krijgen? Welke kosten dient de wanbetaler aan u te vergoeden? Wat moet u hiervoor doen?

wanbetaler-social-media.b811cf

Veertiendagenbrief

Indien een wanbetaler niet uit zichzelf voldoet aan zijn betalingsverplichting, dan dient u hem een aanmaning te sturen waarin u hem een betalingstermijn van veertien dagen geeft. Deze brief wordt de veertiendagenbrief genoemd.

Buitengerechtelijke incassokosten

Voldoet de wanbetaler de vordering ook binnen deze veertien dagen niet? Dan moet de wanbetaler de kosten vergoeden die u maakt voor de incassering van de schuld: de buitengerechtelijke incassokosten. De incassokosten die u maakt vóór het verstrijken van de veertiendagentermijn kunt u niet verhalen op de wanbetaler.

Wanneer start de betalingstermijn?

Tot voor kort was niet duidelijk wanneer de betalingstermijn van de veertiendagenbrief begint te lopen. Veertien dagen na dagtekening van de brief? Veertien dagen na verzending? Of pas veertien dagen nadat de schuldenaar de brief heeft ontvangen?

Volgens de Hoge Raad krijgt de schuldenaar veertien dagen de tijd om de vordering te voldoen, vanaf de dag nadat de viertiendagenbrief hem heeft bereikt. De brief heeft de schuldenaar bereikt wanneer deze de brief heeft ontvangen.

In de veertiendagenbrief moet u de termijn juist vermelden. Vermelding van een te vroege aanvangsdatum of einddatum van de betalingstermijn of andere misleidende informatie over de termijn, maakt dat de brief niet voldoet aan de vereisten die de wet hieraan stelt. In dat geval zult u een nieuwe brief moeten verzenden die wel aan de wettelijke eisen voldoet.

Verhalen van incassokosten op ondernemers

De regeling met de veertiendagenbrief geldt alleen voor wanbetalende particulieren. Voor vorderingen op ondernemers geldt een andere regeling.

Actie:

Betaalt een wanbetaler niet uit zichzelf zijn schuld aan u?

 • Stuur de schuldenaar een brief waarin u hem een termijn van veertien dagen stelt om alsnog te betalen.
 • Let op dat u in de brief de juiste termijn noemt.
 • Benoem in de brief de gevolgen voor de wanbetaler wanneer deze niet betaalt binnen de gestelde termijn.

Wat kunnen wij voor u doen?

Wij helpen u graag bij het opstellen van een goede veertiendagenbrief, waarin een juiste termijn voor nakoming wordt gesteld. Als de schuldenaar binnen deze termijn nog niet betaalt, dan kunnen wij u assisteren bij de incassohandelingen die u dient te ondernemen om alsnog uw vordering voldaan te krijgen. Neem contact met ons op:

  Deel op social media

  • Retail
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Questions and challenges during COVID-19: Dutch employment law, tenancy law and contract law

  13 september 2021

  In this article, we will discuss several questions and challenges in the field of Dutch employment law, tenancy law and contract law during COVID-19.

  lees verder
  • Ondernemingsrecht

  Is een managementovereenkomst een arbeidsovereenkomst of een opdrachtovereenkomst?

  26 augustus 2021

  Hebben de nieuwe regels van de Hoge Raad voor het beoordelen van arbeidsovereenkomsten ook gevolgen voor de managementovereenkomst? De rechtspraak is er nog niet uit. Dat blijkt uit uitspraken van het Hof Arnhem-Leeuwarden en de Rechtbank Midden-Nederland over de managementovereenkomst van de CFO van de Volksbank.

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Pas op met vage bewoordingen in franchiseovereenkomsten

  24 juni 2021

  Het is belangrijk om in overeenkomsten duidelijke en ondubbelzinnige taal te gebruiken. Dat blijkt nog maar eens uit een recente uitspraak van de Hoge Raad. Door onduidelijkheden in de franchiseovereenkomsten hebben franchisenemers van Albert Heijn mogelijk miljoenen misgelopen.

  lees verder
  • Mode en luxury
  • Procederen, arbitrage en mediation

  De voordelen van arbitrage

  19 mei 2021

  Procederen hoeft niet altijd bij een rechter. Er zijn ook andere manieren om een juridisch conflict op te lossen. Een belangrijk en vaak aantrekkelijk alternatief is arbitrage. Zeker als u internationaal zaken doet. Wat zijn de voordelen van arbitrage?

  lees verder
  • Kunst
  • Aansprakelijkheid

  Rijksmuseum Twenthe betaalt op een valse bankrekening. Wat zijn de opties?

  24 maart 2021

  Rijksmuseum Twenthe heeft bijna € 3 miljoen betaald op een valse bankrekening. Hackers hadden de correspondentie van het museum met een kunsthandelaar over de aankoop van een schilderij van Constable overgenomen. Wie draait er op voor de schade? Het museum of de kunsthandelaar?

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Distribution & Agency in the Netherlands

  25 februari 2021

  Russell Advocaten heeft in de Lexology Guide Distribution & Agency het hoofdstuk over Nederland geschreven. Lexology is de grootste bron voor internationaal juridisch nieuws, analyses en inzichten voor advocatenkantoren en bedrijfsjuristen.

  lees verder
  • Ambassades
  • Arbeidsrecht en ontslag

  Webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay”

  11 februari 2021

  We are hosting a special webinar “COVID-19: Reorganization, Job Loss & Stay” in cooperation with IN Amsterdam on 23 March. During the webinar, we will discuss issues that employers and international employees face due to the impact of the coronavirus. Register today!

  lees verder
  • Franchise, distributie en agentuur
  • Contracten

  Contracten: Hoe kunt u doorverkoop via internet beperken?

  5 februari 2021

  Verkoop via internet biedt vele mogelijkheden om klanten te bereiken, maar hoe houdt u als leverancier controle over de doorverkoop van uw producten via internet? Wat mag wel? Wat mag niet? Welke rechten hebben uw distributeurs?

  lees verder